Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania języka T-SQL w tworzeniu części kodu aplikacji przechowywanego w bazie danych i działającego bezpośrednio na danych. T-SQL umożliwia tworzenie i wykorzystywanie wszystkich spotykanych w innych językach programowania konstrukcji. Umiejętność pisania procedur składowanych, funkcji skalarnych, tabelarycznych, wyzwalaczy stanowi ukoronowanie cyklu szkoleń dotyczących T-SQL. Tworzone przez uczestników kompletne rozwiązania aplikacyjne będą mogły być również wzbogacane o pełną obsługę błędów i sytuacji wyjątkowych.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka T-SQL w stopniu pozwalającym na tworzenie zapytań wybierających, filtrujących, grupujących oraz agregujących danych (zakres szkolenia Język T-SQL – poziom podstawowy). Znajomość zagadnień wchodzących w zakres szkolenia Jezyk T-SQL – poziom zaawansowany będzie dodatkowym atutem.

   • Czas trwania

    2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Zasady tworzenia kodu proceduralnego

    • zmienne,
    • instrukcje warunkowe,
    • wsady.

    Tworzenie procedur składowanych

    • budowa procedur,
    • parametry,
    • zwracanie wartości.

    Obsługa błędów w kodzie T-SQL

    • tworzenie własnych komunikatów błędów
    • wykorzystanie konstrukcji TRY..CATCH oraz funkcji informujących o błędzie.

    Funkcje (UDF)

    • składnia,
    • operacje niedozwolone w funkcjach,
    • funkcje skalarne,
    • funkcje tabelaryczne,
    • funkcje inline i multi-statement.

    Wpływ wykorzystania funkcji na działanie optymalizatora zapytań.

    Tworzenie i wykorzystanie wyzwalaczy

    • składnia wyzwalaczy,
    • rodzaje wyzwalaczy,
    • typowe scenariusze zastosowania.

    Integracja CLR – tworzenie kodu .NET wykorzystywanego w bazie danych SQL Server.

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Tworzyć złożone rozwiązania bazodanowe wykorzystujące kod T-SQL zawarty w procedurach składowanych oraz funkcjach (UDF).
    • Tworzyć kod prawidłowo obsługujący błędy i sytuacje wyjątkowe.
    • Wykorzystywać kod CLR w bazie danych SQL Server.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • Wykorzystanie XML – szkolenie dotyczące przetwarzania danych w formacie XML.
    • Język T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie omawiające narzędzia usprawniające wykonywanie zapytań oraz zasady rozwiązywania problemów z wydajnością działania.
    • SQL Server - administracja. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych komponentów SQL Server pozwala na tworzenie efektywniejszych skryptów oraz programów w T-SQL

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.