Szkolenie Komunikacja Interpersonalna

Interaktywne i Kompleksowe Warsztaty z Komunikacji

Komunikacja interpersonalna

 • Cele szkolenia z Komunikacji Interpersonalnej

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • uświadomić sobie praktyczne potrzeby komunikowania się w miejscu pracy 
  • poznać wszystkie składowe procesu komunikacji 
  • poznać, przećwiczyć i udoskonalić techniki konstruowania zrozumiałych przekazów oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
  • nabyć/rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania, z efektywnym zadawaniem pytań włącznie 
  • nabyć/rozwinąć umiejętności skutecznego stosowania i odczytywania komunikatów pozawerbalnych 
  • poznać wpływ i przećwiczyć stosowanie języka pozytywów na budowanie relacji międzyludzkich 
  • skutecznie identyfikować i eliminować bariery w porozumiewaniu się z zespołem
  • lepiej wykorzystywać elementy komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie Komunikacja Interpersonalna przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji kursu z Komunikacji Interpersonalnej

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1.     POTRZEBY KOMUNIKACYJNE: Po co się komunikujemy? Do czego tak naprawdę potrzebna jest komunikacja w miejscu pracy?

  2. PROCES KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ: Co wchodzi w skład tego procesu? 

  Czy jest to proces sprawiedliwy? Kto ponosi odpowiedzialność za efektywność komunikacji?

  3. ROLA NADAWCY: Jak konstruować przekaz, by dobrze „trafiał” do odbiorcy? Jak instruować, informować, krytykować i chwalić? 

  4. ROLA ODBIORCY: Co to znaczy „mieć oczy i uszy otwarte”? Czy to wystarczy, by zrozumieć rozmówcę? Jak porzucić rolę biernego odbiorcy przekazu na rzecz aktywnego słuchacza? Jak efektywnie pytać?

  5. KOMUNIKACJA RELACYJNA: Jaki wpływ ma sposób komunikowania się na nastawienie innych do nas? Jak wykorzystać język do budowania dobrych relacji w miejscu pracy? 

  6. KOMUNIKACJA POZAWERBALNA: Co „mówimy” nic nie mówiąc? Jak „wyłapywać” sygnały wysyłane przez rozmówcę?

  7. BARIERY KOMUNIKACYJNE: Co może utrudniać efektywne porozumiewanie się? Co możemy robić, aby skutecznie przezwyciężać te trudności?

  8. FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ: Czy powinienem zadzwonić, powiedzieć to „w cztery oczy” czy napisać maila? Który rodzaj komunikacji jest najbardziej efektywny i w jakich przypadkach? Jakimi prawami rządzi się każdy z nich

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Komunikacja Interpersonalna uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • wykorzystać zasady precyzji wypowiedzi do konstruowania jasnych komunikatów podczas przekazywania instrukcji / informacji,
  • skutecznie sprawdzać zrozumienie przekazu przez odbiorcę poprzez stosowanie parafrazy i zadawanie odpowiednich pytań,
  • stosować technikę udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej swoim współpracownikom,
  • wykorzystywać język pozytywów do budowania dobrych relacji z innymi,
  • trafnie odczytywać sygnały pozawerbalne i stosować je adekwatnie do sytuacji,
  • eliminować lub ograniczać przeszkody pojawiające się w procesie komunikacji z zespołem, 
  • wykorzystać zasady komunikacji mailowej i telefonicznej do sprawniejszego porozumiewania się tymi kanałami.
 • Ścieżka rozwoju

  Brak

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Strona 1 z 2

Podobne szkolenia

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących udoskonalić i zracjonalizować swój proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w miejscu pracy.

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących klientów (zarówno przez telefon, mailowo, czy bezpośrednio), które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zmierzać do jak największego profesjonalizmu w obsłudze.

Techniki skutecznej sprzedaży

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprzedażą, pracujących i komunikujących się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznym.

Techniki negocjacji handlowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących negocjacje z klientami i kontrahentami, pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Efektywne kierowanie pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Obrona przed manipulacjami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obcujących z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i klientami w sytuacjach związanych z perswazją i wywieraniem wpływu. Jest pomocne dla osób szukających skutecznych sposobów obrony przed osobami, które próbują nimi manipulować.

Mowa ciała, komunikacja niewerbalna i autoprezentacja

Kurs mowy ciała przeznaczony jest dla osób pragnących poprawić swoje relacje interpersonalne poprzez poznanie najważniejszych aspektów komunikacji niewerbalnej, nauczenie się ich świadomego wykorzystywania i odczytywania.

Design Thinking - szkolenie (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób definiujących rozwiązania biznesowe i/lub rozwijających istniejące produkty, dla właścicieli produktu, menedżerów produktu.

Design Thinking - warsztat (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Celem warsztatu jest przeanalizowanie konkretnego produktu, nad którym uczestnicy pracują na co dzień oraz wygenerowanie innowacyjnych pomysłów na jego dalszy rozwój w kierunku zaspokajania rzeczywistych potrzeb użytkowników/klientów. Warsztat dedykowany jest interdyscyplinarnym zespołom stworzonym z osób, które pracują nad rozwojem konkretnego produktu. Przed warsztatem uczestnicy proszeni są o przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami/klientami, których wyniki będę analizowane podczas zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem metody Design Thinking i doświadczą jej zastosowania w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak wyłuskać obiecujące pomysły i je zweryfikować dzięki prototypowaniu. Wynikiem warsztatu będzie rozwiązanie, które uczestnicy będą mogli rozwijać we własnym zakresie podczas dalszej pracy.

Efektywna praca – LEAN i inne metodyki usprawniające szarą codzienność

Jeśli chcesz mieć więcej czasu w pracy lub życiu, to szkolenie jest dla Ciebie. Jeżeli masz trudności z dostarczaniem produktów lub zadań na czas lub w określonym budżecie, to szkolenie jest zdecydowanie dla Ciebie.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33