Python w analizie danych. Wstęp do Data Science

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Python w analizie danych. Wstęp do Data Science


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Python od lat króluje w zestawieniach najchętniej używanych i najpopularniejszych na rynku pracy języków programowania. Dzięki stosunkowo niskiemu progowi wejścia oraz uniwersalności i wielkim możliwościom to jeden z najczęstszych wyborów firm - zwłaszcza w dziedzinie Data Science. Zapotrzebowanie na analityków i data scientistów stale rośnie, tak samo jak rośnie ilość danych produkowanych przez nas w każdej sekundzie.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia dotyczące analizy danych z użyciem języka Python i najważniejszych bibliotek Pythona dedykowanych obszarowi Data Science (Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn). Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie z łatwością wczytać, przeprocesować, wyczyścić i łączyć duże zbiory danych, a następnie przeprowadzić pełnowymiarową analizę wraz z prostymi wizualizacjami.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • stawiać odpowiednie pytania odnośnie danych i przeprowadzać w sposób świadomy proces analizy,
    • posługiwać się przydatnymi w analizie danych bibliotekami języka Python,
    • selekcjonować, oczyszczać i przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik,
    • prezentować dane przy użyciu odpowiednio dobranych wykresów i wizualizacji.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami przetwarzania, analizy, eksploracji i wizualizacji danych z użyciem języka Python.

    Szkolenie może być szczególnie interesujące dla osób zainteresowanych rozwojem na następujących stanowiskach: data analyst (analityk danych), business analyst (analityk biznesowy), reporting analyst (analityk ds. raportowania), data scientist, business intelligence BI analyst (analityk ds. business intelligence).

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku Python (w tym tworzenie i uruchamianie kodu w środowisku Jupyter Notebook). Przydatne będzie doświadczenie w analizie danych w innym narzędziu np. Excel.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Wprowadzenie

    • Omówienie celów i zakresu szkolenia
    • Na czym polega analiza danych i czemu jest istotna
    • Rola Pythona w analizie danych
    • Omówienie środowiska pracy - efektywne korzystanie z Jupyter Notebook

    Podstawy statystyki

    • Podstawowe pojęcia statystyczne
    • Podstawowe miary rozkładu

    Python - wybrane elementy

    • Przypomnienie podstawowych typów i struktur danych
    • Indeksowanie, slicing
    • Funkcje, funkcje anonimowe
    • List comprehension
    • Wybrane funkcje wbudowane: matematyczne, tekstowe, statystyczne, data i czas
    • Kontrola przepływu (while, for, if, elif, else), przydatne rozszerzenia (enumerate, zip)

    Analiza z NumPy i Pandas

    • Tablice jedno i dwuwymiarowe w NumPy oraz podstawowe operacje
    • Series i DataFrame w Pandas
    • Wczytywanie i zapis danych w różnych formatach
    • Podstawowe atrybuty DataFrame (shape, indeksy, kolumny, typy danych)
    • Przydatne funkcje (describe, info, head, tail, sample)
    • Czyszczenie wartości zduplikowanych
    • Wartości brakujące - różne podejścia do radzenia sobie z nimi
    • Wykrywanie wartości odstających
    • Sortowanie danych
    • Filtrowanie (loc, iloc, query, where, isin, isnull, notnull)
    • Tabele przestawne
    • Grupowanie
    • Łączenie danych
    • Tworzenie nowych atrybutów

    Wizualizacja danych z Maplotlib i Seaborn

    • Rodzaje wykresów i wizualizacji - dobór wykresu, elementy storytelling
    • Podstawowe typy wykresów (histogram, wykres słupkowy, wykres typu scatter) w Pythonie

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie składa się z części teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, a także case studies, czyli faktycznej analizy zbiorów danych z różnych obszarów. Szkolenie łączy w sobie wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy analityka

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia dotyczące analizy danych z użyciem języka Python i najważniejszych bibliotek Pythona dedykowanych obszarowi Data Science (Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn). Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie z łatwością wczytać, przeprocesować, wyczyścić i łączyć duże zbiory danych, a następnie przeprowadzić pełnowymiarową analizę wraz z prostymi wizualizacjami.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • stawiać odpowiednie pytania odnośnie danych i przeprowadzać w sposób świadomy proces analizy,
   • posługiwać się przydatnymi w analizie danych bibliotekami języka Python,
   • selekcjonować, oczyszczać i przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik,
   • prezentować dane przy użyciu odpowiednio dobranych wykresów i wizualizacji.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami przetwarzania, analizy, eksploracji i wizualizacji danych z użyciem języka Python.

   Szkolenie może być szczególnie interesujące dla osób zainteresowanych rozwojem na następujących stanowiskach: data analyst (analityk danych), business analyst (analityk biznesowy), reporting analyst (analityk ds. raportowania), data scientist, business intelligence BI analyst (analityk ds. business intelligence).

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku Python (w tym tworzenie i uruchamianie kodu w środowisku Jupyter Notebook). Przydatne będzie doświadczenie w analizie danych w innym narzędziu np. Excel.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie

   • Omówienie celów i zakresu szkolenia
   • Na czym polega analiza danych i czemu jest istotna
   • Rola Pythona w analizie danych
   • Omówienie środowiska pracy - efektywne korzystanie z Jupyter Notebook

   Podstawy statystyki

   • Podstawowe pojęcia statystyczne
   • Podstawowe miary rozkładu

   Python - wybrane elementy

   • Przypomnienie podstawowych typów i struktur danych
   • Indeksowanie, slicing
   • Funkcje, funkcje anonimowe
   • List comprehension
   • Wybrane funkcje wbudowane: matematyczne, tekstowe, statystyczne, data i czas
   • Kontrola przepływu (while, for, if, elif, else), przydatne rozszerzenia (enumerate, zip)

   Analiza z NumPy i Pandas

   • Tablice jedno i dwuwymiarowe w NumPy oraz podstawowe operacje
   • Series i DataFrame w Pandas
   • Wczytywanie i zapis danych w różnych formatach
   • Podstawowe atrybuty DataFrame (shape, indeksy, kolumny, typy danych)
   • Przydatne funkcje (describe, info, head, tail, sample)
   • Czyszczenie wartości zduplikowanych
   • Wartości brakujące - różne podejścia do radzenia sobie z nimi
   • Wykrywanie wartości odstających
   • Sortowanie danych
   • Filtrowanie (loc, iloc, query, where, isin, isnull, notnull)
   • Tabele przestawne
   • Grupowanie
   • Łączenie danych
   • Tworzenie nowych atrybutów

   Wizualizacja danych z Maplotlib i Seaborn

   • Rodzaje wykresów i wizualizacji - dobór wykresu, elementy storytelling
   • Podstawowe typy wykresów (histogram, wykres słupkowy, wykres typu scatter) w Pythonie

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie składa się z części teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, a także case studies, czyli faktycznej analizy zbiorów danych z różnych obszarów. Szkolenie łączy w sobie wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy analityka

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33