Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą budowy relacyjnej bazy danych oraz zasad wykorzystania języka SQL do przetwarzania danych. Znajomość podstaw SQL może być wykorzystana do samodzielnego pozyskiwania i przekształcania danych z baz eksploatowanych w organizacji. Jest to cenna kompetencja dla osób na co dzień zajmujących się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz. Omawiane w trakcie szkolenia przykłady zastosowania języka SQL pochodzą z najczęściej realizowanych scenariuszy prezentacji i analizy danych.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows. Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych będzie dodatkowym atutem.

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Relacyjne bazy danych

    • podstawowe pojęcia (tabela, kolumna, wiersz, relacja, integralność danych, normalizacja danych, klucz główny, klucz obcy).

    Narzędzia Microsoft SQL Server służące do pracy z językiem T-SQL

    SQL Server Management Studio.

    Wybieranie danych – polecenie SELECT.

    Filtrowanie danych – klauzula WHERE.

    Formatowanie wyniku zapytania

    • aliasy kolumn,
    • sortowanie danych,
    • klauzula TOP,
    • usuwanie duplikatów.

    Tworzenie wyrażeń w języku T-SQL

    • typy danych wykorzystywane przez SQL Server,
    • konwersja jawna i niejawna.

    Wykorzystanie funkcji operujących na wartościach:

    • tekstowych
    • datach i okresach czasu.

    Grupowanie i agregowanie danych.

    Złączenia

    • zasada działania,
    • rodzaje złączeń,
    • najczęściej spotykane problemy i błędy podczas wykonywania łączenia tabel.

    Operatory tablicowe

    • PIVOT,
    • UNPIVOT,
    • APPLY.

    Łączenie zbiorów

    • UNION,
    • EXCEPT,
    • INTERSECT.

    Wykorzystanie podzapytań zwykłych i skorelowanych.

    Common Table Expressions (CTE) – zwykłe i rekurencyjne.

    Modyfikowanie danych – polecenia:

    • INSERT,
    • UPDATE,
    • DELETE,
    • MERGE.

    Transakcje, blokowanie danych.

    Wykorzystanie indeksów do optymalizacji działania zapytania

    • proces realizacji zapytań,
    • zasady analizy planu zapytania,
    • projektowanie i zakładanie indeksów,
    • rodzaje indeksów,
    • ocena wykorzystania indeksów.

    Tworzenie tabel

    • definiowanie kolumn,
    • dobór typu danych,
    • definiowanie reguł dotyczących wartości danych (constraints).

    Tworzenie i wykorzystanie widoków.

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Tworzyć zapytania oraz pracować z obiektami zawartymi w bazach danych używając języka T-SQL.
    • Prawidłowo zaprojektować bazę danych, wybrać właściwe typy danych, dopasowane do wymagań stawianych przed strukturą bazy danych.
    • Tworzyć, modyfikować oraz usuwać tabele oraz dane z wykorzystaniem T-SQL
    • Projektować zapytania agregujące i grupujące, wykorzystywać podzapytania.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • Język T-SQL – poziom zaawansowany, które uzupełnia wiedzę uczestnika o wykorzystanie funkcji okienkowych, widoków, funkcji systemowych języka T-SQL
    • Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.
    • Język T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie omawiające narzędzia usprawniające wykonywanie zapytań oraz zasady rozwiązywania problemów z wydajnością działania.
    • SQL Server - administracja. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych komponentów SQL Server pozwala na tworzenie efektywniejszych skryptów oraz programów w T-SQL

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.