Microsoft Access – kurs przekrojowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Access – kurs przekrojowy


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Kurs obejmuje tworzenie zaawansowanych baz danych, dodatkowe wiadomości dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy. Obejmuje również podstawy języka Visual Basic.


    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • tworzył bazę danych za pomocą zaawansowanych narzędzi projektowych,
    • posługiwał się utworzoną bazą danych tak, aby umieć ją modyfikować przy pomocy narzędzi do programowania (makra, wyrażenia, Visual Basic).
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość zagadnień poruszanych na kursie z zakresu podstaw MS Access

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 4 dni, 32 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia 

    Tabele – tworzenie i zarządzanie

    • Tworzenie własnego projektu tabeli bez pomocy kreatora
    • Maski wprowadzania danych
    • Reguły poprawności - zastosowanie
    • Indeksowanie tabeli
    • Zmiana atrybutów danych
    • Sortowanie i filtrowanie w arkuszu danych
    • Modyfikacje projektu tabeli – zaawansowane właściwości pól;
    • Zmienianie klucza podstawowego
    • Relacje – opcje zaawansowane
    • Kompaktowanie i naprawa bazy danych
    • Optymalizacja projektu tabeli
    • Analiza danych w tabeli
    • Praca z hiperłączami

    Praca z kwerendami: kwerendy akcji i kwerendy SQL

    • Rodzaje formularzy
    • Wartości domyślne
    • Formatowanie warunkowe
    • Zaawansowane właściwości kwerend
    • Wyszukiwanie danych z wielu tabel
    • Tworzenie tabeli z kwerendy
    • Archiwizowanie danych za pomocą kwerendy dołączającej
    • Rozwiązywanie problemów z kwerendami
    • Konwencje składni języka w kwerendach SQL
    • Instrukcja SELECT w MS Access
    • Wybrane instrukcje SQL
    • Przykłady kwerend złożonych SQL

    Formularze – zaawansowane projektowanie formularzy

    • Przykłady wykorzystania zdarzeń w formularzach
    • Formularze oparte o kwerendy
    • Praca z podformularzami
    • Formanty ActiveX
    • Formularze wielostronicowe
    • Optymalizacja pracy z formularzami

    Raporty

    • Tworzenie raportów w oparciu o kwerendy
    • Definiowanie kryteriów sortowania i grupowania
    • Właściwości sekcji raportów
    • Wartości obliczane
    • Podraporty

    Zaawansowane modyfikacje raportów

    • Importowanie, eksportowanie i łączenie danych
    • Import danych (Access, dBase, Excel, pliki tekstowe)
    • Import obiektów Accessa
    • Modyfikowanie zaimportowanych table
    • Tworzenie połączeń do danych zewnętrznych
    • Eksportowanie danych (Access, dBase, Excel, plik tekstowy)

    Zaawansowane tworzenie makr

    • Zasady tworzenie makr
    • Zestawienia akcji makr
    • Odwoływanie się do obiektów bazy danych
    • Przykłady zastosowania makr
    • Wyrażenia – tworzenie komend
    • Przykłady zastosowania wyrażeń w zdarzeniach

    Podstawy zastosowanie języka Visual Basic

    • Środowisko projektowe
    • Zmienne i stałe
    • Deklarowanie zmiennych
    • Funkcje i procedury
    • Obsługa błędów

    Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Access.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. W ramach szkolenia zapewniamy
   10. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Kurs obejmuje tworzenie zaawansowanych baz danych, dodatkowe wiadomości dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy. Obejmuje również podstawy języka Visual Basic.


   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • tworzył bazę danych za pomocą zaawansowanych narzędzi projektowych,
   • posługiwał się utworzoną bazą danych tak, aby umieć ją modyfikować przy pomocy narzędzi do programowania (makra, wyrażenia, Visual Basic).
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość zagadnień poruszanych na kursie z zakresu podstaw MS Access

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 4 dni, 32 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Tabele – tworzenie i zarządzanie

   • Tworzenie własnego projektu tabeli bez pomocy kreatora
   • Maski wprowadzania danych
   • Reguły poprawności - zastosowanie
   • Indeksowanie tabeli
   • Zmiana atrybutów danych
   • Sortowanie i filtrowanie w arkuszu danych
   • Modyfikacje projektu tabeli – zaawansowane właściwości pól;
   • Zmienianie klucza podstawowego
   • Relacje – opcje zaawansowane
   • Kompaktowanie i naprawa bazy danych
   • Optymalizacja projektu tabeli
   • Analiza danych w tabeli
   • Praca z hiperłączami

   Praca z kwerendami: kwerendy akcji i kwerendy SQL

   • Rodzaje formularzy
   • Wartości domyślne
   • Formatowanie warunkowe
   • Zaawansowane właściwości kwerend
   • Wyszukiwanie danych z wielu tabel
   • Tworzenie tabeli z kwerendy
   • Archiwizowanie danych za pomocą kwerendy dołączającej
   • Rozwiązywanie problemów z kwerendami
   • Konwencje składni języka w kwerendach SQL
   • Instrukcja SELECT w MS Access
   • Wybrane instrukcje SQL
   • Przykłady kwerend złożonych SQL

   Formularze – zaawansowane projektowanie formularzy

   • Przykłady wykorzystania zdarzeń w formularzach
   • Formularze oparte o kwerendy
   • Praca z podformularzami
   • Formanty ActiveX
   • Formularze wielostronicowe
   • Optymalizacja pracy z formularzami

   Raporty

   • Tworzenie raportów w oparciu o kwerendy
   • Definiowanie kryteriów sortowania i grupowania
   • Właściwości sekcji raportów
   • Wartości obliczane
   • Podraporty

   Zaawansowane modyfikacje raportów

   • Importowanie, eksportowanie i łączenie danych
   • Import danych (Access, dBase, Excel, pliki tekstowe)
   • Import obiektów Accessa
   • Modyfikowanie zaimportowanych table
   • Tworzenie połączeń do danych zewnętrznych
   • Eksportowanie danych (Access, dBase, Excel, plik tekstowy)

   Zaawansowane tworzenie makr

   • Zasady tworzenie makr
   • Zestawienia akcji makr
   • Odwoływanie się do obiektów bazy danych
   • Przykłady zastosowania makr
   • Wyrażenia – tworzenie komend
   • Przykłady zastosowania wyrażeń w zdarzeniach

   Podstawy zastosowanie języka Visual Basic

   • Środowisko projektowe
   • Zmienne i stałe
   • Deklarowanie zmiennych
   • Funkcje i procedury
   • Obsługa błędów

   Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Access.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33