Terraform – Automatyzacja tworzenia i zarządzania infrastrukturą chmurową

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Terraform – Automatyzacja tworzenia i zarządzania infrastrukturą chmurową


   Szkolenie w wersji stacjonarnej i zdalnej

   Opis szkolenia

   Terraform stanowi typ oprogramowania umożliwiająca zarządzanie infrastrukturą komputerową na modelu infrastruktura jako kod. Terraform zapewnia integrację z popularnymi technologiami od dostawców m.in. Cisco, Cloudflare, GitHub, GitLab, MongoDB, a także publicznymi platformami chmurowymi.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem automatyzacji tworzenia i zarządzania infrastrukturą chmurową z wykorzystaniem narzędzia Terraform oraz podejścia Infrastructure as Code. W części teoretycznej szkolenia (wykłady) uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą sposobu działania narzędzia Terraform oraz jego funkcji umożliwiających realizację zadań związanych z automatyzacją tworzenia i zarządzania infrastrukturą chmurową. Część praktyczna szkolenia (ćwiczenia) będzie realizowana na platformie Linux i pozwoli uczestnikom szkolenia sprawdzić oraz dokładnie zrozumieć jak działa narzędzie Terraform.

   Celem szkolenia nie jest zapoznanie uczestników ze sposobem działania infrastruktury chmurowej, w ramach której będzie realizowane szkolenie.

   Umiejętności


   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Opisywał poprawnie podejście Infastrukture as Code oraz jego zalety
   • Wskazywał jak narzędzie Terraform realizuje podejście Infrastructure as Code
   • Instalował i konfigurował narzędzie Terraform
   • Tworzył i konfigurował nowy projekt
   • Potrafił wybrać i skonfigurować Provider’a powiązanego z docelową infrastrukturą
   • Tworzył definicję zasobów z wykorzystaniem języka HashiCorp Configuration Language (HCL)
   • Tworzył, modyfikował oraz usuwał zasoby z wykorzystaniem narzędzia Terraform
   • Zarządzał stanem zasobów utworzonych przez narzędzie Terraform
   • Parametryzował operacje wykonywane przez narzędzie Terraform
   • Tworzył i wykorzystywał moduły
   • Posługiwał się funkcjami wbudowanymi języka HCL
   • Tworzył dynamiczne bloki podczas definiowania zasobów w języku HCL
   • Tworzył i zarządzał Terraform Workspace
   • Diagnozował i rozwiązywał problemy z działaniem narzędzia Terraform
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca jest związana z tworzeniem i zarządzaniem infrastrukturą chmurową i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienie Infrastructure as Code z wykorzystaniem narzędzia Terraform.

   Szkolenie dla: Inżynierów systemowych, Zespołów DevOps

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość sposobu działania infrastruktury chmurowej w ramach której chcą wykorzystywać narzędzie Terraform oraz podstaw obsługi systemów operacyjnych Linux.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczególowy opis szkolenia

   1.    Wprowadzenie do podejścia Infrastructure as Code (IaC)

   2.    Terraform - sposób realizacji podejścia Infrastructure as Code

   3.    Omówienie dostępnych Provider'ów

   4.    Język HCL - podstawowe pojęcia

   5.    Rozpoczęcie pracy z Terraform – instalacja i konfiguracja

   6.    Konfiguracja Provider'a oraz projektu

   7.    Tworzenie, aktualizacja i usuwanie zasobów

   8.    Terraform State – zarządzanie stanem utworzonych zasobów

   9.    Typy danych w języku HCL

   10.  Parametryzacja zasobów - definiowanie i używanie zmiennych

   11.  Terraform Modules – tworzenie, parametryzacja i wersjonowanie

   12.  Funkcje wbudowane udostępnianie przez Terraform

   13.  Dynamiczne bloki – dynamiczne definiowanie zasobów

   14.  Dodatkowe komendy Terraform CLI

   15.  Terraform Workspace – tworzenie i zarządzanie

   16.  Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w podziale na moduły obejmujące część teoretyczną (wykłady) oraz praktyczną (ćwiczenia). Podczas części teoretycznej uczestnik szkolenia zdobywa podstawową i niezbędną wiedzę do realizacji części praktycznej. Część praktyczna jest realizowana w ramach zdalnej platformy i do obsługi wymaga tylko przeglądarki internetowej.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia