Oracle SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania zaawansowanych mechanizmów Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i przetwarzanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie zwiększania wydajności operacji integracji i dystrybucji danych. Wiedza obejmuje również użyteczne funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersjach serwera Oracle, takich jak wyrażenia regularne i operacje retrospektywne.  W ramach szkolenia uczestnicy będą uzyskiwali umiejętności tworzenia różnorodnych poleceń SQL do wydobywania danych, jak również zarządzania nimi. Umiejętności obejmą także odtwarzanie usuniętych danych za pomocą mechanizmu Flashback.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zapytania

  • Logika trójwartościowa
  • Logika CASE
  • Łączenie wielu tabel
  • Operatory zbiorowe
  • Podzapytania
  • Zapytania hierarchiczne
  • Klauzula GROUP BY z ROLLUP i CUBE

  Polecenia SQL

  • TRUNCATE
  • MERGE
  • Inserty wielotabelowe

  Funkcje wbudowane języka SQL

  • Funkcje jednowierszowe
  • Modele formatu w funkcjach

  Obsługa stref czasowych

  Wyrażenia regularne w wyszukiwaniu i przetwarzaniu danych

  Transakcje w relacyjnej bazie danych

  • Kontrola transakcji
  • Błędy odczytu danych współdzielonych
  • Poziomy izolacji transakcji

  Zapytania w rozproszonych bazach danych

  Perspektywy systemowe 

  Operacje retrospektywne

  • Flashback Query
  • FlashbackTransaction
  • FlashbackTable
  • Flashback Drop
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  • Zwiększyć wydajność operowania na tabelach, za pomocą ich obcinania, scalania, zasilania wielotabelowego,
  • Obsługiwać strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,
  • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
  • Posługiwać się trybami odczytu danych współdzielonych,
  • Wykonywać zapytania rozproszone
  • Realizować operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”
  • http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33