• Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać ciekawe funkcjonalności programu Excel wykorzystywane do zaawansowanego przetwarzania danych. Tematyka szkolenia obejmuje także wprowadzenie do języka VBA oraz jego wykorzystanie do budowy własnych funkcji i procedur usprawniających pracę w MS Excel.

 • Profil słuchacza

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra, ogólna znajomość obsługi programu Microsoft Excel i biegłość w poruszaniu się po menu programu.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Filtrowanie zaawansowane z wykorzystaniem formuł

  • uwzględnianie wielkość znaków,
  • filtrowanie w oparciu o fragment tekstu z komórki,
  • definiowanie 3 i więcej warunków filtrowania dla jednej kolumny,
  • użycie filtra zaawansowanego w kodzie VBA.

  Tabele i wykresy przestawne

  • prezentacja danych w ujęciu względnym(procentowym) i bezwzględnym,
  • wyliczenia narastające(skumulowane),
  • grupowanie danych (liczbowych, tekstowych i czasowych),
  • grupowanie wielopoziomowe,
  • dodatkowe obliczenia w tabeli przestawnej (Pola i elementy obliczeniowe),
  • tworzenie tabel przestawnych w oparciu o zewnętrzne źródła danych,
  • tworzenie wykresów przestawnych.

  Obliczenia warunkowe z wykorzystaniem takich narzędzi jak

  • funkcje bazy danych,
  • tabele przestawne,
  • funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE,
  • funkcje SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI,
  • formuły tablicowe,

  Zaawansowane reguły formatowania warunkowego oparte o formuły

  • korzystanie z odwołań do wartości z różnych arkuszy,
  • wyróżnianie powtarzających się wartości,
  • porównywanie list wartości,
  • wyróżnianie dni świątecznych i wolnych od pracy,
  • podświetlanie aktywnego wiersza danych,

  Złożone metody sprawdzania poprawności danych oparte o formuły

  • wybieranie danych z listy rozwijanej
  • sprawdzanie czy dane wprowadzane do komórki są zgodne z zakładanym formatem
  • Wybieranie wartości z różnych tabel
  • przy pomocy funkcji INDEKS i PODAJ POZYCJĘ,
  • przy pomocy funkcji PRZESUNIĘCIE,

  Wykresy dynamiczne z wykorzystaniem takich narzędzi jak nazwy zakresów, sprawdzanie poprawności, formantów i funkcji PRZESUNIĘCIE, INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ

  Przegląd narzędzi  do zamiany wierszy na kolumny (Transpozycje)

  • wklej specjalnie,
  • funkcja TRANSPONUJ,
  • formuła z wykorzystaniem funkcji ADR.POŚR, WIERSZ i NR.KOLUMNY,

  Skuteczne ukrywanie arkuszy z poziomu edytora VBA

  Budowanie własnych funkcji

  • funkcje sprawdzające wiele warunków (Gdy funkcja JEŻELI to za mało),
  • wyodrębnianie wartości liczbowych z tekstów,
  • wykorzystanie funkcji arkuszowych w kodzie VBA,
  • sumowanie lub zliczanie komórek posiadających zadane własności.
 • Umiejętności

  Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę o sprytnych sposobach wykorzystania wbudowanych narzędzi programu Microsoft Excel oraz języka programowania VBA, które pozwalają przyspieszyć i usprawnić pracę z dużymi zbiorami danych.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33