• Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi i efektywnymi metodami prezentacji danych w pakiecie biurowym Microsoft Office. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego projektowania modelu danych, wyboru oraz dostosowaniu metody ich prezentacji; zapoznają się z możliwościami wykorzystania zaawansowanych wykresów, w tym:wykresów kaskadowych, harmonogramu Gantta, wykresu pociskowego i wielu innych. Dodatkowo zostaną przedstawione inne metody prezentacji danych, tj. formatowanie warunkowe, wykresy przebiegu w czasie, wykorzystanie map, infografik, raportów tabel przestawnych, tworzenie schematów, itp. Całość zostanie uzupełniona o najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące prezentacji danych oraz komunikacji wizualnej, dzięki czemu uczestnicy dowiedzą się jak, oprócz doboru odpowiedniej metody, sprawić aby dane były czytelne, a odbiorca koncentrował uwagę na istotnej ich części. Wszystko zostanie przedstawione w formie nowoczesnych ćwiczeń prezentujących techniczne rozwiązania i sztuczki, dzięki czemu możliwe będzie tworzenie dynamicznych wykresów, pozwalających na wyróżnienie, wybór prezentowanych danych lub zautomatyzowanie tych procesów. W ćwiczeniach zostaną wykorzystane programy Microsoft Excel, Microsoft Word oraz Microsoft PowerPoint, dzięki czemu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć łącza między źródłem danych, a ich prezentacją pozwalające na łatwą aktualizację. Zwieńczeniem szkolenia będzie omówienie koncepcji pulpitu menedżerskiego (ang. dashboard). 

 • Profil słuchacza

  Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp. 

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia oczekiwana jest znajomość programu Microsoft Excel przynajmniej na poziomie podstawowym (mile widziana znajomość podstaw tabel przestawnych) oraz znajomość interfejsu programów Microsoft Word i Microsoft PowerPoint.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części: teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Formatowanie warunkowe w prezentacji danych

  • Udoskonalanie raportów za pomocą formatowania warunkowego
  • Wykorzystanie formuł do wyróżnienia komórek
  • Porównywanie tablic danych
  • Wykorzystanie pasków danych, zestawów ikon i skali kolorów
  • Ulepszanie prezentacji danych za pomocą formatu danych

  Wykresy

  • Dobór i efektywne tworzenie wykresów
  • Dostosowanie i formatowanie wykresów
  • Unikanie typowych błędów i radzenie sobie z problemami
  • Zaawansowane wykresy użytkownika (kaskadowy, harmonogram Gantta, pociskowy i inne)
  • Wykorzystanie motywów i szablonów
  • Samopowiększające się źródło danych
  • Wykorzystanie list rozwijanych i przycisków (formantów)
  • Wykres z wyborem serii danych i zakresu prezentowanych danych
  • Emfaza – kierowanie uwagi odbiorcy

  Pulpit menedżerski

  • Omówienie koncepcji pulpitu menedżerskiego
  • Zasady tworzenia pulpitu menedżerskiego
  • Realizacja z wykorzystaniem MS Excel

  Tabele przestawne i wykresy przestawne

  • Tabela przestawna w prezentacji danych
  • Wykresy przestawne
  • Fragmentatory i oś czasu
  • Pulpit menedżerski z wykorzystaniem tabel przestawnych
  • Drążenie danych

  Inne narzędzia prezentacji danych

  • Sparklines - wykresy przebiegu w czasie
  • Wykresy na mapach
  • Mapy jako element wizualizacji
  • Infografiki
  • Wykorzystanie PowerView

  Zabezpieczanie danych

  • Ograniczenie dostępu do skoroszytu
  • Blokowanie wybranych komórek w skoroszycie
  • Ukrywanie formuł
  • Ochrona struktury skoroszytu

  Raporty w PowerPoint

  • Rodzaje prezentacji
  • Dostosowanie tabel i wykresów do slajdów
  • Zmienne dane na slajdach
  • Dodawanie komentarzy i objaśnień

  Wymiana danych pomiędzy aplikacjami MS Office

  • Sposoby na połączenie danych z PowerPoint i Word
  • Ręczna aktualizacja danych
  • Automatyczna aktualizacja danych
  • Kontrola i zrywanie połączeń
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • wybrać odpowiedni do prezentowanych danych wykres oraz dostosować go do własnych potrzeb,
  • tworzyć zaawansowane wykresy użytkownika, w tym wykres kaskadowy, wykres Gantta, wykres pociskowy,
  • tworzyć narzędzia pozwalające na sterowanie wykresami – listy i przyciski wyboru itp.,
  • wykorzystać formatowanie warunkowe do wyróżnienia i podniesienia atrakcyjności raportów,
  • wykorzystać inne narzędzia prezentacji, jak: wykresy przebiegu w czasie, infografiki, PowerView itp.,
  • tworzyć efektowne, animowane wykresy w programie PowerPoint,
  • wykorzystać do prezentacji danych tabele przestawne oraz wykresy przestawne,
  • korzystać z narzędzi sterujących wykresami przestawnymi – fragmentatorów i osi czasu,
  • łączyć dane pomiędzy aplikacjami, aby była możliwa ich błyskawiczna aktualizacja.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z zagadnieniami wizualizacji danych w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programami pakietu Microsoft. W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  • Analiza finansowa w Microsoft Excel
  • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania. 

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33