Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy


   Szkolenie dostępne w opcji stacjonarnej i zdalnej.

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach. 

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności konstruowania i organizacji repozytoriów danych w BI Administration Tool, tworzenia podstawowych analiz oraz pulpitów tematycznych w BI Analytics, a także podstaw przetwarzania danych z różnych źródeł do wielu formatów wyjściowych (w tym PDF, DOC, XLS) oraz współpracy narzędzi Microsoft Office z bazami danych w BI Publisher.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

    • Łączyć się z narzędziami BI Administration Tool, BI Analytics, BI Publisher.
    • Wykorzystywać BI Administration Tool do utworzenia i konfigurowania: Warstwy Fizycznej, Warstwy Modelu Biznesowego i Mapowań oraz Warstwy Prezentacji.
    • Tworzyć w BI Administration Tool: wymiary, fakty, miary, atrybuty, hierarchie oraz agregacje.
    • Tworzyć za pomocą BI Publisher szablony raportów online i offline.
    • Wykorzystywać BI Publisher Desktop i Excel Analyzer do współpracy z MS Office w zakresie przygotowywania podstawowych zestawień danych.
    • Tworzyć w BI Analytics podstawowe analizy, wykorzystując Obszary Tematyczne i Katalog.
    • Tworzyć w BI Analytics: filtry, filtry monitorujące, warunki, elementy obliczane i grupy.
    • Prezentować dane w formie tabel, tabel przestawnych i wykresów.
    • Tworzyć podstawowe struktury w ramach pulpitów tematycznych.

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE” (zagadnienia dotyczące zapytań).

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia  

    Oracle Business Intelligence– wprowadzenie 

    • Komponenty i narzędzia
    • Możliwości i zastosowania

    Oracle BI AdministrationTool

    • Najważniejsze funkcje
    • Warstwa Fizyczna
    • Warstwa Modelu Biznesowego Mapowań
    • Warstwa Prezentacji
    • Pojęcia miar, wymiarów i faktów
    • Rodzaje agregacji

    Oracle BI Publisher 

    • Najważniejsze funkcje
    • Architektura
    • Szablony raportów online i offline
    • Organizacja Layout Editor
    • Przeznaczenie BI Publisher Desktop
    • Przeznaczenie Excel Analyzer
    • Rola modułu Scheduler

    Oracle BI Analytics

    • Najważniejsze funkcje
    • Obszary tematyczne
    • Katalog
    • Analizy
    • Filtry i filtry monitorujące
    • Warunki
    • Elementy obliczane
    • Grupy
    • Etapy wyboru
    • Wykresy
    • Tabele przestawne
    • Rola i zasady organizacji pulpitów tematycznych

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.htm
    • http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/tutorials/index.html
   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności konstruowania i organizacji repozytoriów danych w BI Administration Tool, tworzenia podstawowych analiz oraz pulpitów tematycznych w BI Analytics, a także podstaw przetwarzania danych z różnych źródeł do wielu formatów wyjściowych (w tym PDF, DOC, XLS) oraz współpracy narzędzi Microsoft Office z bazami danych w BI Publisher.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

   • Łączyć się z narzędziami BI Administration Tool, BI Analytics, BI Publisher.
   • Wykorzystywać BI Administration Tool do utworzenia i konfigurowania: Warstwy Fizycznej, Warstwy Modelu Biznesowego i Mapowań oraz Warstwy Prezentacji.
   • Tworzyć w BI Administration Tool: wymiary, fakty, miary, atrybuty, hierarchie oraz agregacje.
   • Tworzyć za pomocą BI Publisher szablony raportów online i offline.
   • Wykorzystywać BI Publisher Desktop i Excel Analyzer do współpracy z MS Office w zakresie przygotowywania podstawowych zestawień danych.
   • Tworzyć w BI Analytics podstawowe analizy, wykorzystując Obszary Tematyczne i Katalog.
   • Tworzyć w BI Analytics: filtry, filtry monitorujące, warunki, elementy obliczane i grupy.
   • Prezentować dane w formie tabel, tabel przestawnych i wykresów.
   • Tworzyć podstawowe struktury w ramach pulpitów tematycznych.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE” (zagadnienia dotyczące zapytań).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia  

   Oracle Business Intelligence– wprowadzenie 

   • Komponenty i narzędzia
   • Możliwości i zastosowania

   Oracle BI AdministrationTool

   • Najważniejsze funkcje
   • Warstwa Fizyczna
   • Warstwa Modelu Biznesowego Mapowań
   • Warstwa Prezentacji
   • Pojęcia miar, wymiarów i faktów
   • Rodzaje agregacji

   Oracle BI Publisher 

   • Najważniejsze funkcje
   • Architektura
   • Szablony raportów online i offline
   • Organizacja Layout Editor
   • Przeznaczenie BI Publisher Desktop
   • Przeznaczenie Excel Analyzer
   • Rola modułu Scheduler

   Oracle BI Analytics

   • Najważniejsze funkcje
   • Obszary tematyczne
   • Katalog
   • Analizy
   • Filtry i filtry monitorujące
   • Warunki
   • Elementy obliczane
   • Grupy
   • Etapy wyboru
   • Wykresy
   • Tabele przestawne
   • Rola i zasady organizacji pulpitów tematycznych

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.htm
   • http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/tutorials/index.html
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33