Zrozumieć programist(k)ę

Jak efektywnie i skutecznie współpracować w świecie nowoczesnych technologii?
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Jak zrozumieć programistki i programistów?

   Dowiedz się, jak efektywnie i skutecznie współpracować w świecie nowoczesnych technologii?

   Opis szkolenia

   W czasach dynamicznej transformacji technologicznej wielu z nas zastanawia się czy trzeba nauczyć się programowania, aby nadal skutecznie osiągać cele biznesowe oraz realizować projekty oparte o technologię. Proponujemy podejście, w którym samo kodowanie nie jest niezbędną umiejętnością lidera zmiany, natomiast kompetencje i umiejętności cyfrowe już tak. Efektywność realizacji projektów wymaga nieustannego uczenia się jak współpracować z osobami, które kodują lub bezpośrednio mają do czynienia z kodem. Jeśli na przykład pracujesz w dziale HR i ciekawi Cię na czym polega programowanie i co stoi za slangowymi pojęciami programistycznymi, to to szkolenie jest dla Ciebie! Szkolenie będzie prowadzone od absolutnych podstaw. Języki programowania będą tłumaczone w analogii do języków naturalnych. Zdziwisz się jakie to proste i intuicyjne!

   To szkolenie, dzięki któremu poprawisz swoją wspołpracę z zespołami programistycznymi. Nie będziemy się uczyć programowania. Celem szkolenia jest identyfikowanie i rozróżnianie przez uczestników szkolenia podstawowych zasad programowania oraz funkcjonowania tej aktywności we współczesnej gospodarce. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   To szkolenie, dzięki któremu poprawisz skuteczność i efektywność współpracy z programistami, analitykami, zespołami developerów, user experience designerami, product managerami. Nie będziemy się uczyć programować, tylko „mierzyć się” z mitem czy umiem mówić „wystarczająco technicznie” poprzez zidentyfikowanie i rozróżnianie podstawowych pojęć, zasad programowania oraz przekładanie informatycznych algorytmów, ich roli i funkcjonowania na pozostałe aktywności współczesnej gospodarki, organizacji, działu.

   Elementem warsztatu jest zbudowanie własnej mapy poznawczej w zakresie zagadnień wokół programowania oraz odniesienie jej do codziennych wyzwań w pracy z osobami z działów IT, programistami, developerami, testerami. W oparciu własne doświadczenia, swoje, organizacji, uczestnicy poszerzą i uporządkują swoją wiedzę na temat programowania, jego roli oraz zaplanują dalsze działania rozwojowe.

   “You're not dealing with people," Jerry told him. "These are programmers, boy. Programmers!”
   ― Rick Cook

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Lepiej rozumiał wyzwania i możliwości świata nowoczesnych technologii, sprawniej poruszał się w różnorodności technologii, trendów i narzędzi cyfrowych,
   • Lepiej rozumiał język, oczekiwania i wymagania szeroko pojętego „środowiska” programistycznego oraz osób na co dzień zawodowo tworzących kod
   • Potrafił przygotować dobre user story oraz lepiej komunikował się z działami IT w zakresie tworzenia, rozwoju oprogramowania, aplikacji do celów realizacji celów biznesowych, organizacyjnych
   • Posiadał własną stworzoną mapę poznawczo-rozwojową, która pozwoli podjąć dalsze działania związane z nauką i szkoleniami, zarówno w wymiarze osobistym jak i organizacyjnym
   • Posługiwał się pojęciami i zwrotami używanymi w pracy programistów oraz poprawnie używał terminologii programistycznej.
   • Rozróżniał poznawczo co jest technologią, narzędziem, językiem programowania, elementem metodyki pracy projektowej i potrafił oszacować ich wpływ na realizowane przez siebie i swój zespół zadania
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej zrozumieć świat programistyczny i poprzez tę wiedzę zwiększyć efektywność, swoją i organizacji, w codziennej współpracy. W szczególności dedykujemy je dla dwóch grup docelowych:

   • Osób, które w codziennej pracy usługowo wspierają działy IT, programistów w ich codziennej pracy reprezentując działy HR, szkoleń, organizacji pracy programistów
   • Osób, które w codziennej pracy coraz częściej mają okazję współpracować z programistami, działami IT w ramach realizowanych w organizacjach projektów, takich jak wdrożenie nowego systemu, budowanie aplikacji, zmiany w systemach raportowania

   Zapraszamy także osoby, które rozważają naukę programowania jako poszerzenie dotychczasowych umiejętności i poszukują inspiracji do dalszego rozwoju w kontekście dzisiejszych zadań i obowiązków.

   Przygotowanie uczestników

   Celem szkolenia jest lepsze zrozumienie kontekstu programowania, poszerzenie wiedzy pojęciowej, dlatego nie jest wymagana umiejętność programowania i nie samo pisanie kodu będzie przedmiotem zajęć.

   Dla celów realizacji szkolenia, uczestnicy będą mogli równolegle opracowywać własny plan pracy, stąd ważny jest element wcześniejszej analizy oraz diagnozy potrzeb rozwojowych.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych dydaktycznych (45 min)
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   1.     Subiektywny Manifest Programisty, czyli co sami programiści chcą nam powiedzieć - wyzwania we współpracy z programistami, analitykami – kompetencje i specyfika środowiska programistycznego.

   2.     Kontekst kultury organizacyjnej  – dojrzałość cyfrowa, IT-enabled company, Data-driven organization

   3.     Mapa poznawczo-rozwojowa – kontekst indywidualny/ organizacji, dodatkowe materiały do indywidualnej pracy podczas szkolenia [infrastruktura/technologia/aplikacje/analityka/ML&AI/bazy danych…]

   4.     Siła różnych perspektyw, czyli jak się skutecznie komunikować, żeby osiągnąć cele biznesowe? Rubber Duck Debugging, User story. 

   5.     User Story w służbie codziennej innowacji: change reqesty, opis funkcjonalności przy wdrożeniu nowego oprogramowania, automatyzacja, robotyzacja, 

   6.     Podstawowe koncepty wokół programowania, m.in.: czym jest programowanie, jak działa program, co to jest Minimum Viable Product (MVP), kto to jest wujek Bob, idea czystego kodu, biblioteki i frameworki, 

   7.     Doświadczenie najprostszego kodu i podstawowe pojęcia: zmienna, stos, tablice, pętla, obiekt, funkcja

   8.     Języki oprogramowania – różnice, siła różnorodności w stosowaniu, dynamika zmian, odniesienie do języków naturalnych.

   9.     Paradygmaty programowania (object-oriented programing, functional programming) oraz wersja dla biznesu: eksploracja a eksploatacja, kiedy przestać szukać, planowanie a podejście „to trzeba przepisać”.

   10.  Wzorce projektowe.

   11.  Kreatywność i zadaniowość w pracy programisty. Narzędzia programistyczne (IDE, git, continuous delivery)

   12.  Podejście agile – ile w tym IT a ile kultury organizacyjnej. Metodyki zarządzania projektami a specyfika pracy programisty.

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie dostępne w formule stacjonarnej lub zdalnej. Szkolenie prowadzone w oparciu o formułę warsztatową, facylitacyjną z elementami mini wykładów.

   Oprócz krótkich form wykładowych, poszerzających wiedzę, uczestnicy będą pracować samodzielnie nad własną mapą poznawczo-rozwojową. Szkolenie skupia się na przekazywaniu praktycznej wiedzy dotyczącej aspektów programowania w kontekście współpracy na styku biznes-IT . Przekazywanie treści w odniesieniu do biznesu oraz na zasadzie analogii sprawia, że żadna wiedza techniczna nie jest potrzebna aby wynieść z tego szkolenia bardzo dużo.

   Istnieje opcja szkolenia dedykowanego pod kątem potrzeb danej organizacji.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Wszystkie szkolenia od podstaw z ofery CSC w zależności od potrzeb, wg zapotrzebowania klienta i organizacji.

   Wszystkich, którzy chcą rozpocząć pracę zawodową w IT zapraszamy na Bootcampy programistyczne lub nasze szkolenia od podstaw.

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • Monika Agnieszka Tabor

    Konsultant biznesowy, menedżer, moderator zmian kultury organizacyjnej. Od wielu lat pracuje projektowo, w ramach własnej autorskiej metodyki, łączącej twarde narzędzia diagnostyczno-analityczne z wiedzą w zakresie wspierania procesów uczenia się ludzi i organizacji. Posiada doświadczenie w pracy z sektorem MMŚP jak i dużymi globalnymi korporacjami. Nieustannie wspiera programy rozwojowe, których celem jest budowanie środowiska i sieci współpracy oraz transfer wiedzy między różnymi, często przeciwstawnymi obszarami. Prywatnie – pasjonatka podróży i  różnorodności kulturowej.

    Przyszłość kariery w IT

    Umiejętności miękkie: kiedyś soft skills, dzisiaj core skills?

    Przeczytaj na blogu

    Podobne szkolenia