Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.

 • Cele szkolenia

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • określić korzyści i ograniczenia procesu oceniania pracowników   
  • poznać podstawowe zasady funkcjonowania Zarządzania Przez Cele
  • prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne
  • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu 
  • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej (krytyki i pochwały) w codziennej praktyce zawodowej  
  • poznać strukturę i sposobu prowadzenia rozmowy oceniającej
  • lepiej przygotować siebie i swoich pracowników do tej rozmowy
  • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej  
  • uświadomić sobie i z powodzeniem unikać pułapek subiektywizmu w ocenie 
  • systematycznie zwiększać stopień zaangażowania pracowników w proces oceny   
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.  

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. CEL I PRZEDMIOT OCEN PRACOWNICZYCH

  • Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych? Co to daje firmie, przełożonemu i pracownikowi? 
  • Co ocenia przełożony, oceniając pracowników: ich samych, wyniki ich pracy, postawy, a może jeszcze coś innego?

  2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE 

  • Czym jest i jakie może przynieść korzyści? Jakie elementy kluczowe składają się na proces ZPC i jak zapewnić obecność ich wszystkich? 

  3. WYTYCZANIE CELÓW 

  • Jakie kryteria przyjąć, formułując cele, aby zwiększać prawdopodobieństwo ich skutecznej realizacji? 

  4. MOTYWACYJNY ASPEKT CELU

  • Które cele bardziej motywują do działania? 
  • Na czym polega różnica między wydajnością a efektywnością? Które z nich powinniśmy akcentować w miejscu pracy? 

  5. SAMOOCENA 

  • Jak wykorzystać zalety tej formy oceny? Jak przekonać do niej pracowników?  

  6. ROZMOWA OCENIAJĄCA

  • Jak powinna przebiegać? 
  • Jak się do niej przygotować? 
  • Jak ją przeprowadzić?

  7. BIEŻĄCA OCENA PRACY a FORMALNY SYSTEM OCEN OKRESOWYCH: 

  • Czy mogą iść ze sobą w parze czy wzajemnie się wykluczają? Jak je synchronizować? 
  • Jak często oceniać (chwalić i krytykować)? Jak to robić konstruktywnie?

  8. OBIEKTYWIZM OCENY

  • Jakie czynniki wpływają na naszą ocenę? Jak ograniczać ich wpływ?

  9. SYTUACJE TRUDNE

  • Co robić i co mówić, czyli jak reagować na różne postawy ocenianych pracowników?
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • prawidłowo formułować cele motywujące do działania i zgodne z kryteriami SMART
  • przygotować i przeprowadzić skuteczną rozmowę oceniającą z pracownikiem 
  • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu 
  • udzielać konstruktywnej krytyki i rzeczowej pochwały z wykorzystaniem poznanego narzędzia 
  • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej  
  • zauważyć i unikać pułapek subiektywizmu w ocenie

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Zarządzanie czasem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących efektywniej planować i organizować sobie czas w pracy.

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących klientów (zarówno przez telefon, mailowo, czy bezpośrednio), które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zmierzać do jak największego profesjonalizmu w obsłudze.

Techniki negocjacji handlowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących negocjacje z klientami i kontrahentami, pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Efektywne kierowanie pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Motywowanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi do lepszej pracy.

Uczenie i rozwijanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych.

Zarządzanie zmianą

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej radzić sobie w sytuacji zmiany oraz pomagać innym w przejściu procesu zmiany.

Zarządzanie konfliktem w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespole oraz konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych już sytuacji konfliktowych między pracownikami.

Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.

Obrona przed manipulacjami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obcujących z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i klientami w sytuacjach związanych z perswazją i wywieraniem wpływu. Jest pomocne dla osób szukających skutecznych sposobów obrony przed osobami, które próbują nimi manipulować.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących udoskonalić i zracjonalizować swój proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w miejscu pracy.

Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących skutecznie realizować swoje społeczne uprawnienia, budując równocześnie dobre relacje ze swoimi współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i kontrahentami i klientami.

Design Thinking - szkolenie (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób definiujących rozwiązania biznesowe i/lub rozwijających istniejące produkty, dla właścicieli produktu, menedżerów produktu.

Design Thinking - warsztat (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Celem warsztatu jest przeanalizowanie konkretnego produktu, nad którym uczestnicy pracują na co dzień oraz wygenerowanie innowacyjnych pomysłów na jego dalszy rozwój w kierunku zaspokajania rzeczywistych potrzeb użytkowników/klientów. Warsztat dedykowany jest interdyscyplinarnym zespołom stworzonym z osób, które pracują nad rozwojem konkretnego produktu. Przed warsztatem uczestnicy proszeni są o przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami/klientami, których wyniki będę analizowane podczas zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem metody Design Thinking i doświadczą jej zastosowania w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak wyłuskać obiecujące pomysły i je zweryfikować dzięki prototypowaniu. Wynikiem warsztatu będzie rozwiązanie, które uczestnicy będą mogli rozwijać we własnym zakresie podczas dalszej pracy.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33