Microsoft Excel – kurs podstawowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Excel – kurs podstawowy


   Podstawy pracy z programem

   Opis szkolenia

   Szkolenie, dzieki któremu poznasz podstawowe funkcje MS Excel oraz nauczysz się wykorzystywac je w praktyce. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane.

   Sprawdź swój poziom

   Wahasz się nad wyborem odpowiedniego poziomu kursu MS Excel, w kórym chciałbyś uczestniczyć ? Sprawdź z nami swój poziom wiedzy! Wypełnij ankietę, pobierz arkusz MS Excel i wykonaj umieszczone w nim zadania.

   Wypełnij ankietę

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Ten 2-dniowy kurs podstawowy ma na celu dać uczestnikom, którzy rozpoczynają prace z arkuszem kalkulacyjnym Excel, gruntowne podstawy tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnicy szkolenia na podstawie ćwiczeń praktycznych i scenariuszy wziętych z życia, poznają zasady prawidłowej pracy w programie. Szczególny nacisk kładzie się na opracowywanie dokładnych i dobrze zaprojektowanych arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystujących rzetelne zasady projektowania i tworzenia skoroszytów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają też skróty klawiszowe które niewątpliwie przyspieszają prace w programie Excel.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • Sprawnie nawigował po interfejsie programu,
    • Przygotowywał czytelne zestawienia w  formie tabelarycznej,
    • Prawidłowo wprowadzał, edytował i formatował dane,
    • Wykonywał podstawowe wyliczenia w programie za pomocą formuł i funkcji,
    • Wykonywał proste analizy,
    • Przygotował arkusze do wydruku,
    • Chronił arkusze kalkulacyjne.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:
    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Poznawanie programu Excel

    • Podstawowe Informacje o możliwościach programu
    • Interfejs programu Excel
    • Korzystanie z widoku Backstage

    Operacje na skoroszytach

    • Tworzenie nowych skoroszytów, zapisywanie, otwieranie istniejących skoroszytów
    • Nawigacja pomiędzy skoroszytami

    Operacje na arkuszach

    • Budowa arkusza kalkulacyjnego
    • Wstawianie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie arkuszy
    • Nawigacja po arkuszach

    Wprowadzanie i edycja danych

    • Wprowadzanie tekstów, liczb, dat
    • Edycji danych
    • Nadpisywanie zawartości komórki
    • Edycja dłuższych komórek
    • Czyszczenie komórek
    • Usuwanie danych
    • Używanie Cofnij i Ponów
    • Tworzenie notatek (komentarzy)
    • Wypełnianie arkuszy seriami danych
    • Tworzenie List niestandardowych

    Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie danych

    • Możliwości selekcji danych (myszka, klawiatura)
    • Zaznaczanie obszarów nieciągłych
    • Sposoby kopiowania i wklejania danych
    • Sposoby wycinania i wklejania danych

    Formatowanie komórek

    • Formatowanie komórek za pomocą paska narzędzi
    • Formatowanie komórek za pomocą okna dialogowego
    • Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiszowych

    Formatowanie wierszy i kolumn

    • Ukrywanie wierszy i kolumn
    • Odkrywanie wierszy i kolumn

    Operacje na oknach arkusza

    • Blokowanie komórek
    • Podział okna

    Formuły w programie Excel

    • Czym jest formuła
    • Rodzaje formuł
    • Tworzenie i edycja formuł

    Odwołania w programie Excel

    • Odwołania względne bezwzględne i mieszane
    • Odwołania między arkuszowe i skoroszytowe

    Funkcje w programie Excel

    • Czym jest funkcja
    • Biblioteki funkcji
    • Funkcje podstawowe: SUMA, MIN, MAX, ILE.LICZB, ŚREDNIA, ZAOKR
    • Funkcje logiczne: JEŻELI
    • Analiza możliwych błędów formuł i funkcji

    Analiza danych

    • Sortowanie danych
    • Filtrowanie danych

    Drukowanie

    • Omówienie okna drukuj
    • Drukowanie arkuszy 
    • Drukowanie obszarów nieciągłych
    • Podgląd podziału stron
    • Omówienie właściwości ustawień wydruku

    Ochrona Arkusza

    • Bezpieczeństwo danych
    • Podstawowe możliwości ochrony arkusza

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

    W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Ten 2-dniowy kurs podstawowy ma na celu dać uczestnikom, którzy rozpoczynają prace z arkuszem kalkulacyjnym Excel, gruntowne podstawy tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnicy szkolenia na podstawie ćwiczeń praktycznych i scenariuszy wziętych z życia, poznają zasady prawidłowej pracy w programie. Szczególny nacisk kładzie się na opracowywanie dokładnych i dobrze zaprojektowanych arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystujących rzetelne zasady projektowania i tworzenia skoroszytów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają też skróty klawiszowe które niewątpliwie przyspieszają prace w programie Excel.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Sprawnie nawigował po interfejsie programu,
   • Przygotowywał czytelne zestawienia w  formie tabelarycznej,
   • Prawidłowo wprowadzał, edytował i formatował dane,
   • Wykonywał podstawowe wyliczenia w programie za pomocą formuł i funkcji,
   • Wykonywał proste analizy,
   • Przygotował arkusze do wydruku,
   • Chronił arkusze kalkulacyjne.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Poznawanie programu Excel

   • Podstawowe Informacje o możliwościach programu
   • Interfejs programu Excel
   • Korzystanie z widoku Backstage

   Operacje na skoroszytach

   • Tworzenie nowych skoroszytów, zapisywanie, otwieranie istniejących skoroszytów
   • Nawigacja pomiędzy skoroszytami

   Operacje na arkuszach

   • Budowa arkusza kalkulacyjnego
   • Wstawianie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie arkuszy
   • Nawigacja po arkuszach

   Wprowadzanie i edycja danych

   • Wprowadzanie tekstów, liczb, dat
   • Edycji danych
   • Nadpisywanie zawartości komórki
   • Edycja dłuższych komórek
   • Czyszczenie komórek
   • Usuwanie danych
   • Używanie Cofnij i Ponów
   • Tworzenie notatek (komentarzy)
   • Wypełnianie arkuszy seriami danych
   • Tworzenie List niestandardowych

   Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie danych

   • Możliwości selekcji danych (myszka, klawiatura)
   • Zaznaczanie obszarów nieciągłych
   • Sposoby kopiowania i wklejania danych
   • Sposoby wycinania i wklejania danych

   Formatowanie komórek

   • Formatowanie komórek za pomocą paska narzędzi
   • Formatowanie komórek za pomocą okna dialogowego
   • Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiszowych

   Formatowanie wierszy i kolumn

   • Ukrywanie wierszy i kolumn
   • Odkrywanie wierszy i kolumn

   Operacje na oknach arkusza

   • Blokowanie komórek
   • Podział okna

   Formuły w programie Excel

   • Czym jest formuła
   • Rodzaje formuł
   • Tworzenie i edycja formuł

   Odwołania w programie Excel

   • Odwołania względne bezwzględne i mieszane
   • Odwołania między arkuszowe i skoroszytowe

   Funkcje w programie Excel

   • Czym jest funkcja
   • Biblioteki funkcji
   • Funkcje podstawowe: SUMA, MIN, MAX, ILE.LICZB, ŚREDNIA, ZAOKR
   • Funkcje logiczne: JEŻELI
   • Analiza możliwych błędów formuł i funkcji

   Analiza danych

   • Sortowanie danych
   • Filtrowanie danych

   Drukowanie

   • Omówienie okna drukuj
   • Drukowanie arkuszy 
   • Drukowanie obszarów nieciągłych
   • Podgląd podziału stron
   • Omówienie właściwości ustawień wydruku

   Ochrona Arkusza

   • Bezpieczeństwo danych
   • Podstawowe możliwości ochrony arkusza

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

   W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33