jezyk_Transact

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

   • Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wykorzystania dokumentów i danych w formacie XML we własnych rozwiązaniach budowanych z wykorzystaniem Microsoft SQL Server. Umiejętność wykonywania działań na danych w formacie XML jest przydatne nie tylko w przetwarzaniu informacji, ale również w automatyzowaniu tworzenia i modyfikowania obiektów, których definicje są przechowywane w XML (np. pakiety Integration Services, elementy wielowymiarowych kostek OLAP czy też definicje raportów Reporting Services). Szkolenie pozwoli uczestnikom na swobodną pracę z dokumentami XML w bazie danych SQL Server, tworzenie zapytań do danych XML w językach XPath i XQuery, a także indeksowanie tych danych w celu poprawy wydajności tworzonych zapytań.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka T-SQL w stopniu pozwalającym na tworzenie zapytań wybierających, filtrujących, grupujących oraz agregujących danych (zakres szkolenia Język T-SQL – poziom podstawowy). Znajomość zagadnień wchodzących w zakres szkolenia Jezyk T-SQL – poziom zaawansowany będzie dodatkowym atutem.

   • Czas trwania

    2 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    XML

    • podstawowe pojęcia,
    • budowa typowego dokumentu XML.

    Wykorzystanie klauzuli FOR XML do generowania wyniku zapytania w formacie XML.

    Typ danych xml

    • tworzenie zmiennych,
    • konwersja typu,
    • metody dostępne w typie xml (query, value, exists, nodes, modify).

    Język XQuery

    • tworzenie zapytań,
    • ścieżki,
    • predykaty,
    • wyrażenia FLWOR,
    • tworzenie zawartości XML z wykorzystaniem XQuery.

    Funkcje dostępne w XQuery.

    Modyfikacja zawartości dokumentu XML z wykorzystaniem XML DML.

    Indeksowanie dokumentów XML

    • indeksy Primary,

    Secondary (PATH, VALUE, PROPERTY),

    • indeksowanie z wykorzystaniem Full-Text Indexing.

    Wykorzystanie SQLCLR do transformacji XSLT.

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Wykorzystywać SQL Server oraz język T-SQL do tworzenia oraz modyfikowania dokumentów w formacie XML.
    • Tworzenia indeksów XML w celu przyspieszenia operacji wyszukiwania danych w dokumentach XML.
    • Stosować język XQuery do zaawansowanego przetwarzania danych w formacie XML.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • Język T-SQL – poziom zaawansowany, które uzupełnia wiedzę uczestnika o wykorzystanie funkcji okienkowych, widoków, funkcji systemowych języka T-SQL
    • Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.
    • Język T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie omawiające narzędzia usprawniające wykonywanie zapytań oraz zasady rozwiązywania problemów z wydajnością działania.
    • SQL Server - administracja. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych komponentów SQL Server pozwala na tworzenie efektywniejszych skryptów oraz programów w T-SQL

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.