Microsoft Excel – kurs podstawowy


Podstawy pracy z programem

Opis szkolenia

Szkolenie, dzieki któremu poznasz podstawowe funckje MS Excel oraz nauczysz się wykorzystywac je w praktyce. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane.

  Poznaj program szkolenia

  1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
  2. Cele szkolenia

   Ten 2-dniowy kurs podstawowy oferuje uczestnikom, którzy rozpoczynają prace w Microsoft Excel, gruntowne podstawy tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnicy szkolenia na podstawie ćwiczeń praktycznych i scenariuszy wziętych z życia poznają zasady prawidłowej pracy w programie. Szczególny nacisk kładziemy na opracowywanie dokładnych i dobrze zaprojektowanych arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystujących rzetelne zasady projektowania i tworzenia skoroszytów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają też skróty klawiszowe które niewątpliwie przyspieszają prace w programie Excel.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:
   • Biegłe poruszać się po programie MS Excel
   • Prawidłowo wprowadzać dane, edytować i formatować
   • Wykonywać podstawowe wyliczenia w programie za pomocą formuł i funkcji
   • Wykonywać proste analizy
   • Przygotować arkusze do wydruku
   • Chronić arkusze kalkulacyjne
  3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
  4. Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

  5. 03 Czas trwania
  6. Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
  7. 04 Szczegółowy program szkolenia
  8. Szczegółowy program szkolenia

   Poznawanie programu Excel

   • Podstawowe Informacje o możliwościach programu
   • Interfejs programu Excel
   • Korzystanie z widoku Backstage
   Operacje na skoroszytach
   • Tworzenie nowych skoroszytów, zapisywanie, otwieranie istniejących skoroszytów
   • Nawigacja pomiędzy skoroszytami
   Operacje na arkuszach
   • Budowa arkusza
   • Wstawianie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie arkuszy
   • Nawigacja po arkuszach
   • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
   Wprowadzanie i edycja danych
   • Wprowadzanie tekstów, liczb, dat
   • Zrozumienie edycji danych
   • Nadpisywanie zawartości komórki
   • Edycja dłuższych komórek
   • Czyszczenie komórek
   • Usuwanie danych
   • Używanie Cofnij i Ponów
   • Tworzenie komentarzy
   Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie danych
   • Możliwości selekcji danych (myszka, klawiatura)
   • Zaznaczanie danych na podstawie kryterium
   • Zaznaczanie obszarów nieciągłych
   • Zrozumienie kopiowania w Excelu
   • Sposoby kopiowania i wklejania danych
   • Sposoby wycinania i wklejania danych
   • Formatowanie komórek
   • Formatowanie komórek za pomocą paska narzędzi
   • Formatowanie komórek za pomocą ona dialogowego
   • Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiszowych
   Formatowanie wierszy i kolumn
   • Przybliżone szerokości kolumn
   • Ustawianie dokładnych szerokości kolumn i wierszy
   • Ustawianie domyślnej szerokości kolumny i wiersz
   • Ukrywanie wierszy i kolumn
   • Odkrywanie wierszy i kolumn
   Operacje na oknach arkusza
   • Blokowanie komórek
   • Podział okna
   Formuły w programie Excel
   • Czym jest formuła
   • Rodzaje formuł
   • Tworzenie i edycja formuł
   • Przekształcanie pojedynczych formuł na wartości stałe
   Odwołania w programie Excel
   • Odwołania względne bezwzględne i mieszane
   • Odwołania między arkuszowe i skoroszytowe
   Funkcje w programie Excel
   • Czym jest funkcja
   • Biblioteki funkcji
   • Funkcje podstawowe: SUMA, MIN, MAX, ILE.LICZB, ŚREDNIA, ZAOKR
   • Funkcje logiczne: JEŻELI
   • Omówienie komunikatów błędów funkcji
   Analiza danych
   • Sortowanie danych
   • Filtrowanie danych
   Wykresy
   • Tworzenie wykresów podstawowych kolumnowy, słupkowy kołowy
   • Formatowanie za pomącą domyślnych styli
   Drukowanie
   • Drukowanie arkuszy
   • Drukowanie obszarów nieciągłych
   • Podgląd podziału stron
   Operacje na oknach arkusza
   • Zrozumienie układu strony
   • Korzystanie z wbudowanych marginesów
   • Ustawianie niestandardowych marginesów
   • Ustawianie obszaru drukowania
   • Czyszczenie obszaru drukowania
   • Wstawianie podziałów stron
   • Korzystanie z podglądu podziału strony
   • Ustawienia nagłówków i stopki do wydruku
   • Omówienie okna drukuj
   Ochrona Arkusza
   • Bezpieczeństwo danych
   • Podstawowe możliwości ochrony arkusza

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

  9. 05 Ścieżka rozwoju
  10. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

   W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  11. 06 W ramach szkolenia zapewniamy
  12. W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

  Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

  Cele szkolenia

  Ten 2-dniowy kurs podstawowy oferuje uczestnikom, którzy rozpoczynają prace w Microsoft Excel, gruntowne podstawy tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnicy szkolenia na podstawie ćwiczeń praktycznych i scenariuszy wziętych z życia poznają zasady prawidłowej pracy w programie. Szczególny nacisk kładziemy na opracowywanie dokładnych i dobrze zaprojektowanych arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystujących rzetelne zasady projektowania i tworzenia skoroszytów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają też skróty klawiszowe które niewątpliwie przyspieszają prace w programie Excel.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:
  • Biegłe poruszać się po programie MS Excel
  • Prawidłowo wprowadzać dane, edytować i formatować
  • Wykonywać podstawowe wyliczenia w programie za pomocą formuł i funkcji
  • Wykonywać proste analizy
  • Przygotować arkusze do wydruku
  • Chronić arkusze kalkulacyjne

  Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

  Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

  Czas trwania

  Przed nami:
  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

  Szczegółowy program szkolenia

  Szczegółowy program szkolenia

  Poznawanie programu Excel

  • Podstawowe Informacje o możliwościach programu
  • Interfejs programu Excel
  • Korzystanie z widoku Backstage
  Operacje na skoroszytach
  • Tworzenie nowych skoroszytów, zapisywanie, otwieranie istniejących skoroszytów
  • Nawigacja pomiędzy skoroszytami
  Operacje na arkuszach
  • Budowa arkusza
  • Wstawianie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie arkuszy
  • Nawigacja po arkuszach
  • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
  Wprowadzanie i edycja danych
  • Wprowadzanie tekstów, liczb, dat
  • Zrozumienie edycji danych
  • Nadpisywanie zawartości komórki
  • Edycja dłuższych komórek
  • Czyszczenie komórek
  • Usuwanie danych
  • Używanie Cofnij i Ponów
  • Tworzenie komentarzy
  Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie danych
  • Możliwości selekcji danych (myszka, klawiatura)
  • Zaznaczanie danych na podstawie kryterium
  • Zaznaczanie obszarów nieciągłych
  • Zrozumienie kopiowania w Excelu
  • Sposoby kopiowania i wklejania danych
  • Sposoby wycinania i wklejania danych
  • Formatowanie komórek
  • Formatowanie komórek za pomocą paska narzędzi
  • Formatowanie komórek za pomocą ona dialogowego
  • Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiszowych
  Formatowanie wierszy i kolumn
  • Przybliżone szerokości kolumn
  • Ustawianie dokładnych szerokości kolumn i wierszy
  • Ustawianie domyślnej szerokości kolumny i wiersz
  • Ukrywanie wierszy i kolumn
  • Odkrywanie wierszy i kolumn
  Operacje na oknach arkusza
  • Blokowanie komórek
  • Podział okna
  Formuły w programie Excel
  • Czym jest formuła
  • Rodzaje formuł
  • Tworzenie i edycja formuł
  • Przekształcanie pojedynczych formuł na wartości stałe
  Odwołania w programie Excel
  • Odwołania względne bezwzględne i mieszane
  • Odwołania między arkuszowe i skoroszytowe
  Funkcje w programie Excel
  • Czym jest funkcja
  • Biblioteki funkcji
  • Funkcje podstawowe: SUMA, MIN, MAX, ILE.LICZB, ŚREDNIA, ZAOKR
  • Funkcje logiczne: JEŻELI
  • Omówienie komunikatów błędów funkcji
  Analiza danych
  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych
  Wykresy
  • Tworzenie wykresów podstawowych kolumnowy, słupkowy kołowy
  • Formatowanie za pomącą domyślnych styli
  Drukowanie
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
  Operacje na oknach arkusza
  • Zrozumienie układu strony
  • Korzystanie z wbudowanych marginesów
  • Ustawianie niestandardowych marginesów
  • Ustawianie obszaru drukowania
  • Czyszczenie obszaru drukowania
  • Wstawianie podziałów stron
  • Korzystanie z podglądu podziału strony
  • Ustawienia nagłówków i stopki do wydruku
  • Omówienie okna drukuj
  Ochrona Arkusza
  • Bezpieczeństwo danych
  • Podstawowe możliwości ochrony arkusza

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

  Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  W ramach szkolenia zapewniamy

  W ramach szkolenia zapewniamy

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

  Najbliższe szkolenia

  Podobne szkolenia

  Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

  Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query

  Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power Query

  Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

  Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

  Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

  Microsoft Excel – analizy statystyczne

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

  Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

  Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

  Microsoft Excel – kurs podstawowy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

  Microsoft Excel – kurs zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

  Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

  Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

  Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

  Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

  Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

  Budżetowanie z MS Excel i Power BI

  Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI

  Oferta specjalna

  Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

  1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
  2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe z oferty MS Office (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
  3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

  Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

   Zapytaj o szczegóły

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33