Prometheus - monitoring. Jak zautomatyzować wykrywanie nieprawidłowości

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Prometheus - monitoring.Jak zautomatyzować wykrywanie nieprawidłowości


   Szkolenie w wersji stacjonarnej i zdalnej

   Opis szkolenia

   Prometheus to narzędzie do monitoringu pozwalające na zarządzanie metrykami z poziomu jednego miejsca. Metryki mogą być zbierane z wielu różnych źródeł danych i mogą dotyczyć infrastruktury jak i samej aplikacji (możemy wyeskponować dowolne metryki z pomocą bibliotek dostępnych dla różnych języków programowania).

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się jak wykorzystać Prometheusa do monitoringu środowiska i aplikacji, jak zebrać i zwizualizować w jednym miejscu dane z wielu źródeł i na ich podstawie skonfigurować alerty.

   Umiejętności

   • Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:
   • Prawidłowo oceniał, czy Prometheus jest właściwym narzędziem do rozwiązania konkretnych problemów,
   • Znał architekturę Prometheusa,
   • Rozróżniał różne dostępne typy metryk,
   • Znał podstawy języka zapytań PromQL,
   • Wizualizować dane zebrane przez Prometheusa,
   • Używał różnego radzaju exporterów do zbierania i udostępniania metryk oraz będzie świadomy, kiedy przydaje się pushgateway,
   • Tworzył różnego rodzaju alerty,
   • Wiedział, jak wygląda HA (wysoka dostępność) w przypadku Prometheusa oraz potrafił uruchomić Thanosa m.in. w celu zapewnienia deduplikacji danych.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób (programistów, inżynierów systemowych, architektów...) chcących poznać w teorii i praktyce jak działa popularne narzędzie do monitoringu.

   Przygotowanie uczestników

   Uczestnicy powinni mieć zainstalowanego klienta ssh, aby móc połączyć się z maszyną wirtualną, z poziomu której będa prowadzone warsztaty. Wiedza z zakresu konteneryzacji nie jest wymagana, pomimo że na szkoleniu będą uruchamiane kontenery. Wszystkie zagadnienia niezbędne do wykonania i zrozumienia ćwiczeń zostaną wytłumaczone.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczególowy opis szkolenia

   Wstęp

   • Prometheus - krótki opis narzędzia
   • Zapoznanie ze środowiskiem szkoleniowym
   • Architektura
   • Zalety i ograniczenia

   Instalacja i konfiguracja

   • Systemd
   • Docker

   Modele danych w Prometheusu

   • Metryki i etykiety
   • Typy metryk

   Język zapytań – PromQL

   Wizualizacja

   • Natywna wizualizacja Prometheusa
   • Grafana

   Exportery

   Pushgateway

   Recording rules

   Alertmanager

   Biblioteki klienckie

   Wysoka dostępność

   Thanos jako rozszerzenie Prometheusa

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po ukończeniu kursu rekomendowane jest dalsze używanie Prometheusa w praktyce jako narzędzia do monitoringu, jeśli uznamy, że jest on odpowiedni dla naszych przypadków użycia.

   W przypadku zainteresowania tematami z zakresu dev-ops dalszą ścieżkę może stanowić również pogłebienie wiedzy z zakresu konteneryzacji i kubernetesa.

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia