VBA w MS Excel – poziom zaawansowany. Analiza danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   VBA w MS Excel – poziom zaawansowany. Analiza danych


   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest podniesienie poziomu fachowości uczestników w zakresie wykonywanej pracy, czyli:

   • Automatyzacja efektywnego formatowania zawartości arkuszy (style) oraz prezentacji danych na wykresach.
   • Zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji – służących m.in. do gromadzenia danych od użytkowników (w badaniach statystycznych czy naukowych).
   • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił zautomatyzować:

   • przygotowanie czytelnych i przejrzystych zestawów danych/obliczeń w arkuszach,
   • zbieranie danych i prowadzenie badań za pośrednictwem rozmaitych kwestionariuszy/ankiet,
   • graficzną prezentację wyników badań.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

   • przygotowują raporty oparte na bardzo dużych ilościach danych,
   • tworzą szablony zeszytów używanych w codziennej pracy,
   • zbierają i opracowują wyniki rozmaitych badań i ankiet.

   Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagana wiedza uczestników:

   • bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy),
   • uczestnictwo w szkoleniach „VBA w MS Excel – poziom podstawowy. Podstawy programowania” oraz „VBA w MS Excel – poziom średnio zaawansowany. Arkusze, zeszyty, pliki” (lub wiedza i praktyka w zakresie materiału tych szkoleń).
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny 
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   1.      Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

   2.      Formatowanie warunkowe komórek

   2.1.   Różnice działania formatowania warunkowego między wersjami MS Excel

   2.2.   Operacje na formatach warunkowych

   2.2.1.     Jak usunąć warunki formatowania komórki

   2.2.2.     Jak dodać warunki formatowania dla komórki

   2.2.3.     Ćwiczenia

   2.3.   Sposoby zapobiegania/radzenia sobie z błędami formatowania warunkowego.

   3.      Autofiltr

   3.1.   Obsługa autofiltra

   3.1.1.     Jak włączyć/wyłączyć autofiltr

   3.1.2.     Jak filtrować wg wartości w jednej kolumnie

   3.1.3.     Jak filtrować wg wartości w dwóch kolumnach

   3.1.4.     Jak filtrować teksty z użyciem maski

   3.1.5.     Jak pokazać przedział liczbowy od-do

   3.1.6.     Jak użyć mechanizmu „Top 10”

   3.1.7.     Jak wyczyścić kryteria filtrowania

   3.1.8.     Ćwiczenia

   4.      Tabele przestawne

   4.1.   Wstawianie tabel przestawnych do arkusza

   4.1.1.     Jak sprawdzić ilość agregatów w zeszycie

   4.1.2.     Jak utworzyć tabelę przestawną

   4.1.3.     Jak sprawdzić ilość tabel przestawnych w arkuszu

   4.1.4.     Jak zmienić widok tabeli przestawnej (z „nowego” na „klasyczny”)

   4.1.5.     Jak sprawdzić typ danych w polu

   4.1.6.     Jak dodać pola do tabeli przestawnej

   4.1.7.     Jak policzyć pola w obszarach tabeli przestawnej

   4.1.8.     Jak wypisać nazwy pól (z obszaru danych)

   4.1.9.     Jak usunąć wybrane pola grupujące

   4.1.10. Jak wyczyścić tabelę przestawną

   4.1.11. Jak zaznaczyć i usunąć tabelę przestawną

   4.1.12. Ćwiczenia

   4.2.   Konfiguracja pól danych

   4.2.1.     Jak podać bieżącą nazwę szukanego pola danych

   4.2.2.     Jak ustalić funkcję grupującą/obliczeniową

   4.2.3.     Jak zmienić kolejność pól

   4.2.4.     Jak rozmieścić pola danych kolumnami

   4.2.5.     Jak sformatować pole w obszarze danych

   4.2.6.     Jak pokazać udziały procentowe

   4.2.7.     Jak usunąć pole z obszaru danych

   4.3.   Konfiguracja obszarów grupujących

   4.3.1.    Jak pokazać/ukryć szczegóły dla wybranego pola grupującego (opcjonalnie)

   4.3.2.    Jak rozwinąć wybraną kategorię z pola grupującego (opcjonalnie)

   4.3.3.     Jak zmienić stronę/filtr (dla tekstów)

   4.3.4.     Jak zmienić stronę/filtr (dla dat)

   4.3.5.     Jak wypisać elementy składowe (dostępne) pola stron

   4.3.6.     Jak wypisać elementy składowe wybranego pola tabeli przestawnej

   4.3.7.     Ćwiczenia

   5.      Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)

   5.1.   Podstawowe operacje

   5.1.1.     Jak pobrać bieżącą datę/czas

   5.1.2.     Jak pobrać składowe podanej daty (rok, miesiąc, dzień)

   5.1.3.     Jak pobrać składowe podanego czasu (godzinę, minutę, sekundę)

   5.2.   Obliczenia na datach/czasie

   5.2.1.     Jak dodać/odjąć lata/miesiące/dni od daty

   5.2.2.     Jak dodać/odjąć godziny/minuty/sekundy od czasu

   5.2.3.     Jak obliczyć przesunięcie w czasie (o miesiące, kwartały, tygodnie itp.)

   5.2.4.     Jak obliczyć różnicę w czasie (w miesiącach, kwartałach, tygodniach itp.)

   5.2.5.     Jak sprawdzić dla daty numer okresu (kwartału, tygodnia itp.)

   5.3.   Nazwy dni tygodni i miesięcy

   5.3.1.     Jak ustalić nr dnia tygodnia dla podanej daty

   5.3.2.     Jak ustalić nazwę dnia tygodnia

   5.3.3.     Jak zamienić numer miesiąca na jego nazwę

   5.3.4.     [opcja] Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem programu (np. jak zatrzymać działanie programu na określony czas)

   5.4.   Ćwiczenia

   6.      Wykresy

   6.1.   Tworzenie wykresów

   6.1.1.     Jak wstawić wykres (jako osobny arkusz lub osadzony w istniejącym arkuszu)

   6.1.2.     Jak ustalić zakres danych i typ wykresu

   6.1.3.     Jak wstawić tytuł wykresu

   6.1.4.     Jak włączyć/wyłączyć legendę (i ustalić jej położenie)

   6.1.5.     Jak włączyć etykiety danych

   6.1.6.     Jak ustalić położenie etykiet danych

   6.1.7.     Jak usunąć wykres

   6.1.8.     Ćwiczenia

   6.2.   Modyfikacja wspólnych elementów wykresu

   6.2.1.     Jak ustalić parametry tekstu dla całego wykresu

   6.2.2.     Jak ustalić kolor tła karty wykresu

   6.2.3.     Jak ustalić kolor tła dla obszaru kreślenia

   6.2.4.     Jak zablokować automatyczne zmiany wielkości wykresu (podczas ukrywania kolumn/wierszy arkusza)

   6.2.5.     Jak ustalić wielkość (karty) wykresu

   6.2.6.     Jak ustalić położenie wykresu (na ekranie)

   6.2.7.     Jak ustalić parametry tekstu dla tytułu wykresu i etykiet danych

   6.2.8.     Jak ustalić kolor dla serii danych

   6.2.9.     Jak ustalić format liczb dla etykiet danych

   6.2.10. Jak ustalić parametry tekstu dla legendy

   6.2.11. Ćwiczenia

   6.3.   Modyfikacja wykresów z osiami

   6.3.1.     Jak dodać do wykresu kolejną serię danych

   6.3.2.     Jak ustalić tytuły dla osi

   6.3.3.     Jak ustalić parametry tekstu tytułów i opisów osi

   6.3.4.     Jak zmienić formatowanie liczb i skalę dla osi wartości

   6.3.5.     Jak wyłączyć/włączyć linie siatki dla osi wartości

   6.3.6.     Jak zmienić wielkość przerw między słupkami lub kolumnami

   6.3.7.     Ćwiczenia

   7.      Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

   Metoda realizacji

   Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia