VBA w MS Excel– poziom średnio zaawansowany. Arkusze, zeszyty, pliki

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   VBA w MS Excel– poziom średnio zaawansowany. Arkusze, zeszyty, pliki.


   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest podniesienie poziomu fachowości uczestników w zakresie wykonywanej pracy, czyli:

   • Automatyzacja często wykonywanych prac – m.in. w zakresie manipulacji arkuszami i plikami (tworzenie/generowanie i usuwanie) oraz formatowania arkuszy.
   • Zwiększenie wprawy w tworzeniu i implementacji efektywnych algorytmów.
   • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie automatyzował:

   • przygotowanie i formatowanie arkuszy z powtarzalnymi strukturami obliczeń (m.in. operacje na formułach, arkuszach, tworzenie własnych funkcji),
   • pobieranie i zapisywanie danych w wielu różnych arkuszach I/lub zeszytach,
   • segregację i przygotowanie zestawów danych/obliczeń dla różnych odbiorców (m.in. operacje na arkuszach i zeszytach).
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które m.in.:

   • pracują z wieloma arkuszami lub zeszytami jednocześnie,
   • tworzą wiele arkuszy i/lub zeszytów o powtarzalnych strukturach danych/obliczeń,
   • przygotowują w arkuszach kalkulacyjnych podobne lub jednakowe zestawienia danych i/lub raporty dla wielu różnych odbiorców.

   Szkolenie m.in. dla analityków, księgowych, logistyków, magazynierów, pracowników wsparcia/organizacji produkcji.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagana wiedza uczestników:

   • bardzo dobra znajomość praktyczna MS Excel (intenstywne wykorzystywanie MS Excel w codziennej pracy)
   • uczestnictwo w szkoleniu „VBA w MS Excel – poziom podstawowy. Podstawy programowania” (lub wiedza i praktyka w zakresie materiału tego szkolenia).
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   1.      Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

   2.      Funkcje definiowane przez użytkownika

   2.1.   Działanie funkcji

   2.2.   Używanie funkcji w formułach MS Excel

   2.3.   Używanie funkcji w kodzie VBA

   2.4.   Tworzenie własnych funkcji

   2.4.1.     Jak utworzyć własną funkcję

   2.4.2.     Jak użyć własnej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym

   2.4.3.     Jak użyć własnej funkcji w podprocedurze

   2.4.4.     Ćwiczenia

   2.5.   Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

   2.5.1.     Jak utworzyć dodatek z własnymi funkcjami

   2.5.2.     Jak uaktywnić dodatek użytkownika

   2.5.3.     Jak odinstalować dodatek użytkownika

   3.      Formuły – struktura obliczeń w arkuszu

   3.1.   Wpisywanie formuł do komórek arkusza

   3.1.1.     Jak skopiować wpis do innej komórki

   3.1.2.     Jak skopiować formułę do innej komórki

   3.1.3.     Jak zapisać w komórce formułę z użyciem adresowania względnego

   3.1.4.     Jak zapisać w komórce formułę z użyciem funkcji arkuszowej

   4.      Style

   4.1.   Zastosowanie i podział stylów

   4.2.   Operacje na stylach

   4.2.1.     Jak utworzyć styl o podanej nazwie

   4.2.2.     Jak ustalić typ danych

   4.2.3.     Jak ustalić wyrównanie tekstu

   4.2.4.     Jak włączyć/wyłączyć zawijanie tekstu

   4.2.5.     Jak ustalić krój, wielkość i styl pisma

   4.2.6.     Jak ustalić kolor tła dla komórek

   4.2.7.     Jak ustalić zabezpieczenia zawartości komórek

   4.2.8.     Jak usunąć styl

   4.2.9.     Ćwiczenia

   5.      Operacje na arkuszach

   5.1.   Odwołania do arkuszy

   5.1.1.     Jak sprawdzić ilość arkuszy w zeszycie

   5.1.2.     Jak odwołać się do arkusza przez numer

   5.1.3.     Jak sprawdzić numer aktywnego arkusza

   5.1.4.     Jak sprawdzić nazwę aktywnego arkusza

   5.1.5.     Jak odwołać się do arkusza przez nazwę

   5.1.6.     Jak zmienić nazwę arkusza

   5.1.7.     Jak sprawdzić, czy arkusz jest ukryty (+ukrycie/odkrycie arkusza)

   5.1.8.     Jak włączyć/wyłączyć ochronę arkusza (z hasłem)

   5.1.9.     Ćwiczenia

   5.2.   Tworzenie i usuwanie arkuszy

   5.2.1.     Jak wstawić (utworzyć nowy) arkusz

   5.2.2.     Jak wstawić arkusz określonego typu

   5.2.3.     Jak wstawić arkusz przed wskazanym arkuszem

   5.2.4.     Jak wstawić arkusz na końcu zeszytu

   5.2.5.     Jak wstawić arkusz o podanej nazwie

   5.2.6.     Jak usunąć wybrany arkusz

   5.2.7.     Ćwiczenia

   6.      Operacje na zeszytach

   6.1.   Operacje na aktywnym zeszycie

   6.1.1.     Jak pobrać nazwę aktywnego zeszytu

   6.1.2.     Jak pobrać ścieżkę do zeszytu

   6.1.3.     Jak pobrać ścieżkę i nazwę zeszytu (zapisanego wcześniej)

   6.1.4.     Jak utworzyć nowy zeszyt

   6.1.5.     Jak zapisać zeszyt pod podaną nazwą

   6.1.6.     Jak sprawdzić bieżący (domyślny) katalog

   6.1.7.     Jak zmienić bieżący katalog

   6.1.8.     Jak utworzyć katalog

   6.1.9.     Jak zapisać zeszyt w podanym katalogu

   6.1.10. Jak zapisać zeszyt (w jego domyślnej lokalizacji)

   6.1.11. Jak zamknąć zeszyt

   6.2.   Operacje na wybranym zeszycie

   6.2.1.     Jak otworzyć zeszyt o podanej nazwie

   6.2.2.     Jak zamknąć wybrany zeszyt

   6.2.3.     Jak zamknąć zeszyt z zapisaniem zmian

   6.2.4.     Jak uaktywnić wybrany zeszyt

   6.2.5.     Jak wyświetlić zawartość wybranego katalogu

   6.2.6.     Jak usunąć plik z dysku

   6.2.7.     Ćwiczenia

   7.      Zdarzenia dla arkusza i zeszytu

   7.1.   Miejsce przechowywania procedur obsługi zdarzeń arkuszy i zeszytów

   7.2.   Składnia instrukcji sterującej procedurą obsługi zdarzenia

   7.3.   Zdarzenia dla arkusza

   7.3.1.     Jak oprogramować zdarzenie dla arkusza

   7.3.2.     Najczęściej używane zdarzenia dla arkusza

   7.4.   Zdarzenia dla zeszytu

   7.4.1.     Jak oprogramować zdarzenie dla zeszytu

   7.4.2.     Najczęściej używane zdarzenia dla zeszytu

   7.4.3.     Ćwiczenia

   8.      Wykrywanie i obsługa błędów

   8.1.   Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

   8.1.1.     Działanie obsługi błędów run-time w kompilatorze VBA

   8.1.2.     Jak obsłużyć błąd run-time – algorytm postępowania

   8.2.   Możliwości przechwytywania błędów run-time w kodzie

   8.2.1.     Jak obsłużyć błąd run-time (w całym programie)

   8.2.2.     Jak obsłużyć lokalny błąd run-time

   8.3.   Elementy składowe obsługi błędów run-time

   9.      Przydatne mechanizmy i konstrukcje – wybór

   9.1.   Pomiar czasu (funkcja „Timer”)

   9.2.   Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”

   9.3.   Zabezpieczanie kodu przed przeglądaniem i modyfikacją

   9.4.   Użycie konstrukcji With … End With do zwiększenia czytelności i szybkości działania procedur

   9.5.   Użycie wskaźników dla pojedynczych obiektów

   9.6.   Uruchamianie okien dialogowych aplikacji

   9.7.   Uruchomienie innej aplikacji

   10.  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

   Metoda realizacji

   Wykład + ćwiczenia (ilość proporcjonalna do wykładu) + sprawdzenie ćwiczeń (indywidualne) + omówienie ćwiczeń

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia