R - programowanie w języku R - poziom zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   R - programowanie w języku R - poziom zaawansowany

   Opis szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zaawansowanych aspektów programowania w języku R. Posiądzie umiejętność efektywnej pracy z typami danych często spotykanymi w procesie analizy (tabele danych, szeregi czasowe, wartości temporalne)

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zaawansowanych aspektów programowania w języku R. Posiądzie umiejętność efektywnej pracy z typami danych często spotykanymi w procesie analizy (tabele danych, szeregi czasowe, wartości temporalne). Będzie potrafił rozbudować swój kod R o własne funkcje oraz klasy. Wiedza na temat optymalizacji działania kodu oraz jego profilowania okaże się bardzo przydatna podczas wdrażania i uruchamiania własnych rozwiązań. 

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • efektywnie wykorzystywać dane temporalne (daty, czas, szeregi czasowe),
    • przetwarzać większe zbiory danych wykorzystując bibliotekę data.table,
    • rozwijać własne rozwiązania w języku R wykorzystując programowanie obiektowe oraz funkcyjne,
    • sprawnie wychwytywać błędy oraz wąskie gardła w kodzie, optymalizować wykonanie kodu poprzez wektoryzację i/lub zrównoleglenie. 
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych. 

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku R (tworzenie i uruchamianie kodu w środowisku RStudio, praca z podstawowymi typami i strukturami danych, podstawy wizualizacji danych z wykorzystaniem biblioteki standardowej lub ggplot2, odczyt i zapis danych w plikach płaskich). Zagadnienia, których znajomość jest wymagana od uczestnika szkolenia objęte są kursem R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy (nie jest konieczna znajomość stosowania algorytmów uczenia maszynowego).

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Wykorzystanie wartości dat i czasu


    Typy temporalne w języku R

    • Pakiet lubridate
    • Działania na wartościach daty i czasu
    • Szeregi czasowe
    • Wizualizacja szeregów czasowych

    Wyrażenia regularne

    • Zaawansowane metody przekształcania danych
    • Funkcje apply
    • Obsługa brakujących wartości
    • Normalizacja, centrowanie i skalowanie
    • Przekształcenia dla rozkładów skośnych
    • Próbkowanie danych
    • Agregacja i reshaping (funkcje gather, unite, separate, spread)

    Pakiet data.table

    • Różnice pomiędzy data.frame a data.table
    • Przekształcenia danych
    • Agregacja danych

    Definiowanie własnych funkcji

    • Definicja i wywoływanie funkcji
    • Parametry funkcji
    • Zakres widoczności zmiennych w i poza funkcją, środowiska
    • Funkcje w R jako obiekty

    Programowanie obiektowe

    • Klasy S3, S4
    • Klasy referencyjne

    Programowanie funkcyjne

    • Funkcje map, reduce
    • Funkcje search, filter, compose

    Obsługa błędów, debugowanie i profilowanie kodu

    Optymalizacja działania kodu w języku R

    • Wektoryzacja kodu
    • Zarządzanie pamięcią

    Zrównoleglanie działania

    • pakiet parallel
    • pakiet snow

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
    • Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia Analiza danych w języku R – wizualizacja i raportowanie - poziom zaawansowany. 
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zaawansowanych aspektów programowania w języku R. Posiądzie umiejętność efektywnej pracy z typami danych często spotykanymi w procesie analizy (tabele danych, szeregi czasowe, wartości temporalne). Będzie potrafił rozbudować swój kod R o własne funkcje oraz klasy. Wiedza na temat optymalizacji działania kodu oraz jego profilowania okaże się bardzo przydatna podczas wdrażania i uruchamiania własnych rozwiązań. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • efektywnie wykorzystywać dane temporalne (daty, czas, szeregi czasowe),
   • przetwarzać większe zbiory danych wykorzystując bibliotekę data.table,
   • rozwijać własne rozwiązania w języku R wykorzystując programowanie obiektowe oraz funkcyjne,
   • sprawnie wychwytywać błędy oraz wąskie gardła w kodzie, optymalizować wykonanie kodu poprzez wektoryzację i/lub zrównoleglenie. 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku R (tworzenie i uruchamianie kodu w środowisku RStudio, praca z podstawowymi typami i strukturami danych, podstawy wizualizacji danych z wykorzystaniem biblioteki standardowej lub ggplot2, odczyt i zapis danych w plikach płaskich). Zagadnienia, których znajomość jest wymagana od uczestnika szkolenia objęte są kursem R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy (nie jest konieczna znajomość stosowania algorytmów uczenia maszynowego).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wykorzystanie wartości dat i czasu


   Typy temporalne w języku R

   • Pakiet lubridate
   • Działania na wartościach daty i czasu
   • Szeregi czasowe
   • Wizualizacja szeregów czasowych

   Wyrażenia regularne

   • Zaawansowane metody przekształcania danych
   • Funkcje apply
   • Obsługa brakujących wartości
   • Normalizacja, centrowanie i skalowanie
   • Przekształcenia dla rozkładów skośnych
   • Próbkowanie danych
   • Agregacja i reshaping (funkcje gather, unite, separate, spread)

   Pakiet data.table

   • Różnice pomiędzy data.frame a data.table
   • Przekształcenia danych
   • Agregacja danych

   Definiowanie własnych funkcji

   • Definicja i wywoływanie funkcji
   • Parametry funkcji
   • Zakres widoczności zmiennych w i poza funkcją, środowiska
   • Funkcje w R jako obiekty

   Programowanie obiektowe

   • Klasy S3, S4
   • Klasy referencyjne

   Programowanie funkcyjne

   • Funkcje map, reduce
   • Funkcje search, filter, compose

   Obsługa błędów, debugowanie i profilowanie kodu

   Optymalizacja działania kodu w języku R

   • Wektoryzacja kodu
   • Zarządzanie pamięcią

   Zrównoleglanie działania

   • pakiet parallel
   • pakiet snow

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia Analiza danych w języku R – wizualizacja i raportowanie - poziom zaawansowany. 
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33