VBA w MS Excel – kurs podstawowy

Podstawy programowania
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   VBA kurs podstawowy

   Kurs VBA dla początkujących - automatyzacja przetwarzania i formatowania danych w MS Excel

   Opis szkolenia VBA od podstaw

   Kurs VBA dla początkujących jest dedykowany osobom, które chcą nauczyć się przetwarzania i formatowania danych w arkuszach kalkulacyjnych w sposób zautomatyzowany, sprawdzania poprawności danych i obliczeń. W programie szkolenia VBA znajdują sie takie zagadnienia jak makra, czyli automatyzacja zadań w Excelu, edycja i zarządzanie kodem VBA, testowanie programów, przetwarzanie tekstów a także własności i metody budowy obiektów w arkuszach kalkulacyjnych. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia VBA kurs podstawowy

   Umiejętnościami, które uczestnik szkolenia będzie mógł wykorzystać w swojej pracy po zakończeniu szkolenia, będą:

   • posługiwanie się podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
   • umiejętność czytania kodu ze zrozumieniem.
   • używanie podstawowych konstrukcji w programowaniu.
   • identyfikacja podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
   • stworzenie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu VBA dla początkujących uczestnik będzie automatyzował:

   • przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
   • sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
   • poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

   •  pracują z bardzo dużymi ilościami danych w arkuszach kalkulacyjnych,
   • wykonują dużą ilość operacji powtarzalnych (np. kopiowanie danych czy poprawianie błędów),
   • tworzą powtarzalne raporty i wyliczenia oparte na zmieniających się danych.

   Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagana wiedza uczestników: bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia VBA od podstaw

   1.      Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne.

   2.      Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

   2.1.   Rejestracja i uruchamianie makr

   2.1.1.     Jak włączyć kartę z obsługą makr

   2.1.2.     Jak ustawić poziom zabezpieczeń

   2.1.3.     Jak przygotować środowisko do tworzenia makr

   2.1.4.     Jak zarejestrować makro

   2.1.5.     Jak uruchomić makro

   2.1.6.     Jak zapisać zeszyt z makrami

   2.1.7.     Ćwiczenia

   2.2.   Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

   2.2.1.     Jak wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro

   2.2.2.     Ćwiczenia

   3.      Zarządzanie kodem VBA

   3.1.   Budowa okna edytora VBA

   3.2.   Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA – praca z modułami VBA

   3.3.   Nawigacja w kodzie VBA

   4.     Podpięcie makr do interfejsu MS Excel  (opcjonalnie)

   4.1.   Paski narzędziowe

   4.1.1.     Jak uaktywnić skoroszyt makr osobistych

   4.1.2.     Jak dodać przycisk uruchamiający makro do paska szybkiego uruchamiania

   4.1.3.     Jak zmodyfikować wstęgę – dodać kartę z makrami użytkownika

   4.1.4.     Ćwiczenia

   5.      Edycja kodu VBA

   5.1.   Modyfikacja kodu VBA

   5.2.   Zmiana podstawowych ustawień edytora VBA

   5.3.   Znaczenie kolorów w edytorze VBA

   6.      Wstęp do programowania

   6.1.   Procedury

   6.2.   Zmienne – poprawne deklarowanie i zapobieganie błędom braku deklaracji

   6.3.   Typy danych VBA

   6.4.   Operatory

   6.5.   Ćwiczenia

   7.      Testowanie programów

   7.1.   Uruchamianie krokowe

   7.2.   Szybki podgląd wyników przetwarzania

   7.3.   Czujki – śledzenie wartości zmiennych

   8.      Przetwarzanie tekstów

   8.1.   Sklejanie tekstów (konkatenacja)

   8.1.1.     Jak połączyć ciąg znaków

   8.1.2.     Jak przełamać wiersz tekstu w kodzie

   8.1.3.     Jak przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu)

   8.1.4.     Jak dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów)

   8.1.5.     Ćwiczenia

   8.2.   Funkcje przetwarzające ciągi znaków

   8.2.1.     Jak sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja „Len”)

   8.2.2.     Jak pobrać początek tekstu (funkcja „Left”)

   8.2.3.     Jak pobrać koniec tekstu (funkcja „Right”)

   8.2.4.     Jak pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja „Mid”)

   8.2.5.     Jak usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja „Trim”)

   8.2.6.     Jak zamienić tekst na wielkie litery (funkcja „Ucase”)

   8.2.7.     Jak zamienić tekst na małe litery (funkcja „Lcase”)

   8.2.8.     Jak znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja „InStr”)

   8.2.9.     Jak sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja „IsNumeric”) + błędy działania funkcji VBA

   8.2.10.  Ćwiczenia

   9.      Sterowanie przetwarzaniem danych

   9.1.   Instrukcja warunkowa i poprawne budowanie warunków

   9.1.1.     Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją (składnia jednowierszowa)

   9.1.2.     Jak obsłużyć tylko warunek prawdziwy wieloma instrukcjami

   9.1.3.     Jak użyć warunku złożonego

   9.1.4.     Jak obsłużyć zarówno warunek prawdziwy, jak i fałszywy

   9.1.5.     Jak sprawdzać kolejno wiele kryteriów

   9.1.6.     Ćwiczenia

   9.2.   Pętla For z licznikiem + ćwiczenia

   9.3.   Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each”) + ćwiczenia

   9.4.   Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”) + ćwiczenia

   9.5.   Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

   10.  VBA w arkuszu kalkulacyjnym

   10.1.  Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych

   10.2.  Własności i metody

   10.3.  Hierarchia obiektów w MS Excel

   10.4.  Podstawowa składnia obiektowa

   10.5. Klasy i kolekcje

   11.  Operacje na komórkach i obszarach

   11.1. Operacje na aktywnej komórce

   11.1.1. Jak pobrać wartość z komórki

   11.1.2. Jak zapisać wartość w komórce

   11.1.3. Jak pobrać wartość wyświetlaną w komórce

   11.1.4. Jak sformatować komórkę z użyciem stylu

   11.1.5. Jak wyczyścić komórkę

   11.1.6. Jak pobrać adres komórki

   11.1.7. Jak pobrać numer kolumny/wiersza dla aktywnej komórki

   11.2. Nawigacja względem aktywnej komórki

   11.2.1. Jak przejść do innej komórki

   11.2.2. Jak zabezpieczyć się przed błędem wyjścia poza arkusz

   11.2.3. Jak pobrać zawartość z komórki poniżej

   11.2.4. Ćwiczenia

   11.3.   Odwołania do komórek i obszarów

   11.3.1. Jak zaznaczyć komórkę o podanym adresie

   11.3.2. Jak zaznaczyć obszar o podanym adresie

   11.3.3. Jak zaznaczyć obszar nieciągły

   11.3.4. Jak zaznaczyć kolumnę o podanej nazwie (np. A)

   11.3.5. Jak zaznaczyć kolumnę o podanym numerze

   11.3.6. Jak sprawdzić, czy kolumna jest ukryta oraz ukryć/odkryć kolumnę lub wiersz

   11.3.7. Jak dopasować szerokość kolumny do zawartości

   11.3.8. Jak zaznaczyć wiersz o podanym numerze

   11.3.9. Jak dopasować wysokość wiersza do zawartości

   11.3.10. Jak ustalić standardową wysokość wiersza

   11.3.11. Jak obliczyć ilość kolumn/wierszy w obszarze

   11.3.12.  Jak pobrać adres komórki o podanych współrzędnych (nr wiersza i nr kolumny)

   11.3.13.  Ćwiczenia

   12.  Pobieranie danych od użytkownika

   12.1.Użycie funkcji „InputBox”

   12.2. Konwersja typów danych

   13.  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

   Metoda realizacji

   Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia