Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.

 • Cele szkolenia

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • określić korzyści i ograniczenia procesu oceniania pracowników   
  • poznać podstawowe zasady funkcjonowania Zarządzania Przez Cele
  • prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne
  • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu 
  • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej (krytyki i pochwały) w codziennej praktyce zawodowej  
  • poznać strukturę i sposobu prowadzenia rozmowy oceniającej
  • lepiej przygotować siebie i swoich pracowników do tej rozmowy
  • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej  
  • uświadomić sobie i z powodzeniem unikać pułapek subiektywizmu w ocenie 
  • systematycznie zwiększać stopień zaangażowania pracowników w proces oceny   
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.  

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. CEL I PRZEDMIOT OCEN PRACOWNICZYCH

  • Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych? Co to daje firmie, przełożonemu i pracownikowi? 
  • Co ocenia przełożony, oceniając pracowników: ich samych, wyniki ich pracy, postawy, a może jeszcze coś innego?

  2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE 

  • Czym jest i jakie może przynieść korzyści? Jakie elementy kluczowe składają się na proces ZPC i jak zapewnić obecność ich wszystkich? 

  3. WYTYCZANIE CELÓW 

  • Jakie kryteria przyjąć, formułując cele, aby zwiększać prawdopodobieństwo ich skutecznej realizacji? 

  4. MOTYWACYJNY ASPEKT CELU

  • Które cele bardziej motywują do działania? 
  • Na czym polega różnica między wydajnością a efektywnością? Które z nich powinniśmy akcentować w miejscu pracy? 

  5. SAMOOCENA 

  • Jak wykorzystać zalety tej formy oceny? Jak przekonać do niej pracowników?  

  6. ROZMOWA OCENIAJĄCA

  • Jak powinna przebiegać? 
  • Jak się do niej przygotować? 
  • Jak ją przeprowadzić?

  7. BIEŻĄCA OCENA PRACY a FORMALNY SYSTEM OCEN OKRESOWYCH: 

  • Czy mogą iść ze sobą w parze czy wzajemnie się wykluczają? Jak je synchronizować? 
  • Jak często oceniać (chwalić i krytykować)? Jak to robić konstruktywnie?

  8. OBIEKTYWIZM OCENY

  • Jakie czynniki wpływają na naszą ocenę? Jak ograniczać ich wpływ?

  9. SYTUACJE TRUDNE

  • Co robić i co mówić, czyli jak reagować na różne postawy ocenianych pracowników?
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • prawidłowo formułować cele motywujące do działania i zgodne z kryteriami SMART
  • przygotować i przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą z pracownikiem 
  • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu 
  • udzielać konstruktywnej krytyki i rzeczowej pochwały z wykorzystaniem poznanego narzędzia 
  • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej  
  • zauważyć i unikać pułapek subiektywizmu w ocenie

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Puzzle kompetencji - współpraca w grupie

BEZPŁATNE 1 cześć: Umiejętności miękkie - Gra rozwijająca umiejętności współpracy grupowej. Dołącz do grona tych, którzy umieją najlepiej: • rozwiązywać konflikty • budować relacje w zespole i z Klientem • sprawnie się komunikować • są asertywni • pewni siebie. 2 część: Warsztaty komputerowe - metoda tworzenia pulpitu menedżerskiego – narzędzia pozwalającego na szybką prezentację liczbowych danych kluczowych w procesie podejmowania decyzji.

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących klientów (zarówno przez telefon, mailowo, czy bezpośrednio), które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zmierzać do jak największego profesjonalizmu w obsłudze.

Techniki negocjacji handlowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących negocjacje z klientami i kontrahentami, pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Efektywne kierowanie pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Motywowanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi do lepszej pracy.

Uczenie i rozwijanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych.

Zarządzanie zmianą

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej radzić sobie w sytuacji zmiany oraz pomagać innym w przejściu procesu zmiany.

Zarządzanie konfliktem w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespole oraz konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych już sytuacji konfliktowych między pracownikami.

Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.

Zarządzanie czasem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących efektywniej planować i organizować sobie czas w pracy.

Obrona przed manipulacjami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obcujących z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i klientami w sytuacjach związanych z perswazją i wywieraniem wpływu. Jest pomocne dla osób szukających skutecznych sposobów obrony przed osobami, które próbują nimi manipulować.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących udoskonalić i zracjonalizować swój proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w miejscu pracy.

Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących skutecznie realizować swoje społeczne uprawnienia, budując równocześnie dobre relacje ze swoimi współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i kontrahentami i klientami.

Trening antystresowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących skutecznie zapobiegać wystąpieniu dystresu oraz radzić sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu.

Mowa ciała, komunikacja niewerbalna i autoprezentacja

Kurs mowy ciała przeznaczony jest dla osób pragnących poprawić swoje relacje interpersonalne poprzez poznanie najważniejszych aspektów komunikacji niewerbalnej, nauczenie się ich świadomego wykorzystywania i odczytywania.

Design Thinking - szkolenie (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób definiujących rozwiązania biznesowe i/lub rozwijających istniejące produkty, dla właścicieli produktu, menedżerów produktu.

Design Thinking - warsztat (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Celem warsztatu jest przeanalizowanie konkretnego produktu, nad którym uczestnicy pracują na co dzień oraz wygenerowanie innowacyjnych pomysłów na jego dalszy rozwój w kierunku zaspokajania rzeczywistych potrzeb użytkowników/klientów. Warsztat dedykowany jest interdyscyplinarnym zespołom stworzonym z osób, które pracują nad rozwojem konkretnego produktu. Przed warsztatem uczestnicy proszeni są o przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami/klientami, których wyniki będę analizowane podczas zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem metody Design Thinking i doświadczą jej zastosowania w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak wyłuskać obiecujące pomysły i je zweryfikować dzięki prototypowaniu. Wynikiem warsztatu będzie rozwiązanie, które uczestnicy będą mogli rozwijać we własnym zakresie podczas dalszej pracy.

Efektywna praca – LEAN i inne metodyki usprawniające szarą codzienność

Jeśli chcesz mieć więcej czasu w pracy lub życiu, to szkolenie jest dla Ciebie. Jeżeli masz trudności z dostarczaniem produktów lub zadań na czas lub w określonym budżecie, to szkolenie jest zdecydowanie dla Ciebie.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33