VBA w MS Excel – poziom zaawansowany. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   VBA w MS Excel – poziom zaawansowany. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym


   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest podniesienie poziomu fachowości uczestników w zakresie wykonywanej pracy, czyli:

   • Zrozumienie działania zmiennych tablicowych (umożliwiających m.in. szybkie przetwarzanie milionów rekordów).
   • Zrozumienie konstrukcji i mechanizmu działania okien dialogowych (formularzy).
   • Przygotowanie zautomatyzowanego szablonu usprawniającego pracę z używanymi na stanowisku pracy bazami danych.
   • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił w sposób zautomatyzowany:

   • pobierał i przesyłał dane z/do dowolnych baz danych (np. MS Access, MySQL, Oracle) za pomocą plików CSV,
   • działał z wykorzystaniem formularzy (okien dialogowych),
   • tworzył i obsługiwał baz danych o zmieniającej się ilości rekordów,
   • obsługiwał bardzo duże ilości danych.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

   • przetwarzają w arkuszach kalkulacyjnych dane pobierane z baz danych i systemów bazodanowych (np. MS Access, Oracle czy SAP),
   • przygotowują bazodanowe zestawienia w arkuszach kalkulacyjnych,
   • optymalizują przetwarzanie (ręczne lub automatyczne) bardzo dużych ilości danych.
   • zbierają i opracowują wyniki rozmaitych badań i ankiet.

   Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagana wiedza uczestników:

   • bardzo dobra znajomość MS Excel,
   • uczestnictwo w szkoleniach „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania” oraz „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki” (lub wiedza i praktyka w zakresie materiału z tych szkoleń).
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   1.      Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

   2.      Bazy danych tworzone w arkuszach kalkulacyjnych

   2.1.   Zastosowanie baz danych

   2.2.   Podstawowe informacje o bazach danych

   2.3.   Automatyzacja prac z bazami danych

   2.4.   Ograniczenia w korzystaniu z bezpośredniego połączenia do bazy zewnętrznej

   3.      Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)

   3.1.   Format plików CSV

   3.2.   Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV

   3.3.   Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV

   3.4.   Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku

   3.5.   Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku

   3.6.   Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku

   3.7.   Ćwiczenia

   4.      Nazwy komórek i obszarów

   4.1.   Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw

   4.2.   Zasady tworzenia i używania nazw

   4.3.   Operacje na nazwach

   4.3.1.     Jak policzyć nazwy w zeszycie

   4.3.2.     Jak przypisać nazwę do komórki (z adresem bezwzględnym lub w notacji RC)

   4.3.3.     Jak przypisać nazwę do obszaru (z adresem bezwzględnym lub w notacji RC)

   4.3.4.     Jak sprawdzić lokalizację nazwy

   4.3.5.     Jak sprawdzić indeks nazwy w kolekcji

   4.3.6.     Jak usunąć nazwę

   4.3.7.     Jak wyznaczyć numer ostatniego wiersza bazy

   4.3.8.     Jak wyznaczyć numer ostatniej kolumny bazy

   4.4.   Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów

   4.5.   Ćwiczenia

   5.      Zmienne tablicowe (tablice)

   5.1.   Korzyści płynące z używania zmiennych tablicowych

   5.2.   Rodzaje zmiennych tablicowych

   5.3.   Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych

   5.4.   Deklarowanie i przetwarzanie tablic

   5.4.1.     Jak elementy tablicy były liczone od 1

   5.4.2.     Jak zadeklarować zmienną tablicową

   5.4.3.     Jak przypisać wartość do wybranego elementu tablicy

   5.4.4.     Jak wypełnić tablicę danymi

   5.4.5.     Jak wykorzystać w przetwarzaniu predefiniowane granice tablicy (funkcje „LBound” i „Ubound”)

   5.4.6.     Jak przepisać zawartość tablicy do arkusza

   5.4.7.     Ćwiczenia

   5.5.   Tablice dwuwymiarowe

   5.5.1.     Jak zadeklarować i użyć tablicy dwuwymiarowej

   5.5.2.     Jak użyć funkcji „LBound” i „UBound” w tablicy dwuwymiarowej

   5.5.3.     Ćwiczenia

   5.6.   Tablice dynamiczne

   5.6.1.     Jak użyć dynamicznej zmiennej tablicowej

   5.6.2.     Ćwiczenia

   6.      Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych

   6.1.   Korzyści z używania strukturalnych typów danych

   6.2.   Tworzenie strukturalnych typów danych

   6.3.   Używanie strukturalnych typów danych

   6.3.1.     Jak użyć strukturalnego typu danych

   6.3.2.     Jak użyć strukturalnego typu danych w połączeniu ze zmienną tablicową

   6.3.3.     Ćwiczenia

   7.      Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”

   7.1.   Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika

   7.2.   Sterowanie działaniem programu

   7.3.   Ustalanie zasięgu zmiennych (dla całego modułu i dla całego projektu)

   8.      Okna dialogowe (formularze VBA)

   8.1.   Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych

   8.2.   Tworzenie okien dialogowych

   8.2.1.     Jak utworzyć i uruchomić okno dialogowe

   8.2.2.     Jak umieścić na formularzu kontrolkę (np. przycisk zamykający okno)

   8.2.3.     Jak przypisać działanie klawisza [Enter] do przycisku „OK”

   8.2.4.     Jak dodać do przycisku skrót klawiszowy

   8.2.5.     Jak przypisać działanie klawisza [Ecs] do przycisku „Anuluj”

   8.2.6.     Jak oprogramować kontrolkę z okna dialogowego

   8.3.   Dodawanie pól tekstowych

   8.3.1.     Jak dodać pole tekstowe z etykietą

   8.3.2.     Jak przekazać wartość z pola tekstowego do zmiennej

   8.3.3.     Jak oprogramować inicjalizację (ładowanie) formularza

   8.3.4.     Jak ustalić kolejność dostępu do komponentów klawiszem [Tab]

   8.4.   Dodawanie pól wyboru (check box) i pól opcji (option button)

   8.5.   Dodawanie list wartości

   8.5.1.     Jak dodać listę wartości (combo box)

   8.5.2.     Jak dodać pozycje do listy

   8.6.   Ćwiczenia

   8.7.   Eksport i import formularzy

   9.      Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem

   9.1.   Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych

   9.2.   Ćwiczenia

   9.3.   Prezentacja wzorcowego szablonu bazy danych

   10.  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

   Metoda realizacji

   Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia