Optimalny START to projekt, skierowany do Uczelni wyższych, dzięki któremu studenci mają możliwość nieodpłatnego uzyskania kwalifikacji umożliwiających mu samodzielną pracę z nowoczesnym oprogramowaniem Comarch ERP Optima. 

My to wiemy!  

Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów, w założeniu naszego programu uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – jednego z najpopularniejszych programów służących do obsługi małych i średnich firm. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi.Stawiamy zatem przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię.

Moduły, z których możliwa jest certyfikacja:

1. Kasa/Bank
2. Księga Handlowa
3. Księga Podatkowa
4. Kadry/Płace

Certyfikację z zakresu Comarch ERP XL kierujemy do uczelni, szkół wyższych i uczelni posiadających edukacyjną wersję programu Comarch ERP XL w swoich zasobach. 
 
Wiedza poświadczona ezgaminem

Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów, w założeniu naszego programu uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – jednego z najpopularniejszych programów służących do obsługi małych i średnich firm. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi. Stawiamy zatem przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię. 


Moduły z których możliwa jest certyfikacja:


1. Produkcja

Dla kogo ?

Poznaj specyfikę

Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy przez absolwentów szkół zawodowych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych. Certyfikację dedykujemy zwłaszcza tym, którzy kształcą się na kierunkach związanych szeroko pojętą ekonomią, produkcją i logistyką. Jest to możliwe dzięki nabyciu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi systemów Comarch ERP  – oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą.
Kluczowym elementem inicjatywy jest bezpłatny pakiet szkoleń e-learningowych obejmujący obsługę modułów wybranych systemów Comarch ERP (Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL)
Oprócz szkoleń e - learning wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do egzaminu online. Aby placówka mogła wziąć udział w bezpłatnej certyfikacji, w pierwszej kolejności powinna posiadać program Comarch ERP Optima w wersji edukacyjnej. Następnie szkole udostępniane są bezpłatne szkolenia w formie e - learningu oraz egzamin on - line sprawdzający znajomość programu.

Uwaga: szkoła musi posiadać własną platformę e - learningową, na której może udostępniać przesłane przez Comarch szkolenia oraz testy.


Dostęp do szkoleń mają studenci i pracownicy naukowi danej placówki, i jest on dla nich bezpłatny. W założeniu każde szkolenie jest aktywne dla danego kursanta przez 30 dni. Oznacza to, że po upływie 30 dni od momentu zapisania się na odpowiedni kurs e - learningowy w ramach szkolnej platformy edukacyjnej, kursant zostaje automatycznie wypisany przez administratora platformy ze szkolenia.

Po zakończeniu szkoleń na platformie, uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do egzaminu on - line z ogólnej znajomości oprogramowania Comarch ERP Optima. Zaliczenie egzaminu równoznaczne będzie z otrzymaniem od Comarch certyfikatu w formie PDF, generowanego automatycznie po zdaniu testu.

Proces certyfikacji jest bezpłatny. Certyfikacja obejmuje wszystkie moduły. Dla każdego z nich przeznaczony jest osobny egzamin. Łącznie są to cztery egzaminy, po zaliczeniu których student otrzymuje certyfikat za każdy z nich.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33

Placówki certyfikujące

 • AGH
 • ue poznan
 • politechnika czestochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny Wroclaw
 • PWSZ ZAMOSC
 • WSPIB
 • UNIWERSYTET EKONOMICZNY
 • UMCS
 • UNIWERSYTET ROLNICZY
 • Wyższa szkoła im Włodkowica
 • WAT