VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
  • Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.
  • Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.
  • Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
  • Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

  • przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
  • poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:
  • pracują z bardzo dużymi ilościami danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • wykonują dużą ilość operacji powtarzalnych (np. kopiowanie danych czy poprawianie błędów),
  • tworzą powtarzalne raporty i wyliczenia oparte na zmieniających się danych.
  Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

  Przygotowanie uczestników

  Wymagana wiedza uczestników: bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).

 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:
  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne.

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

  Rejestracja i uruchamianie makr
  • Jak włączyć kartę z obsługą makr
  • Jak ustawić poziom zabezpieczeń
  • Jak przygotować środowisko do tworzenia makr
  • Jak uruchomić makro
  • Jak zapisać zeszyt z makrami
  • Ćwiczenia

  Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

  Jak wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro

  Ćwiczenia

  Zarządzanie kodem VBA

  • Budowa okna edytora VBA
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA – praca z modułami VBA
  • Nawigacja w kodzie VBA
  Podpięcie makr do interfejsu MS Excel  [opcja, czyli jeśli czas pozwoli] 
  •  Paski narzędziowe
  • Jak uaktywnić skoroszyt makr osobistych
  • Jak dodać przycisk uruchamiający makro do paska szybkiego uruchamiania
  • Jak zmodyfikować wstęgę – dodać kartę z makrami użytkownika
  • Ćwiczenia
  Edycja kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA
  • Zmiana podstawowych ustawień edytora VBA
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
  Wstęp do programowania
  • Procedury
  • Zmienne – poprawne deklarowanie i zapobieganie błędom braku deklaracji
  • Typy danych VBA
  • Operatory
  • Ćwiczenia
  Testowanie programów
  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania
  • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
  Przetwarzanie tekstów
  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Jak połączyć ciąg znaków
  • Jak przełamać wiersz tekstu w kodzie
  • Jak przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu)
  • Jak dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów)
  • Ćwiczenia
  Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  • Jak sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja „Len”)
  • Jak pobrać początek tekstu (funkcja „Left”)
  • Jak pobrać koniec tekstu (funkcja „Right”)
  • Jak pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja „Mid”)
  • Jak usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja „Trim”)
  • Jak zamienić tekst na wielkie litery (funkcja „Ucase”)
  • Jak zamienić tekst na małe litery (funkcja „Lcase”)
  • ak znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja „InStr”)
  • Jak sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja „IsNumeric”) + błędy działania funkcji VBA
  • Ćwiczenia
  Sterowanie przetwarzaniem danych
  • Instrukcja warunkowa i poprawne budowanie warunków
  • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją (składnia jednowierszowa)
  • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy wieloma instrukcjami
  • Jak użyć warunku złożonego
  • Jak obsłużyć zarówno warunek prawdziwy, jak i fałszywy
  • Jak sprawdzać kolejno wiele kryteriów
  • Ćwiczenia
  Pętla For z licznikiem + ćwiczenia

  Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each”) + ćwiczenia

  Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”) + ćwiczenia

  Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

  VBA w arkuszu kalkulacyjnym
  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje
  Operacje na komórkach i obszarach
  • Operacje na aktywnej komórce
  • Jak pobrać wartość z komórki
  • Jak zapisać wartość w komórce
  • Jak pobrać wartość wyświetlaną w komórce
  • Jak sformatować komórkę z użyciem stylu
  • Jak wyczyścić komórkę
  • Jak pobrać adres komórki
  • Jak pobrać numer kolumny/wiersza dla aktywnej komórki
  Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Jak przejść do innej komórki
  • Jak zabezpieczyć się przed błędem wyjścia poza arkusz
  • Jak pobrać zawartość z komórki poniżej
  • Ćwiczenia
  Odwołania do komórek i obszarów
  • Jak zaznaczyć komórkę o podanym adresie
  • Jak zaznaczyć obszar o podanym adresie
  • Jak zaznaczyć obszar nieciągły
  • Jak zaznaczyć kolumnę o podanej nazwie (np. A)
  • Jak zaznaczyć kolumnę o podanym numerze
  • Jak sprawdzić, czy kolumna jest ukryta oraz ukryć/odkryć kolumnę lub wiersz
  • Jak dopasować szerokość kolumny do zawartości
  • Jak zaznaczyć wiersz o podanym numerze
  • Jak dopasować wysokość wiersza do zawartości
  • Jak ustalić standardową wysokość wiersza
  • Jak obliczyć ilość kolumn/wierszy w obszarze
  • Jak pobrać adres komórki o podanych współrzędnych (nr wiersza i nr kolumny)
  • Ćwiczenia
  Pobieranie danych od użytkownika
  • Użycie funkcji „InputBox”
  • Konwersja typów danych
  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

  Metoda realizacji

  Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub w ramach programowania w parach (pair programming).

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju
 10. 06 W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
 • Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.
 • Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.
 • Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
 • Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

 • przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
 • poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:
 • pracują z bardzo dużymi ilościami danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • wykonują dużą ilość operacji powtarzalnych (np. kopiowanie danych czy poprawianie błędów),
 • tworzą powtarzalne raporty i wyliczenia oparte na zmieniających się danych.
Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

Przygotowanie uczestników

Wymagana wiedza uczestników: bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).

Czas trwania

Przed nami:
 • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne.

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

Rejestracja i uruchamianie makr
 • Jak włączyć kartę z obsługą makr
 • Jak ustawić poziom zabezpieczeń
 • Jak przygotować środowisko do tworzenia makr
 • Jak uruchomić makro
 • Jak zapisać zeszyt z makrami
 • Ćwiczenia

Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

Jak wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro

Ćwiczenia

Zarządzanie kodem VBA

 • Budowa okna edytora VBA
 • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA – praca z modułami VBA
 • Nawigacja w kodzie VBA
Podpięcie makr do interfejsu MS Excel  [opcja, czyli jeśli czas pozwoli] 
 •  Paski narzędziowe
 • Jak uaktywnić skoroszyt makr osobistych
 • Jak dodać przycisk uruchamiający makro do paska szybkiego uruchamiania
 • Jak zmodyfikować wstęgę – dodać kartę z makrami użytkownika
 • Ćwiczenia
Edycja kodu VBA
 • Modyfikacja kodu VBA
 • Zmiana podstawowych ustawień edytora VBA
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
Wstęp do programowania
 • Procedury
 • Zmienne – poprawne deklarowanie i zapobieganie błędom braku deklaracji
 • Typy danych VBA
 • Operatory
 • Ćwiczenia
Testowanie programów
 • Uruchamianie krokowe
 • Szybki podgląd wyników przetwarzania
 • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
Przetwarzanie tekstów
 • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
 • Jak połączyć ciąg znaków
 • Jak przełamać wiersz tekstu w kodzie
 • Jak przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu)
 • Jak dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów)
 • Ćwiczenia
Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 • Jak sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja „Len”)
 • Jak pobrać początek tekstu (funkcja „Left”)
 • Jak pobrać koniec tekstu (funkcja „Right”)
 • Jak pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja „Mid”)
 • Jak usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja „Trim”)
 • Jak zamienić tekst na wielkie litery (funkcja „Ucase”)
 • Jak zamienić tekst na małe litery (funkcja „Lcase”)
 • ak znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja „InStr”)
 • Jak sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja „IsNumeric”) + błędy działania funkcji VBA
 • Ćwiczenia
Sterowanie przetwarzaniem danych
 • Instrukcja warunkowa i poprawne budowanie warunków
 • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją (składnia jednowierszowa)
 • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy wieloma instrukcjami
 • Jak użyć warunku złożonego
 • Jak obsłużyć zarówno warunek prawdziwy, jak i fałszywy
 • Jak sprawdzać kolejno wiele kryteriów
 • Ćwiczenia
Pętla For z licznikiem + ćwiczenia

Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each”) + ćwiczenia

Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”) + ćwiczenia

Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

VBA w arkuszu kalkulacyjnym
 • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
 • Własności i metody
 • Hierarchia obiektów w MS Excel
 • Podstawowa składnia obiektowa
 • Klasy i kolekcje
Operacje na komórkach i obszarach
 • Operacje na aktywnej komórce
 • Jak pobrać wartość z komórki
 • Jak zapisać wartość w komórce
 • Jak pobrać wartość wyświetlaną w komórce
 • Jak sformatować komórkę z użyciem stylu
 • Jak wyczyścić komórkę
 • Jak pobrać adres komórki
 • Jak pobrać numer kolumny/wiersza dla aktywnej komórki
Nawigacja względem aktywnej komórki
 • Jak przejść do innej komórki
 • Jak zabezpieczyć się przed błędem wyjścia poza arkusz
 • Jak pobrać zawartość z komórki poniżej
 • Ćwiczenia
Odwołania do komórek i obszarów
 • Jak zaznaczyć komórkę o podanym adresie
 • Jak zaznaczyć obszar o podanym adresie
 • Jak zaznaczyć obszar nieciągły
 • Jak zaznaczyć kolumnę o podanej nazwie (np. A)
 • Jak zaznaczyć kolumnę o podanym numerze
 • Jak sprawdzić, czy kolumna jest ukryta oraz ukryć/odkryć kolumnę lub wiersz
 • Jak dopasować szerokość kolumny do zawartości
 • Jak zaznaczyć wiersz o podanym numerze
 • Jak dopasować wysokość wiersza do zawartości
 • Jak ustalić standardową wysokość wiersza
 • Jak obliczyć ilość kolumn/wierszy w obszarze
 • Jak pobrać adres komórki o podanych współrzędnych (nr wiersza i nr kolumny)
 • Ćwiczenia
Pobieranie danych od użytkownika
 • Użycie funkcji „InputBox”
 • Konwersja typów danych
Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

Metoda realizacji

Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub w ramach programowania w parach (pair programming).

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Visual Basic for Applications in Microsoft Excel – Basic level

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych.

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33