VBA w MS Excel – poziom zaawansowany. Analiza danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   VBA w MS Excel – poziom zaawansowany. Analiza danych


   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest podniesienie poziomu fachowości uczestników w zakresie wykonywanej pracy, czyli:

   • Zrozumienie działania mechanizmów wspomagających analizę danych (m.in. autofiltr, tabele przestawne i funkcje daty/czasu) przy wykorzystaniu VBA.
   • Zrozumienie konstrukcji wykresów tworzonych z wykorzystaniem VBA w arkuszach kalkulacyjnych
   • Zwiększenie umiejętności tworzenia niezawodnych i efektywnych algorytmów VBA.
   • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy przy wykorzystaniu VBA.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił zautomatyzować:

   • analizował i modelował dane za pomocą tabel przestawnych,
   • analizował dane w oparciu o daty/czas,
   • wizualizował stan w oparciu o dane zgromadzone w arkuszu (np. „stan ostrzegawczy” oraz „stan awaryjny” zapasów, obciążenia zasobów firmy itp.),
   • analizował bazy danych tworzone w arkuszach kalkulacyjnych,
   • prezentował wyniki obliczeń za pomocą wykresów.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

   • analizują duże ilości danych zgromadzonych w arkuszach kalkulacyjnych,
   • zajmują się nadzorowaniem stanów magazynowych i logistyką (z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych),
   • przygotowują rozbudowane zestawienia i raporty oparte na tabelach przestawnych.

   Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagana wiedza uczestników:

   • bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy),
   • uczestnictwo w szkoleniach „VBA w MS Excel – poziom podstawowy. Podstawy programowania” oraz „VBA w MS Excel – poziom średnio zaawansowany. Arkusze, zeszyty, pliki” (lub wiedza i praktyka w zakresie materiału tych szkoleń).
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny 
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

   Formatowanie warunkowe komórek z wykorzystaniem VBA

   • Różnice działania formatowania warunkowego między wersjami MS Excel
   • Operacje na formatach warunkowych 
    • Jak usunąć warunki formatowania komórki
    • Jak dodać warunki formatowania dla komórki
    • Ćwiczenia
   • Sposoby zapobiegania/radzenia sobie z błędami formatowania warunkowego.

   Autofiltr sterowny przez VBA

   • Obsługa autofiltra 
    • Jak włączyć/wyłączyć autofiltr
    • Jak filtrować wg wartości w jednej kolumnie
    • Jak filtrować wg wartości w dwóch kolumnach
    • Jak filtrować teksty z użyciem maski
    • Jak pokazać przedział liczbowy od-do
    • Jak użyć mechanizmu „Top 10”
    • Jak wyczyścić kryteria filtrowania
    • Ćwiczenia

   Tabele przestawne tworzone przez VBA

   • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza 
    • Jak sprawdzić ilość agregatów w zeszycie
    • Jak utworzyć tabelę przestawną
    • Jak sprawdzić ilość tabel przestawnych w arkuszu
    • Jak zmienić widok tabeli przestawnej (z „nowego” na „klasyczny”)
    • Jak sprawdzić typ danych w polu
    • Jak dodać pola do tabeli przestawnej
    • Jak policzyć pola w obszarach tabeli przestawnej
    • Jak wypisać nazwy pól (z obszaru danych)
    • Jak usunąć wybrane pola grupujące
    • Jak wyczyścić tabelę przestawną
    • Jak zaznaczyć i usunąć tabelę przestawną
    • Ćwiczenia
   • Konfiguracja pól danych 
    • Jak podać bieżącą nazwę szukanego pola danych
    • Jak ustalić funkcję grupującą/obliczeniową
    • Jak zmienić kolejność pól
    • Jak rozmieścić pola danych kolumnami
    • Jak sformatować pole w obszarze danych
    • Jak pokazać udziały procentowe
    • Jak usunąć pole z obszaru danych
   • Konfiguracja obszarów grupujących z wykorzystaniem VBA 
    • [opcja, czyli jeśli czas pozwoli] Jak pokazać/ukryć szczegóły dla wybranego pola grupującego
    • [opcja] Jak rozwinąć wybraną kategorię z pola grupującego
    • Jak zmienić stronę/filtr (dla tekstów)
    • Jak zmienić stronę/filtr (dla dat)
    • Jak wypisać elementy składowe (dostępne) pola stron
    • Jak wypisać elementy składowe wybranego pola tabeli przestawnej
    • Ćwiczenia

   Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu) w VBA

   • Podstawowe operacje 
    • Jak pobrać bieżącą datę/czas
    • Jak pobrać składowe podanej daty (rok, miesiąc, dzień)
    • Jak pobrać składowe podanego czasu (godzinę, minutę, sekundę)
   • Obliczenia na datach/czasie 
    • Jak dodać/odjąć lata/miesiące/dni od daty
    • Jak dodać/odjąć godziny/minuty/sekundy od czasu
    • Jak obliczyć przesunięcie w czasie (o miesiące, kwartały, tygodnie itp.)
    • Jak obliczyć różnicę w czasie (w miesiącach, kwartałach, tygodniach itp.)
    • Jak sprawdzić dla daty numer okresu (kwartału, tygodnia itp.)
   • Nazwy dni tygodni i miesięcy 
    • Jak ustalić nr dnia tygodnia dla podanej daty
    • Jak ustalić nazwę dnia tygodnia
    • Jak zamienić numer miesiąca na jego nazwę
    • [opcja] Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem programu (np. jak zatrzymać działanie programu na określony czas)
   • Ćwiczenia

   Wykresy w VBA

   • Tworzenie wykresów 
    • Jak wstawić wykres (jako osobny arkusz lub osadzony w istniejącym arkuszu)
    • Jak ustalić zakres danych i typ wykresu
    • Jak wstawić tytuł wykresu
    • Jak włączyć/wyłączyć legendę (i ustalić jej położenie)
    • Jak włączyć etykiety danych
    • Jak ustalić położenie etykiet danych
    • Jak usunąć wykres
    • Ćwiczenia
   • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu 
    • Jak ustalić parametry tekstu dla całego wykresu
    • Jak ustalić kolor tła karty wykresu
    • Jak ustalić kolor tła dla obszaru kreślenia
    • Jak zablokować automatyczne zmiany wielkości wykresu (podczas ukrywania kolumn/wierszy arkusza)
    • Jak ustalić wielkość (karty) wykresu
    • Jak ustalić położenie wykresu (na ekranie)
    • Jak ustalić parametry tekstu dla tytułu wykresu i etykiet danych
    • Jak ustalić kolor dla serii danych
    • Jak ustalić format liczb dla etykiet danych
    • Jak ustalić parametry tekstu dla legendy
    • Ćwiczenia
   • Modyfikacja wykresów z osiami 
    • Jak dodać do wykresu kolejną serię danych
    • Jak ustalić tytuły dla osi
    • Jak ustalić parametry tekstu tytułów i opisów osi
    • Jak zmienić formatowanie liczb i skalę dla osi wartości
    • Jak wyłączyć/włączyć linie siatki dla osi wartości
    • Jak zmienić wielkość przerw między słupkami lub kolumnami
    • Ćwiczenia

   Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

   Metoda realizacji

   Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia