Egzaminy zawodowe z Comarch ERP Optima

Egzaminy zawodowe są ważnym etapem kończącym edukację zawodową. Umiejętne przygotowanie do nich uczniów wymaga czasu i pracy oraz odpowiednich przyborów dydaktycznych, które zapewnią późniejszy sukces.  Również w tym zakresie zachęcamy wszystkie placówki do podjęcia pracy z programem Comarch ERP Optima, który z powodzeniem służy za główny program przygotowujący do egzaminów zawodowych na profilach technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec w wielu szkołach. 

Z Comarch ERP Optima przygotujesz się do egzaminów  w zawodzie Technik ekonomista (kwalifikacje A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz kwalifikacja A.36 -prowadzenie rachunkowości) a także Technik rachunkowości ( A.36 + kwalifikacja A.65. - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) i technik handlowiec (kwalifikacja A.22 - prowadzenie działalności handlowej).

Technik ekonomista - kilka ważnych informacji

Kim jest technik ekonomista ?

Osoby, które zdecydują się związać swoją ścieżkę zawodową z tym zawodem, zyskają wachlarz możliwości zawodowych. Bez względu na wybraną specjalizację, praca ekonomisty to nadal zawód, który nie narzeka na brak ofert pracy.

Pewnym jest jednak, że niezależnie od zajmowanego stanowiska, technik ekonomista powinien posiadać umiejętności pracy z programami komputerowymi klasy ERP czyli takimi, które umożliwiają sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Z Comarch ERP Optima ta praca może okazać się całkiem przyjemna i efektywna a nabyte umiejętności pozwolą na sprawny i szybki podbój rynku pracy.

Nie zapominajmy, że technik ekonomista to zawód, w którym będziesz miał częstą styczność z innymi ludźmi, bardzo często z tymi po drugiej stronie monitora. Również w tym zakresie, sprawnej przesyłki a przede wszystkim sprawnego wystawiania potrzebnych dokumentów docenisz zalety dobrego programu.

Opis zawodu: technik ekonomista.

Egzamin zawodowy w pytaniach i odpowiedziach

Jakie umiejętności będą sprawdzane ?

Dokładny zakres umiejętności jakie powinien posiadać kandydat przystępujący do egzaminu na profilu Technik Ekonomista określa tzw. program nauczania na poszczególnych kwalifikacjach. Program obejmuje zakres wiedzy, którą uczeń powinien opanować przed przystąpienie do egzaminu określiło Ministerstwo Edukacji Narodowej w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Pliki do pobrania

  • Podstawa programowa AU.35 _Technik ekonomista

  • Podstawa programowa AU.36 _Technik ekonomista