VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
  • Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.
  • Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.
  • Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
  • Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

  • przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
  • poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:
  • pracują z bardzo dużymi ilościami danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • wykonują dużą ilość operacji powtarzalnych (np. kopiowanie danych czy poprawianie błędów),
  • tworzą powtarzalne raporty i wyliczenia oparte na zmieniających się danych.
  Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

  Przygotowanie uczestników

  Wymagana wiedza uczestników: bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:
  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne.

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

  Rejestracja i uruchamianie makr
  • Jak włączyć kartę z obsługą makr
  • Jak ustawić poziom zabezpieczeń
  • Jak przygotować środowisko do tworzenia makr
  • Jak uruchomić makro
  • Jak zapisać zeszyt z makrami
  • Ćwiczenia

  Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

  Jak wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro

  Ćwiczenia

  Zarządzanie kodem VBA

  • Budowa okna edytora VBA
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA – praca z modułami VBA
  • Nawigacja w kodzie VBA
  Podpięcie makr do interfejsu MS Excel  [opcja, czyli jeśli czas pozwoli] 
  •  Paski narzędziowe
  • Jak uaktywnić skoroszyt makr osobistych
  • Jak dodać przycisk uruchamiający makro do paska szybkiego uruchamiania
  • Jak zmodyfikować wstęgę – dodać kartę z makrami użytkownika
  • Ćwiczenia
  Edycja kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA
  • Zmiana podstawowych ustawień edytora VBA
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
  Wstęp do programowania
  • Procedury
  • Zmienne – poprawne deklarowanie i zapobieganie błędom braku deklaracji
  • Typy danych VBA
  • Operatory
  • Ćwiczenia
  Testowanie programów
  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania
  • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
  Przetwarzanie tekstów
  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Jak połączyć ciąg znaków
  • Jak przełamać wiersz tekstu w kodzie
  • Jak przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu)
  • Jak dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów)
  • Ćwiczenia
  Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  • Jak sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja „Len”)
  • Jak pobrać początek tekstu (funkcja „Left”)
  • Jak pobrać koniec tekstu (funkcja „Right”)
  • Jak pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja „Mid”)
  • Jak usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja „Trim”)
  • Jak zamienić tekst na wielkie litery (funkcja „Ucase”)
  • Jak zamienić tekst na małe litery (funkcja „Lcase”)
  • ak znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja „InStr”)
  • Jak sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja „IsNumeric”) + błędy działania funkcji VBA
  • Ćwiczenia
  Sterowanie przetwarzaniem danych
  • Instrukcja warunkowa i poprawne budowanie warunków
  • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją (składnia jednowierszowa)
  • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy wieloma instrukcjami
  • Jak użyć warunku złożonego
  • Jak obsłużyć zarówno warunek prawdziwy, jak i fałszywy
  • Jak sprawdzać kolejno wiele kryteriów
  • Ćwiczenia
  Pętla For z licznikiem + ćwiczenia

  Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each”) + ćwiczenia

  Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”) + ćwiczenia

  Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

  VBA w arkuszu kalkulacyjnym
  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje
  Operacje na komórkach i obszarach
  • Operacje na aktywnej komórce
  • Jak pobrać wartość z komórki
  • Jak zapisać wartość w komórce
  • Jak pobrać wartość wyświetlaną w komórce
  • Jak sformatować komórkę z użyciem stylu
  • Jak wyczyścić komórkę
  • Jak pobrać adres komórki
  • Jak pobrać numer kolumny/wiersza dla aktywnej komórki
  Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Jak przejść do innej komórki
  • Jak zabezpieczyć się przed błędem wyjścia poza arkusz
  • Jak pobrać zawartość z komórki poniżej
  • Ćwiczenia
  Odwołania do komórek i obszarów
  • Jak zaznaczyć komórkę o podanym adresie
  • Jak zaznaczyć obszar o podanym adresie
  • Jak zaznaczyć obszar nieciągły
  • Jak zaznaczyć kolumnę o podanej nazwie (np. A)
  • Jak zaznaczyć kolumnę o podanym numerze
  • Jak sprawdzić, czy kolumna jest ukryta oraz ukryć/odkryć kolumnę lub wiersz
  • Jak dopasować szerokość kolumny do zawartości
  • Jak zaznaczyć wiersz o podanym numerze
  • Jak dopasować wysokość wiersza do zawartości
  • Jak ustalić standardową wysokość wiersza
  • Jak obliczyć ilość kolumn/wierszy w obszarze
  • Jak pobrać adres komórki o podanych współrzędnych (nr wiersza i nr kolumny)
  • Ćwiczenia
  Pobieranie danych od użytkownika
  • Użycie funkcji „InputBox”
  • Konwersja typów danych
  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

  Metoda realizacji

  Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub w ramach programowania w parach (pair programming).

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
 • Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.
 • Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.
 • Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
 • Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

 • przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
 • poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:
 • pracują z bardzo dużymi ilościami danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • wykonują dużą ilość operacji powtarzalnych (np. kopiowanie danych czy poprawianie błędów),
 • tworzą powtarzalne raporty i wyliczenia oparte na zmieniających się danych.
Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

Przygotowanie uczestników

Wymagana wiedza uczestników: bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).

Czas trwania
Przed nami:
 • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne.

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

Rejestracja i uruchamianie makr
 • Jak włączyć kartę z obsługą makr
 • Jak ustawić poziom zabezpieczeń
 • Jak przygotować środowisko do tworzenia makr
 • Jak uruchomić makro
 • Jak zapisać zeszyt z makrami
 • Ćwiczenia

Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

Jak wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro

Ćwiczenia

Zarządzanie kodem VBA

 • Budowa okna edytora VBA
 • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA – praca z modułami VBA
 • Nawigacja w kodzie VBA
Podpięcie makr do interfejsu MS Excel  [opcja, czyli jeśli czas pozwoli] 
 •  Paski narzędziowe
 • Jak uaktywnić skoroszyt makr osobistych
 • Jak dodać przycisk uruchamiający makro do paska szybkiego uruchamiania
 • Jak zmodyfikować wstęgę – dodać kartę z makrami użytkownika
 • Ćwiczenia
Edycja kodu VBA
 • Modyfikacja kodu VBA
 • Zmiana podstawowych ustawień edytora VBA
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
Wstęp do programowania
 • Procedury
 • Zmienne – poprawne deklarowanie i zapobieganie błędom braku deklaracji
 • Typy danych VBA
 • Operatory
 • Ćwiczenia
Testowanie programów
 • Uruchamianie krokowe
 • Szybki podgląd wyników przetwarzania
 • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
Przetwarzanie tekstów
 • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
 • Jak połączyć ciąg znaków
 • Jak przełamać wiersz tekstu w kodzie
 • Jak przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu)
 • Jak dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów)
 • Ćwiczenia
Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 • Jak sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja „Len”)
 • Jak pobrać początek tekstu (funkcja „Left”)
 • Jak pobrać koniec tekstu (funkcja „Right”)
 • Jak pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja „Mid”)
 • Jak usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja „Trim”)
 • Jak zamienić tekst na wielkie litery (funkcja „Ucase”)
 • Jak zamienić tekst na małe litery (funkcja „Lcase”)
 • ak znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja „InStr”)
 • Jak sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja „IsNumeric”) + błędy działania funkcji VBA
 • Ćwiczenia
Sterowanie przetwarzaniem danych
 • Instrukcja warunkowa i poprawne budowanie warunków
 • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją (składnia jednowierszowa)
 • Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy wieloma instrukcjami
 • Jak użyć warunku złożonego
 • Jak obsłużyć zarówno warunek prawdziwy, jak i fałszywy
 • Jak sprawdzać kolejno wiele kryteriów
 • Ćwiczenia
Pętla For z licznikiem + ćwiczenia

Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each”) + ćwiczenia

Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”) + ćwiczenia

Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

VBA w arkuszu kalkulacyjnym
 • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
 • Własności i metody
 • Hierarchia obiektów w MS Excel
 • Podstawowa składnia obiektowa
 • Klasy i kolekcje
Operacje na komórkach i obszarach
 • Operacje na aktywnej komórce
 • Jak pobrać wartość z komórki
 • Jak zapisać wartość w komórce
 • Jak pobrać wartość wyświetlaną w komórce
 • Jak sformatować komórkę z użyciem stylu
 • Jak wyczyścić komórkę
 • Jak pobrać adres komórki
 • Jak pobrać numer kolumny/wiersza dla aktywnej komórki
Nawigacja względem aktywnej komórki
 • Jak przejść do innej komórki
 • Jak zabezpieczyć się przed błędem wyjścia poza arkusz
 • Jak pobrać zawartość z komórki poniżej
 • Ćwiczenia
Odwołania do komórek i obszarów
 • Jak zaznaczyć komórkę o podanym adresie
 • Jak zaznaczyć obszar o podanym adresie
 • Jak zaznaczyć obszar nieciągły
 • Jak zaznaczyć kolumnę o podanej nazwie (np. A)
 • Jak zaznaczyć kolumnę o podanym numerze
 • Jak sprawdzić, czy kolumna jest ukryta oraz ukryć/odkryć kolumnę lub wiersz
 • Jak dopasować szerokość kolumny do zawartości
 • Jak zaznaczyć wiersz o podanym numerze
 • Jak dopasować wysokość wiersza do zawartości
 • Jak ustalić standardową wysokość wiersza
 • Jak obliczyć ilość kolumn/wierszy w obszarze
 • Jak pobrać adres komórki o podanych współrzędnych (nr wiersza i nr kolumny)
 • Ćwiczenia
Pobieranie danych od użytkownika
 • Użycie funkcji „InputBox”
 • Konwersja typów danych
Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

Metoda realizacji

Szkolenie ma formę następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych indywidualnie lub w ramach programowania w parach (pair programming).

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju
W ramach szkolenia zapewniamy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33