R - analiza danych, wizualizacja i raportowanie - poziom zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   R - analiza danych, wizualizacja i raportowanie - poziom zaawansowany

   Opis szkolenia

   Szkolenia którego celem jest nabycie wiedzy na temat zaawansowanych aspektów wizualizacji danych oraz tworzenia publikacji w języku R. Uczestnik posiądzie umiejętność tworzenia złożonych wizualizacji danych wykorzystujących mapy, diagramy oraz inne rodzaje wykresów

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia:

    Celem Szkolenia jest nabycie wiedzy na temat zaawansowanych aspektów wizualizacji danych oraz tworzenia publikacji w języku R. Uczestnik posiądzie umiejętność tworzenia złożonych wizualizacji danych wykorzystujących mapy, diagramy oraz inne rodzaje wykresów. 


    Umiejętności:

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • Tworzyć zaawansowane, złożone oraz interaktywne wizualizacje danych
    • zaprojektować i zrealizować prezentację danych i wyników analizy w formie publikacji gotowej do wydruku lub interaktywnej aplikacji uruchamianej w przeglądarce internetowej.
    • Generować raporty oraz dokumenty gotowe do publikacji, wykorzystujące efekty działania kodu w języku R
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.


    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku R (tworzenie i uruchamianie kodu w środowisku RStudio, praca z podstawowymi typami i strukturami danych, podstawy wizualizacji danych z wykorzystaniem biblioteki standardowej lub ggplot2, odczyt i zapis danych w plikach płaskich). Bardzo przydatna będzie znajomość podstaw statystyki opisowej. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana od uczestnika szkolenia objęte są kursem R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy (nie jest konieczna znajomość stosowania algorytmów uczenia maszynowego)

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Zaawansowana wizualizacja danych na potrzeby analizy eksploracyjnej

    • Wizualizacja związków pomiędzy zmiennymi
    • Wizualizacja struktury
    • Wykresy złożone – dodatkowa wizualizacja w osiach wykresów
    • Wykresy interaktywne – pakiet Highcharter

    Wykorzystanie map

    • Prezentacja danych na mapach – zasady i możliwości, rodzaje map
    • Tworzenie map w pakiecie ggplot2
    • Pakiet leaflet
    • Pakiet tmap
    • Mapy statyczne
    • Mapy interaktywne

    Tworzenie diagramów i schematów

    • Pakiet diagram
    • Pakiet DiagrammeR

    Generowanie zawartości z wykorzystaniem RMarkdown i knitr

    • Tworzenie dokumentów RMarkdown w RStudio
    • Wykorzystanie pakietu knitr
    • Generowanie różnych formatów raportów (HTML, PDF, inne)
    • Tworzenie prezentacji

    Tworzenie inetraktywnych aplikacji Shiny

    • Budowa i zasady działania aplikacji Shiny
    • Tworzenie interfejsu użytkownika – kontrolki wizualne
    • Tworzenie tabel
    • Interaktywne wykresy
    • Budowa pulpitów analitycznych (dashboards)

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
    • Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia Programowanie w języku R - poziom zaawansowany.
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia:

   Celem Szkolenia jest nabycie wiedzy na temat zaawansowanych aspektów wizualizacji danych oraz tworzenia publikacji w języku R. Uczestnik posiądzie umiejętność tworzenia złożonych wizualizacji danych wykorzystujących mapy, diagramy oraz inne rodzaje wykresów. 


   Umiejętności:

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Tworzyć zaawansowane, złożone oraz interaktywne wizualizacje danych
   • zaprojektować i zrealizować prezentację danych i wyników analizy w formie publikacji gotowej do wydruku lub interaktywnej aplikacji uruchamianej w przeglądarce internetowej.
   • Generować raporty oraz dokumenty gotowe do publikacji, wykorzystujące efekty działania kodu w języku R
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku R (tworzenie i uruchamianie kodu w środowisku RStudio, praca z podstawowymi typami i strukturami danych, podstawy wizualizacji danych z wykorzystaniem biblioteki standardowej lub ggplot2, odczyt i zapis danych w plikach płaskich). Bardzo przydatna będzie znajomość podstaw statystyki opisowej. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana od uczestnika szkolenia objęte są kursem R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy (nie jest konieczna znajomość stosowania algorytmów uczenia maszynowego)

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Zaawansowana wizualizacja danych na potrzeby analizy eksploracyjnej

   • Wizualizacja związków pomiędzy zmiennymi
   • Wizualizacja struktury
   • Wykresy złożone – dodatkowa wizualizacja w osiach wykresów
   • Wykresy interaktywne – pakiet Highcharter

   Wykorzystanie map

   • Prezentacja danych na mapach – zasady i możliwości, rodzaje map
   • Tworzenie map w pakiecie ggplot2
   • Pakiet leaflet
   • Pakiet tmap
   • Mapy statyczne
   • Mapy interaktywne

   Tworzenie diagramów i schematów

   • Pakiet diagram
   • Pakiet DiagrammeR

   Generowanie zawartości z wykorzystaniem RMarkdown i knitr

   • Tworzenie dokumentów RMarkdown w RStudio
   • Wykorzystanie pakietu knitr
   • Generowanie różnych formatów raportów (HTML, PDF, inne)
   • Tworzenie prezentacji

   Tworzenie inetraktywnych aplikacji Shiny

   • Budowa i zasady działania aplikacji Shiny
   • Tworzenie interfejsu użytkownika – kontrolki wizualne
   • Tworzenie tabel
   • Interaktywne wykresy
   • Budowa pulpitów analitycznych (dashboards)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia Programowanie w języku R - poziom zaawansowany.
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33