Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności języka T-SQL a w szczególności funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów, wykorzystania zmiennych, instrukcji warunkowych oraz tabel tymczasowych. Dodatkowo uzyskane umiejętności pozwolą na wzbogacenie własnych rozwiązań o przetwarzanie typów danych przestrzennych oraz hierarchicznych. Znajomość stosowania omawianych konstrukcji T-SQL pozwoli uczestnikom na rozwiązywanie problemów analitycznych o wysokim stopniu komplikacji, wymagających przeprowadzania całych sekwencji operacji przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka T-SQL w stopniu pozwalającym na tworzenie zapytań wybierających, filtrujących, grupujących oraz agregujących danych (zakres szkolenia Język T-SQL – poziom podstawowy).

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Funkcje okienkowe – wykorzystanie klauzuli OVER.

    Funkcje rankujące.

    Funkcje analityczne.

    Przykłady zastosowania funkcji okienkowych

    • obliczenia danych z kumulacją (narastająco),
    • średnie ruchome.

    Wyszukiwanie pełnotekstowe – Full-text Search.

    Wykorzystanie danych przestrzennych (spatial, geography)

    • przechowywanie danych,
    • układy odniesienia,
    • tworzenie zapisu kształtów geometrycznych,
    • zapytania i indeksy przestrzenne.

    Wykorzystanie typu hierarchicznego (HierarchyID).

    Zasady tworzenia skryptów w języku T-SQL - wsady.

    Wykorzystanie zmiennych

    • zmienne skalarne,
    • zmienne tabelaryczne.

    Konstrukcje sterujące przepływem programu (WHILE, IF).

    Wykorzystanie tabel tymczasowych.

    • tabele tymczasowe globalne,
    • tabele tymczasowe lokalne.

    Różnice i podobieństwa w wykorzystaniu zmiennych tabelarycznych oraz tabel tymczasowych.

    Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów.

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Wykorzystywać funkcje okienkowe, analityczne oraz rankujące w zaawansowanych scenariuszach analizy danych.
    • Tworzyć skrypty wykonujące przetwarzanie danych.
    • Używać tabel tymczasowych do chwilowego przechowywania etapowych wyników przetwarzania danych.
    • Wykorzystywać indeksy pełnotekstowe do zaawansowanego wyszukiwania danych w bazie.
    • Wykorzystywać dane przestrzenne oraz hierarchiczne.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.
    • Język T-SQL - Wykorzystanie XML – szkolenie dotyczące przetwarzania danych w formacie XML.
    • Język T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie omawiające narzędzia usprawniające wykonywanie zapytań oraz zasady rozwiązywania problemów z wydajnością działania.
    • SQL Server - administracja. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych komponentów SQL Server pozwala na tworzenie efektywniejszych skryptów oraz programów w T-SQL

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.