Certyfikacja - Optimalny Start

Optimalny START to projekt, skierowany do Uczelni wyższych, dzięki któremu studenci mają możliwość nieodpłatnego uzyskania kwalifikacji umożliwiających mu samodzielną pracę z nowoczesnym oprogramowaniem Comarch ERP Optima. 

My to wiemy!  

Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów, w założeniu naszego programu uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – jednego z najpopularniejszych programów służących do obsługi małych i średnich firm. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi.Stawiamy zatem przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię.

Dla kogo ?

Dla uczelni

W tym uczelni ekonomicznych, uniwersytetów ale również wszystkich innych , które realizują programy nauczania z wykorzystaniem systemów Comarch ERP

Dla studentów

Dla studentów uczelni o profilach: ekonomicznym i handlowym, chcących podnieść swoje szanse na rynku pracy

Dla wykładowców i nauczycieli

Dla wykładowców akademickich, a także nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ średnich chcących poszerzyć swoje kompetencje

Dla szkół średnich i zawodowych

Do szkół średnich/ ponadgimnazjalnych o profilach ekonomicznych i handlowych

Poznaj specyfikę

Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy przez absolwentów szkół zawodowych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych. Certyfikację dedykujemy zwłaszcza tym, którzy kształcą się na kierunkach związanych szeroko pojętą ekonomią. Jest to możliwe dzięki nabyciu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi systemu Comarch ERP Optima – oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą.
Kluczowym elementem inicjatywy jest bezpłatny pakiet szkoleń e-learningowych obejmujący obsługę modułów księgowych, kadr i płac oraz sprzedażowych z zakresu Comarch ERP Optima. Oprócz szkoleń e - learning wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do egzaminu online.

Placówki certyfikujące