Negocjacje - kurs podstawowy

Opis szkolenia

Szkolenie Negocjacje - kurs podstawowy skierowane jest do osób prowadzących negocjacje lub przygotowujących się to takich zadań.

 • Cele szkolenia

  • poznanie założeń negocjacji
  • zrozumienie potrzeby strukturyzacji procesu negocjacyjnego
  • poznanie i przećwiczenie różnych technik negocjacyjnych zależnie od sytuacji
  • poznanie własnych predyspozycji do bycia dobrym negocjatorem
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów negocjacyjnyh
  Efekty:
  • usystematyzowanie wiedzy o negocjacjach, zrozumienie zasad rządzących procesem
  • uświadomienie sobie i przekonanie do docelowego stosowania preferowanych technik negocjacyjnych zależnych od własnego stylu negocjacyjnego
  • stawanie się bardziej efektywnym negocjatorem z korzyścią dla siebie i firmy
  • budowanie dobrych relacji z partnerami w negocjacjach przy zachowaniu realizacji własnych potrzeb
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących negocjacje lub przygotowujących się to takich zadań.
 • Wymagania wstępne

  brak
 • Czas trwania

  2 dni - 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych)
 • Metody realizacji szkolenia

  * mini-wykłady - zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej  efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności.

  * ćwiczenia - pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w  większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg. Niektóre z ćwiczeń przeprowadzane "na żywca" przed wykładem relaksują i mobilizują uczestników do  teoretycznej części szkolenia.

  * dyskusja – stanowi moment refleksji po wykonywanych ćwiczeniach, pomaga zrozumieć mechanizmy negocjacji, daje możliwość realnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Moderowana przez trenera, kształtuje docelowe dobre praktyki

  * gry – stanowią szczególnie istotną metodę w szkoleniu z negocjacji. Łączą w sobie wiedzę i umiejętności treningowe w szerszych całościach wymagających nie tylko przetwarzania przez uczestników treści szkolenia, ale także kreatywności i zaangażowania.  Pokazują w praktyce siłę negocjacyjną i umiejętność stosowania określonych technik negocjacyjnych

  * testy - dają uczestnikom podstawę do indywidualnej samoanalizy swoich cech charakterologicznych, posiadanych wrodzonych tendencji, zalet i niedoskonałości, które przekładają się na dany styl negocjacyjny. Zapewniają dyskrecję (anonimowość). Analiza testów odbywa się publicznie, jednak nawet trener szkolenia nie wie, który z wyników jest wynikiem danego uczestnika. Sprzyja to "uczciwemu" wypełnianiu testów, które dzięki temu dają wiarygodne wyniki. Interpretacja testu (nawet w przypadku uniwersalizmu opracowania) dokonywana jest w odniesieniu do pracy zespołowej, czyli zgodnie z założeniami  treningu.

  * case study – na realnym przykładzie pozwala uczestnikom analizować sytuacje związane z zachowaniami bohaterów studium przypadku w powiązaniu z tematyką szkolenia

  * scenki – uczestnicy wchodząc w odgrywane role sami kształtują potencjalną rzeczywistość ucząc się budowania rozmowy i ćwiczenia poszczególnych etapów negocjacji. Metoda pozwala na zaangażowane uczenie się własnych zachowań i wypowiedzi

  * symulacja – zbiorowa symulacja kończąca szkolenie stanowi globalne zebranie teorii i praktyki z poprzednich sesji warsztatowych – daje możliwie pełny obraz sytuacji negocjacyjnych, konieczności stosowania różnych technik i własnych zachowań na poszczególnych etapach dochodzenia do wspólnych ustaleń.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. Filozofia negocjowania – nastawienie do procesu
  2. Zasady przekonywania – początek negocjacji
  3. Zobowiązania, ustępstwa, obietnice i groźby – czy i jak je stosować, jak na nie reagować
  4. Negocjacje pojedyncze i grupowe
  5. Negocjacje wielopłaszczyznowe
  6. Wybrane techniki negocjacyjne
  7. Style negocjacyjne – moje preferencje i świadomość stylu drugiej strony
  8. Emocje w negocjacjach
 • Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • podejść do procesu negocjacji z odpowiednim nastawieniem
  • stosować zasady przekonywania oraz budowania i reagowania na poszczególne etapy procesu negocjacji (zobowiązania, ustępstwa, obietnice)
  • rozpoznawać groźby i reagować na nie
  • rozpoznawać i stosować wybrane techniki negocjacyjne
  • zarządzać swoim stylem w negocjacjach znając jego potencjał i słabości
 • Ścieżka rozwoju

  Szkolenie nie posiada dalszej ścieżki szkoleniowej.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia