Egzaminy zawodowe z Comarch ERP Optima

Egzaminy zawodowe są ważnym etapem kończącym edukację zawodową. Umiejętne przygotowanie do nich uczniów wymaga czasu i pracy oraz odpowiednich przyborów dydaktycznych, które zapewnią późniejszy sukces.  Również w tym zakresie zachęcamy wszystkie placówki do podjęcia pracy z programem Comarch ERP Optima, który z powodzeniem służy za główny program przygotowujący do egzaminów zawodowych na profilach technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec w wielu szkołach. 

Z Comarch ERP Optima przygotujesz się do egzaminów  w zawodzie Technik ekonomista (kwalifikacje A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz kwalifikacja A.36 -prowadzenie rachunkowości) a także Technik rachunkowości ( A.36 + kwalifikacja A.65. - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) i technik handlowiec (kwalifikacja A.22 - prowadzenie działalności handlowej).

Przygotuj się z nami do egzaminów zawodowych !

W ramach naszej dotychczasowej współpracy ze środowiskiem nauczycieli kształcenia zawodowego  stworzyliśmy ZBIORY ZADAŃ mające wspomóc uczniów w przygotowaniu do egzaminów zawodowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima. Zeszyty ćwiczeń dedykujemy uczniom szkół ekonomicznych, branżowych, słuchaczom szkół policealnych, uczestnikom kursów zawodowych przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

  • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności
  • AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Zeszyty dedykujemy również nauczycielom kształcenia zawodowego, nauczających przedmiotów ekonomicznych i realizujących podstawę programową z wyżej wymienionych kwalifikacji.

Specjalna konstrukcja zbiorów zadań pozwala uczniom łatwo odnaleźć się w zagadnieniach konfiguracyjnych programu Comarch ERP. Zbiory zadań zawierają zadania egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami przy użyciu naszego programu. Przygotowane materiały pokazują użytkownikowi, jak w sposób prawidłowy wykorzystać program Comarch ERP Optima podczas egzaminu zawodowego.