Microsoft Access – kurs zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Access – kurs zaawansowany

   Opis szkolenia

   Kurs Microsoft Access – kurs zaawansowany przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Kurs obejmuje tworzenie zaawansowanych baz danych, dodatkowe wiadomości dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy. Obejmuje również podstawy języka Visual Basic.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik będzie samodzielnie tworzył bazy danych za pomocą zaawansowanych narzędzi projektowych. Będzie również posługiwał się utworzoną bazą 

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access.


    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość zagadnień poruszanych na kursie z zakresu podstaw MS Access.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia 
    Zarządzanie tabelami

    • Modyfikacje projektu tabeli – zaawansowane właściwości pól;
    • Zmienianie klucza podstawowego
    • Relacje – opcje zaawansowane
    • Kompaktowanie i naprawa bazy danych
    • Optymalizacja projektu tabeli
    • Analiza danych w tabeli
    • Praca z hiperłączami

    Praca z kwerendami: kwerendy akcji i kwerendy SQL

    • Rodzaje formularzy
    • Wartości domyślne
    • Formatowanie warunkowe
    • Zaawansowane właściwości kwerend
    • Wyszukiwanie danych z wielu tabel
    • Tworzenie tabeli z kwerendy
    • Archiwizowanie danych za pomocą kwerendy dołączającej
    • Rozwiązywanie problemów z kwerendami
    • Konwencje składni języka w kwerendach SQL
    • Instrukcja SELECT w MS Access
    • Wybrane instrukcje SQL

    Przykłady kwerend złożonych SQL
    Formularze – zaawansowane projektowanie formularzy

    • Przykłady wykorzystania zdarzeń w formularzach
    • Formularze oparte o kwerendy
    • Praca z podformularzami
    • Formanty ActiveX
    • Formularze wielostronicowe
    • Optymalizacja pracy z formularzami

    Raporty

    • Tworzenie raportów w oparciu o kwerendy
    • Definiowanie kryteriów sortowania i grupowania
    • Właściwości sekcji raportów
    • Wartości obliczane
    • Podraporty
    • Zaawansowane modyfikacje raportów

    Importowanie, eksportowanie i łączenie danych

    • Import danych (Access, dBase, Excel, pliki tekstowe)
    • Import obiektów Accessa
    • Modyfikowanie zaimportowanych table
    • Tworzenie połączeń do danych zewnętrznych
    • Eksportowanie danych (Access, dBase, Excel, plik tekstowy)
    • Nowe możliwości importów i exportów w Access 2016

    Zaawansowane tworzenie makr

    • Zasady tworzenie makr
    • Zestawienia akcji makr
    • Odwoływanie się do obiektów bazy danych
    • Przykłady zastosowania makr
    • Wyrażenia – tworzenie komend
    • Przykłady zastosowania wyrażeń w zdarzeniach

    Podstawy zastosowanie języka Visual Basic

    • Środowisko projektowe
    • Zmienne i stałe
    • Deklarowanie zmiennych
    • Funkcje i procedury
    • Obsługa błędów

    Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych.

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Access.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Kurs obejmuje tworzenie zaawansowanych baz danych, dodatkowe wiadomości dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy. Obejmuje również podstawy języka Visual Basic.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik będzie samodzielnie tworzył bazy danych za pomocą zaawansowanych narzędzi projektowych. Będzie również posługiwał się utworzoną bazą 

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość zagadnień poruszanych na kursie z zakresu podstaw MS Access.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 
   Zarządzanie tabelami

   • Modyfikacje projektu tabeli – zaawansowane właściwości pól;
   • Zmienianie klucza podstawowego
   • Relacje – opcje zaawansowane
   • Kompaktowanie i naprawa bazy danych
   • Optymalizacja projektu tabeli
   • Analiza danych w tabeli
   • Praca z hiperłączami

   Praca z kwerendami: kwerendy akcji i kwerendy SQL

   • Rodzaje formularzy
   • Wartości domyślne
   • Formatowanie warunkowe
   • Zaawansowane właściwości kwerend
   • Wyszukiwanie danych z wielu tabel
   • Tworzenie tabeli z kwerendy
   • Archiwizowanie danych za pomocą kwerendy dołączającej
   • Rozwiązywanie problemów z kwerendami
   • Konwencje składni języka w kwerendach SQL
   • Instrukcja SELECT w MS Access
   • Wybrane instrukcje SQL

   Przykłady kwerend złożonych SQL
   Formularze – zaawansowane projektowanie formularzy

   • Przykłady wykorzystania zdarzeń w formularzach
   • Formularze oparte o kwerendy
   • Praca z podformularzami
   • Formanty ActiveX
   • Formularze wielostronicowe
   • Optymalizacja pracy z formularzami

   Raporty

   • Tworzenie raportów w oparciu o kwerendy
   • Definiowanie kryteriów sortowania i grupowania
   • Właściwości sekcji raportów
   • Wartości obliczane
   • Podraporty
   • Zaawansowane modyfikacje raportów

   Importowanie, eksportowanie i łączenie danych

   • Import danych (Access, dBase, Excel, pliki tekstowe)
   • Import obiektów Accessa
   • Modyfikowanie zaimportowanych table
   • Tworzenie połączeń do danych zewnętrznych
   • Eksportowanie danych (Access, dBase, Excel, plik tekstowy)
   • Nowe możliwości importów i exportów w Access 2016

   Zaawansowane tworzenie makr

   • Zasady tworzenie makr
   • Zestawienia akcji makr
   • Odwoływanie się do obiektów bazy danych
   • Przykłady zastosowania makr
   • Wyrażenia – tworzenie komend
   • Przykłady zastosowania wyrażeń w zdarzeniach

   Podstawy zastosowanie języka Visual Basic

   • Środowisko projektowe
   • Zmienne i stałe
   • Deklarowanie zmiennych
   • Funkcje i procedury
   • Obsługa błędów

   Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych.

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Access.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33