Egzaminy zawodowe z Comarch ERP Optima

Egzaminy zawodowe są ważnym etapem kończącym edukację zawodową. Umiejętne przygotowanie do nich uczniów wymaga czasu i pracy oraz odpowiednich przyborów dydaktycznych, które zapewnią późniejszy sukces.  Również w tym zakresie zachęcamy wszystkie placówki do podjęcia pracy z programem Comarch ERP Optima, który z powodzeniem służy za główny program przygotowujący do egzaminów zawodowych na profilach technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec w wielu szkołach. 
 
Z Comarch ERP Optima przygotujesz się do egzaminów w zawodzie Technik ekonomista (kwalifikacja AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz kwalifikacja AU.36 -prowadzenie rachunkowości) a także Technik rachunkowości ( AU.36 + kwalifikacja AU.65. - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) i technik handlowiec (kwalifikacja AU.22 - prowadzenie działalności handlowej).

Egzaminy zawodowe

Program Comarch ERP Optima jest rekomendowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jako jeden z 3 programów wykorzystywanych pod egzaminy zawodowe na kwalifikacjach: A.22, A.35, AU.35, A.36, AU.25, AU.36, A.65, AU.65 .

Popularność

Program Comarch ERP Optima jest najczęściej wybieranym programem do zarządzania przedsiębiorstwem wśród firm sektora MSP, niezależnie od branży. Przygotowanie pod egzamin zawodowy dla technika ekonomisty z programem Comarch ERP Optima to krok do zdobycia pewności w posługiwaniu się systemem.

Certyfikacja

Wraz z programem szkoła może przystąpić do bezpłatnego programu certyfikacyjnego ze znajomości programu Comarch ERP Optima, który kierujemy zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Oferowana przez nas certyfikacja jest jedyną możliwością zdobycia poświadczenia znajomości programu prosto od producenta.

Pomoce dydaktyczne

Wraz z programem Comarch ERP Optima, szkoła otrzymuje dostęp do materiałów wspomagających nauczanie na wymienionych profilach. W pakiecie odnajdą Państwo instrukcje obsługi, podręczniki, biuletyny techniczne, zestawy ćwiczeń oraz przykładową bazę demo do wykorzystania w pracy z uczniami a także pozwalające na przygotowanie się do egzaminu zawodowego na profilu technik ekonomista.

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Wybierając program Comarch ERP Optima jako program przygotowujący do nauki w zawodach takich jak: technik ekonomista, technik rachunkowości lub technik handlowiec oraz do przygotowania do egzaminów zawodowych, szkoła umożliwia swoim uczniom łatwiejsze wejście na rynek pracy.

Przygotuj się z nami do egzaminów zawodowych !

W ramach naszej dotychczasowej współpracy ze środowiskiem nauczycieli kształcenia zawodowego  stworzyliśmy ZBIORY ZADAŃ mające wspomóc uczniów w przygotowaniu do egzaminów zawodowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima. Zeszyty ćwiczeń dedykujemy uczniom szkół ekonomicznych, branżowych, słuchaczom szkół policealnych, uczestnikom kursów zawodowych przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:
  • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności
  • AU.36 Prowadzenie rachunkowości
Zeszyty dedykujemy również nauczycielom kształcenia zawodowego, nauczających przedmiotów ekonomicznych i realizujących podstawę programową z wyżej wymienionych kwalifikacji. Specjalna konstrukcja zbiorów zadań pozwala uczniom łatwo odnaleźć się w zagadnieniach konfiguracyjnych programu Comarch ERP. Zbiory zadań zawierają zadania egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami przy użyciu naszego programu. Przygotowane materiały pokazują użytkownikowi, jak w sposób prawidłowy wykorzystać program Comarch ERP Optima podczas egzaminu zawodowego.

Dołącz do projektu

Egzaminy zawodowe z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima to nasza propozycja dla szkół chcących podnieść zakres swojej oferty w ramach kształcenia na profilach: technik ekonomista i technik rachunkowości. Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy dla placówek edukacyjnych.

Współpracują z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33