Microsoft Excel – kurs zaawansowany


Kompleksowe Szkolenie na Poziomie Zaawansowanym z Obsługi Programu Excel

Opis szkolenia

Szkolenie, dzięki któremu poszerzysz swoją wiedzę o najbardziej wyspecjalizowane i zaawansowane możliwości programu MS Excel, automatyzując niektóre typowe zadania.

  Poznaj program szkolenia

  1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
  2. Cele szkolenia

   Ten 3 - dniowy kurs jest przeznaczony dla osób, których podstawowym narzędziem pracy na co dzień jest program Excel. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Na tym kursie poszerzysz swoją wiedzę o najbardziej wyspecjalizowane i zaawansowane możliwości programu Excel, automatyzując niektóre typowe zadania. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych, oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów, oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą zaawansowanych formuł i funkcji (łącznie z wielopoziomowymi zagnieżdżeniami). Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił przeanalizować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:
   • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
   • Formatować dane na poziomie zaawansowanym
   • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
   • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
   • Zakładać zaawansowane filtry
   • Korzystać z szablonów
   • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych
  3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
  4. Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.

  5. 03 Czas trwania
  6. Przed nami:
   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
  7. 04 Szczegółowy program szkolenia
  8. Szczegółowy program szkolenia

   Zaawansowana edycja danych
   • Wklejanie specjalne -omówienie możliwości
   • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
   Zaawansowane formatowanie danych
   • Tworzenie Formatów użytkownika
   Menadżer nazw
   • Reguły nadawania nazw
   • Sposoby tworzenia nazw
   • Edycja i usuwanie nazw
   Omówienie wybranych bibliotek funkcji -tworzenie i zagnieżdżanie
   • Funkcje Logiczne m.in.: JEŻELI, ORAZ, LUB,
   • Funkcje daty i czasu, m.in.: DZIEŃ.TYG, NUM.TYG,DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE
   • Funkcje matematyczne m.in.: SUMA.JEŻELI,SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW
   • Funkcje tekstowe m.in.: KWOTA, TEKST,PORÓWNAJ, DŁ
   • Funkcje statystyczne m.in.: LICZ.JEŻELI,ŚREDNIA.WARUNKÓW,POZYCJA.NAJW
   • Funkcje wyszukiwania i adresu m.in.: PODAJ.POZYCJE, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS
   • Funkcje informacyjne m.in.:  CZY.LICZBA, CZY.TEKST, CZY.FORMUŁA, KOMÓRKA
   • Formuły tablicowe - wprowadzenie do zagadnienia
   • Śledzenie błędów w Excelu
   Analiza Danych
   • Praca z bazami danych
   • Reguły tworzenia bazy danych
   • Tworzenie bazy danych w arkuszu
   Integralność  danych
   • Walidacja liczbowa, tekstowa
   • Niestandardowe tworzenie poprawności danych
   • Listy wartości
   • Dynamiczne listy wartości
   Filtry zaawansowane
   • Filtry zaawansowane -zasady tworzenia
   •  Stosowanie warunków filtra
   •  Filtry zależne od formuł i funkcji
   Sumy częściowe
   • Tworzenie sum częściowych
   • Zastosowanie sum częściowych
   • Tworzenie zagnieżdżonych sum częściowych
   • Kopiowanie raportów sum częściowych
   • Korzystanie z mechanizmu sum częściowych jako funkcji- przykłady zastosowania
   Konsolidacja danych
   • Konsolidacja arkuszy
   • Konsolidacja skoroszytów
   Tabele
   • Tworzenie Tabel
   • Operacje na tabelach
   • Wiersz podsumowania
   Formatowanie warunkowe
   • Formatowanie zależne od wartości
   • Formatowanie zależne od formuł i funkcji
   Tworzenie wykresów
   • Tworzenie zAawansowanych wykresów: Gantta, Kombi, Bridge, Bullet
   • Dostosowywanie wykresów
   Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
   • Pojęcie tabeli przestawnej
   • Tworzenie tabel przestawnych
   • Modyfikacje tabel przestawnych
   • Obliczenia na tabeli przestawnej
   • Grupowanie danych w tabeli
   • Wykresy przestawne
   • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
   • Konsolidacja tabel przestawnych
   • Użycie funkcji weź dane z tabeli
   • Tworzenie relacji między tabelami
   • Wykorzystanie osi czasu
   Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

   Ustawianie bezpieczeństwa makr
   • Nagrywanie prostego makra
   • Uruchamianie zarejestrowanego makra
   • Wyświetlanie makra
   • Edycja makra
   • Przypisywanie makra do paska narzędzi
   • Uruchamianie makra z paska narzędzi
   • Przypisywanie makra do wstążki
   • Usuwanie makra
   • Kopiowanie makra

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

  9. 05 Ścieżka rozwoju
  10. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel  w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

   W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel  rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  11. 06 W ramach szkolenia zapewniamy
  12. W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

  Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

  Cele szkolenia

  Ten 3 - dniowy kurs jest przeznaczony dla osób, których podstawowym narzędziem pracy na co dzień jest program Excel. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Na tym kursie poszerzysz swoją wiedzę o najbardziej wyspecjalizowane i zaawansowane możliwości programu Excel, automatyzując niektóre typowe zadania. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych, oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów, oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą zaawansowanych formuł i funkcji (łącznie z wielopoziomowymi zagnieżdżeniami). Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił przeanalizować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:
  • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Formatować dane na poziomie zaawansowanym
  • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
  • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
  • Zakładać zaawansowane filtry
  • Korzystać z szablonów
  • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych

  Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

  Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.

  Czas trwania

  Przed nami:
  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe

  Szczegółowy program szkolenia

  Szczegółowy program szkolenia

  Zaawansowana edycja danych
  • Wklejanie specjalne -omówienie możliwości
  • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
  Zaawansowane formatowanie danych
  • Tworzenie Formatów użytkownika
  Menadżer nazw
  • Reguły nadawania nazw
  • Sposoby tworzenia nazw
  • Edycja i usuwanie nazw
  Omówienie wybranych bibliotek funkcji -tworzenie i zagnieżdżanie
  • Funkcje Logiczne m.in.: JEŻELI, ORAZ, LUB,
  • Funkcje daty i czasu, m.in.: DZIEŃ.TYG, NUM.TYG,DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE
  • Funkcje matematyczne m.in.: SUMA.JEŻELI,SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW
  • Funkcje tekstowe m.in.: KWOTA, TEKST,PORÓWNAJ, DŁ
  • Funkcje statystyczne m.in.: LICZ.JEŻELI,ŚREDNIA.WARUNKÓW,POZYCJA.NAJW
  • Funkcje wyszukiwania i adresu m.in.: PODAJ.POZYCJE, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS
  • Funkcje informacyjne m.in.:  CZY.LICZBA, CZY.TEKST, CZY.FORMUŁA, KOMÓRKA
  • Formuły tablicowe - wprowadzenie do zagadnienia
  • Śledzenie błędów w Excelu
  Analiza Danych
  • Praca z bazami danych
  • Reguły tworzenia bazy danych
  • Tworzenie bazy danych w arkuszu
  Integralność  danych
  • Walidacja liczbowa, tekstowa
  • Niestandardowe tworzenie poprawności danych
  • Listy wartości
  • Dynamiczne listy wartości
  Filtry zaawansowane
  • Filtry zaawansowane -zasady tworzenia
  •  Stosowanie warunków filtra
  •  Filtry zależne od formuł i funkcji
  Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
  • Tworzenie zagnieżdżonych sum częściowych
  • Kopiowanie raportów sum częściowych
  • Korzystanie z mechanizmu sum częściowych jako funkcji- przykłady zastosowania
  Konsolidacja danych
  • Konsolidacja arkuszy
  • Konsolidacja skoroszytów
  Tabele
  • Tworzenie Tabel
  • Operacje na tabelach
  • Wiersz podsumowania
  Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie zależne od wartości
  • Formatowanie zależne od formuł i funkcji
  Tworzenie wykresów
  • Tworzenie zAawansowanych wykresów: Gantta, Kombi, Bridge, Bullet
  • Dostosowywanie wykresów
  Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Modyfikacje tabel przestawnych
  • Obliczenia na tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli
  • Wykresy przestawne
  • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
  • Konsolidacja tabel przestawnych
  • Użycie funkcji weź dane z tabeli
  • Tworzenie relacji między tabelami
  • Wykorzystanie osi czasu
  Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

  Ustawianie bezpieczeństwa makr
  • Nagrywanie prostego makra
  • Uruchamianie zarejestrowanego makra
  • Wyświetlanie makra
  • Edycja makra
  • Przypisywanie makra do paska narzędzi
  • Uruchamianie makra z paska narzędzi
  • Przypisywanie makra do wstążki
  • Usuwanie makra
  • Kopiowanie makra

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

  Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel  w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel  rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  W ramach szkolenia zapewniamy

  W ramach szkolenia zapewniamy

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

  Najbliższe szkolenia

  Strona 1 z 2

  Podobne szkolenia

  Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

  Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query

  Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power Query

  Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

  Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

  Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

  Microsoft Excel – analizy statystyczne

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

  Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

  Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

  Microsoft Excel – kurs podstawowy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

  Microsoft Excel – kurs zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

  Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

  Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

  Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

  Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

  Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

  Budżetowanie z MS Excel i Power BI

  Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI

  Oferta specjalna

  Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

  1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
  2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe z oferty MS Office (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
  3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

  Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

   Zapytaj o szczegóły

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33