Oracle Business Intelligence - optymalizacja SQL

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Oracle Business Intelligence - optymalizacja SQL


   Szkolenie dostępne w opcji stacjonarnej i zdalnej.

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w Oracle Business Intelligence i potrzebują optymalizować wykonywanie operacji w tym środowisku. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie informacji o zapytaniach często wykonywanych w środowisku Oracle Business Intelligence i wymagających optymalizacji oraz planów wykonania tych zapytań. Ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. 

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad optymalizacji języka SQL ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska Oracle Business Intelligence. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie informacji o zapytaniach często wykonywanych w środowisku Oracle BI i wymagających optymalizacji oraz planów wykonania tych zapytań. Ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań. 

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

    • Przewidywać potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,
    • Wyszukiwać polecenia szczególnie obciążające bazę danych,
    • Badać plany wykonywania zapytań,
    • Planować organizację obiektów bazy danych,
    • Dobierać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność
    • Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,
    • Prawidłowo zmniejszać rozmiar tabel,
    • Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,
    • Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w Oracle Business Intelligence i potrzebują optymalizować wykonywanie operacji w tym środowisku. 

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle” (zagadnienia dotyczące zapytań).

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia  

    Wychwytywanie poleceń często realizowanych i o znacznej złożoności
    • Narzędzia SQLTrace i tkprof
    Wyświetlanie planów wykonania
    • EXPLAIN PLAN
    • AUTOTRACE
    Plany wykonania zapytań
    • Struktura
    • Podstawy budowy
    Strojenie indeksów
    • indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)
    • bitmapowe
    • tabele o organizacji indeksowej (IOT)
    • monitorowanie indeksów
    • przebudowa indeksów
    • optymalizacja tworzenia
    • kolumny wirtualne
    Optymalizatory
    • regułowy (RBO)
    • kosztowy (CBO)
    Statystyki
    • polecenie ANALYZE
    • pakiet DBMS_STATS
    • gromadzenie, zarządzanie, przenoszenie
    • statystyki oczekujące
    • statystyki dokładne i estymowane
    • zarządzanie automatycznym gromadzeniem statystyk
    Perspektywy systemowe
    Wykorzystanie kursorów dzielonych
    Zmniejszanie rozmiaru tabel
    Algorytmy łączenie tabel
    Typowanie poleceń SQL do strojenia
    Wskazówki optymalizatora
    Dynamiczne próbkowanie danych
    Widoki zmaterializowane i ich rola w optymalizacji

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
    • https://docs.oracle.com/database/121/index.htm 

     

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad optymalizacji języka SQL ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska Oracle Business Intelligence. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie informacji o zapytaniach często wykonywanych w środowisku Oracle BI i wymagających optymalizacji oraz planów wykonania tych zapytań. Ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań. 

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

   • Przewidywać potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,
   • Wyszukiwać polecenia szczególnie obciążające bazę danych,
   • Badać plany wykonywania zapytań,
   • Planować organizację obiektów bazy danych,
   • Dobierać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność
   • Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,
   • Prawidłowo zmniejszać rozmiar tabel,
   • Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,
   • Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w Oracle Business Intelligence i potrzebują optymalizować wykonywanie operacji w tym środowisku. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska MS Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle” (zagadnienia dotyczące zapytań).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia  

   Wychwytywanie poleceń często realizowanych i o znacznej złożoności
   • Narzędzia SQLTrace i tkprof
   Wyświetlanie planów wykonania
   • EXPLAIN PLAN
   • AUTOTRACE
   Plany wykonania zapytań
   • Struktura
   • Podstawy budowy
   Strojenie indeksów
   • indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)
   • bitmapowe
   • tabele o organizacji indeksowej (IOT)
   • monitorowanie indeksów
   • przebudowa indeksów
   • optymalizacja tworzenia
   • kolumny wirtualne
   Optymalizatory
   • regułowy (RBO)
   • kosztowy (CBO)
   Statystyki
   • polecenie ANALYZE
   • pakiet DBMS_STATS
   • gromadzenie, zarządzanie, przenoszenie
   • statystyki oczekujące
   • statystyki dokładne i estymowane
   • zarządzanie automatycznym gromadzeniem statystyk
   Perspektywy systemowe
   Wykorzystanie kursorów dzielonych
   Zmniejszanie rozmiaru tabel
   Algorytmy łączenie tabel
   Typowanie poleceń SQL do strojenia
   Wskazówki optymalizatora
   Dynamiczne próbkowanie danych
   Widoki zmaterializowane i ich rola w optymalizacji

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
   • https://docs.oracle.com/database/121/index.htm 

    

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33