Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy


Szkolenie dostępne w opcji stacjonarnej i zdalnej.

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach. 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności konstruowania i organizacji repozytoriów danych w BI Administration Tool, tworzenia podstawowych analiz oraz pulpitów tematycznych w BI Analytics, a także podstaw przetwarzania danych z różnych źródeł do wielu formatów wyjściowych (w tym PDF, DOC, XLS) oraz współpracy narzędzi Microsoft Office z bazami danych w BI Publisher.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

  • Łączyć się z narzędziami BI Administration Tool, BI Analytics, BI Publisher.
  • Wykorzystywać BI Administration Tool do utworzenia i konfigurowania: Warstwy Fizycznej, Warstwy Modelu Biznesowego i Mapowań oraz Warstwy Prezentacji.
  • Tworzyć w BI Administration Tool: wymiary, fakty, miary, atrybuty, hierarchie oraz agregacje.
  • Tworzyć za pomocą BI Publisher szablony raportów online i offline.
  • Wykorzystywać BI Publisher Desktop i Excel Analyzer do współpracy z MS Office w zakresie przygotowywania podstawowych zestawień danych.
  • Tworzyć w BI Analytics podstawowe analizy, wykorzystując Obszary Tematyczne i Katalog.
  • Tworzyć w BI Analytics: filtry, filtry monitorujące, warunki, elementy obliczane i grupy.
  • Prezentować dane w formie tabel, tabel przestawnych i wykresów.
  • Tworzyć podstawowe struktury w ramach pulpitów tematycznych.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE” (zagadnienia dotyczące zapytań).

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia  

  Oracle Business Intelligence– wprowadzenie 

  • Komponenty i narzędzia
  • Możliwości i zastosowania

  Oracle BI AdministrationTool

  • Najważniejsze funkcje
  • Warstwa Fizyczna
  • Warstwa Modelu Biznesowego Mapowań
  • Warstwa Prezentacji
  • Pojęcia miar, wymiarów i faktów
  • Rodzaje agregacji

  Oracle BI Publisher 

  • Najważniejsze funkcje
  • Architektura
  • Szablony raportów online i offline
  • Organizacja Layout Editor
  • Przeznaczenie BI Publisher Desktop
  • Przeznaczenie Excel Analyzer
  • Rola modułu Scheduler

  Oracle BI Analytics

  • Najważniejsze funkcje
  • Obszary tematyczne
  • Katalog
  • Analizy
  • Filtry i filtry monitorujące
  • Warunki
  • Elementy obliczane
  • Grupy
  • Etapy wyboru
  • Wykresy
  • Tabele przestawne
  • Rola i zasady organizacji pulpitów tematycznych

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.htm
  • http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/tutorials/index.html
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności konstruowania i organizacji repozytoriów danych w BI Administration Tool, tworzenia podstawowych analiz oraz pulpitów tematycznych w BI Analytics, a także podstaw przetwarzania danych z różnych źródeł do wielu formatów wyjściowych (w tym PDF, DOC, XLS) oraz współpracy narzędzi Microsoft Office z bazami danych w BI Publisher.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

 • Łączyć się z narzędziami BI Administration Tool, BI Analytics, BI Publisher.
 • Wykorzystywać BI Administration Tool do utworzenia i konfigurowania: Warstwy Fizycznej, Warstwy Modelu Biznesowego i Mapowań oraz Warstwy Prezentacji.
 • Tworzyć w BI Administration Tool: wymiary, fakty, miary, atrybuty, hierarchie oraz agregacje.
 • Tworzyć za pomocą BI Publisher szablony raportów online i offline.
 • Wykorzystywać BI Publisher Desktop i Excel Analyzer do współpracy z MS Office w zakresie przygotowywania podstawowych zestawień danych.
 • Tworzyć w BI Analytics podstawowe analizy, wykorzystując Obszary Tematyczne i Katalog.
 • Tworzyć w BI Analytics: filtry, filtry monitorujące, warunki, elementy obliczane i grupy.
 • Prezentować dane w formie tabel, tabel przestawnych i wykresów.
 • Tworzyć podstawowe struktury w ramach pulpitów tematycznych.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE” (zagadnienia dotyczące zapytań).

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia  

Oracle Business Intelligence– wprowadzenie 

 • Komponenty i narzędzia
 • Możliwości i zastosowania

Oracle BI AdministrationTool

 • Najważniejsze funkcje
 • Warstwa Fizyczna
 • Warstwa Modelu Biznesowego Mapowań
 • Warstwa Prezentacji
 • Pojęcia miar, wymiarów i faktów
 • Rodzaje agregacji

Oracle BI Publisher 

 • Najważniejsze funkcje
 • Architektura
 • Szablony raportów online i offline
 • Organizacja Layout Editor
 • Przeznaczenie BI Publisher Desktop
 • Przeznaczenie Excel Analyzer
 • Rola modułu Scheduler

Oracle BI Analytics

 • Najważniejsze funkcje
 • Obszary tematyczne
 • Katalog
 • Analizy
 • Filtry i filtry monitorujące
 • Warunki
 • Elementy obliczane
 • Grupy
 • Etapy wyboru
 • Wykresy
 • Tabele przestawne
 • Rola i zasady organizacji pulpitów tematycznych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.htm
 • http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/tutorials/index.html
W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33