Język R – analiza danych, uczenie maszynowe

Poziom podstawowy
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Szkolenie R – analiza danych, uczenie maszynowe na poziomie podstawowym

   Opis szkolenia

   Szkolenie Język R – Analiza Danych, Uczenie Maszynowe zostało stworzone z myślą o wprowadzeniu uczestników w obszar analizy danych i uczenia maszynowego przy użyciu języka R. Głównym celem jest zapoznanie uczestników z podstawami tego języka oraz kluczowymi technikami eksploracji danych. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą tworzyć rozwiązania analityczne przy wykorzystaniu języka R, włącznie z oceną jakości modeli oraz integracją z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft SQL Server 2016 i Power BI.

   Oprócz omówienia podstawowych pojęć i koncepcji, uczestnicy szkolenia poznają środowisko pracy w R, czyli dokonają przeglądu narzędzi takich jak CRAN, RStudio oraz poznają struktury danych w języku R, takie jak wektory, listy, faktory, macierze, ramki danych.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia: 

   W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami języka R oraz z najważniejszymi technikami eksploracji danych. Pozwoli to na samodzielne tworzenie rozwiązań analitycznych z wykorzystaniem R. Dodatkowo zaprezentowane zostaną możliwości integracji języka R z platformą danych Microsoft SQL Server 2016 oraz z aplikacją Power BI.

   Umiejętności:

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Przeprowadzał w R proces analizy danych z wykorzystaniem różnorodnych algorytmów uczenia maszynowego.
   • Oceniał jakość stworzonego modelu.
   • Integrował model analityczny z bazą danych Microsoft SQL Server 2016.
   • Prawidłowo tworzył publikację zawierającą wyniki analizy wykorzystując Knitr lub SQL Server Reporting Services.
   • Wykorzystywał język R do wzbogacenia analiz danych w Power BI.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia z języka R wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność korzystania z relacyjnych baz danych przy pomocy języka SQL. Znajomość narzędzi Microsoft SQL Server (Management Studio, Reporting Services) oraz Power BI Desktop będzie dodatkowym atutem.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do uczenia maszynowego. Podstawowe pojęcia.
   Środowisko pracy R. CRAN. RStudio. Inne rozszerzenia.
   Podstawy języka R.
   Struktury danych w R – wektory, listy, faktory, macierze, ramki danych.
   Zarządzanie danymi w R. Import danych z różnych źródeł.
   Wizualizacja danych w R. Biblioteka ggplot2.
   Publikacja wyników pracy – Knitr.
   Przykłady zastosowań algorytmów uczenia maszynowego

   • Algorytmy klasyfikacyjne – k-NN, klasyfikatory Bayes’a, drzewa decyzyjne.
   • Budowa modeli regresyjnych. Prognozowanie wartości numerycznych.
   • Sieci neuronowe.
   • Clustering. Maszyna wektorów nośnych (Support Vector Machine).

   Integracja języka R z Microsoft SQL Server. Wykorzystanie Microsoft R Server.
   Wykorzystanie języka R w raportach Reporting Services oraz w modelach analitycznych Power BI.

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie R realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia