Szkolenia Access

MS Access - to system obsługi relacyjnych baz danych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Program znacznie usprawnia organizowanie i przechowywanie danych. Może także wspierać większe programy do obsługi baz danych takie jak Microsoft SQL Server.Access udostępnia szablony do tworzenia baz danych, pracy z tabelami, ankietami i innymi funkcjami. Można stworzyć bazę danych dzięki wstępnie zaprojektowanemu szablonowi lub stworzyć ją od podstaw!

Szkolenia z MS Access

Oferta szkoleniowa

MS Access zbudowany jest z wielu obiektów połączonych ze sobą strukturalnie. Do tych obiektów zalicza się: tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra, moduły... Skorzystaj z naszych szkoleń by zapoznać się z najważniejszymi jego funkcjami.

Sprawdź nasze szkolenia

Do czego przyda Ci się MS Access ?

  • Dodawanie nowych danych, takich jak nowy element inwentarza, do bazy danych
  • Edytowanie istniejących danych w bazie danych, na przykład zmienianie bieżącej lokalizacji elementu
  • Usuwanie informacji, na przykład po sprzedaniu elementu lub wycofaniu go ze sprzedaży
  • Organizowanie i przeglądanie danych na różne sposoby
  • Udostępnianie danych innym osobom za pomocą raportów, wiadomości e-mail, intranetu lub Internetu
Zobacz szkolenia z MS Excel
Zobacz szkolenia z VBA