Certyfikacja - Optimalny Start

Optimalny START to projekt, skierowany do Uczelni wyższych, dzięki któremu studenci mają możliwość nieodpłatnego uzyskania kwalifikacji umożliwiających mu samodzielną pracę z nowoczesnym oprogramowaniem Comarch ERP Optima. 

Dla kogo?

  • Dla uczelni, w ramach udziału w programie o wzajemnej współpracy
  • Dla studentów uczelni o profilach: ekonomicznym i handlowym, chcących podnieść swoje szanse na rynku pracy
  • Do wykładowców akademickich, a także nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ średnich chcących poszerzyć swoje kompetencje,
  • Do szkół średnich/ ponadgimnazjalnych o profilach ekonomicznych i handlowych

My to wiemy!  

Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów, w założeniu naszego programu uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – jednego z najpopularniejszych programów służących do obsługi małych i średnich firm. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi.Stawiamy zatem przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię.

Poznaj specyfikę

Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy. Jest to możliwe dzięki nabyciu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi systemu Comarch ERP Optima – oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą. Kluczowym elementem inicjatywy jest bezpłatny pakiet szkoleń e-learning obejmujący obsługę modułów księgowych, kadr i płac oraz sprzedażowych z zakresu Comarch ERP Optima. Oprócz szkoleń e-learning wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do egzaminu online.