Tworzenie raportów w Oracle Business Intelligence Publisher 12c

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Tworzenie raportów w Oracle Business Intelligence Publisher 12c


   Szkolenie dostępne w opcji stacjonarnej i zdalnej.

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.  

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Wiedza z kursu obejmuje zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności tworzenia i modyfikowania raportów w aplikacji Oracle BI Publisher 12c.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

    • Poprawnie przygotowywać środowisko Oracle BI Publisher do pracy definiując źródła danych
    • Tworzyć i zarządzać zestawami danych
    • Łączyć w zestawach danych tabele oraz łączyć zestawy danych
    • Filtrować dane
    • Wykorzystywać parametry i listy wartości
    • Prawidłowo zarządzać szablonami
    • Integrować dane z BI Publisher z MS Office i Oracle BI Analytics.

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia  

    Oracle Business Intelligence – wprowadzenie

    • Komponenty i narzędzia
    • Możliwości i zastosowania

    Oracle BI Publisher

    • Najważniejsze funkcje
    • Architektura
    • Szablony raportów online i offline
    • Organizacja Layout Editor
    • Tworzenie źródeł danych
    • Przygotowywanie zestawów danych
    • Edycja zestawów danyc
    • Tworzenie i zarządzanie warunkami
    • Tworzenie i zarządzanie parametrami
    • Listy wartości
    • ObliczeniaŁączenie tabel
    • Łączenie źródeł danych
    • Raporty tabelaryczne i macierzowe
    • Wykresy
    • Szablony i ich obsługa
    • Eksport danych
    • Współpraca z Oracle BI Analytics
    • Współpraca z MS Office

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    •  https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-publisher.html
    •  https://docs.oracle.com/middleware/12212/bip/docs.htm

     

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Wiedza z kursu obejmuje zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności tworzenia i modyfikowania raportów w aplikacji Oracle BI Publisher 12c.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

   • Poprawnie przygotowywać środowisko Oracle BI Publisher do pracy definiując źródła danych
   • Tworzyć i zarządzać zestawami danych
   • Łączyć w zestawach danych tabele oraz łączyć zestawy danych
   • Filtrować dane
   • Wykorzystywać parametry i listy wartości
   • Prawidłowo zarządzać szablonami
   • Integrować dane z BI Publisher z MS Office i Oracle BI Analytics.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia  

   Oracle Business Intelligence – wprowadzenie

   • Komponenty i narzędzia
   • Możliwości i zastosowania

   Oracle BI Publisher

   • Najważniejsze funkcje
   • Architektura
   • Szablony raportów online i offline
   • Organizacja Layout Editor
   • Tworzenie źródeł danych
   • Przygotowywanie zestawów danych
   • Edycja zestawów danyc
   • Tworzenie i zarządzanie warunkami
   • Tworzenie i zarządzanie parametrami
   • Listy wartości
   • ObliczeniaŁączenie tabel
   • Łączenie źródeł danych
   • Raporty tabelaryczne i macierzowe
   • Wykresy
   • Szablony i ich obsługa
   • Eksport danych
   • Współpraca z Oracle BI Analytics
   • Współpraca z MS Office

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   •  https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-publisher.html
   •  https://docs.oracle.com/middleware/12212/bip/docs.htm

    

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33