Egzaminy zawodowe z Comarch ERP Optima

Egzaminy zawodowe są ważnym etapem kończącym edukację zawodową. Umiejętne przygotowanie do nich uczniów wymaga czasu i pracy oraz odpowiednich przyborów dydaktycznych, które zapewnią późniejszy sukces.  Również w tym zakresie zachęcamy wszystkie placówki do podjęcia pracy z programem Comarch ERP Optima, który z powodzeniem służy za główny program przygotowujący do egzaminów zawodowych na profilach technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec w wielu szkołach. 
 
Z Comarch ERP Optima przygotujesz się do egzaminów w zawodzie technik ekonomista a także technik rachunkowości i technik handlowiec 

Przygotuj się z nami do egzaminów zawodowych !

W ramach naszej dotychczasowej współpracy ze środowiskiem nauczycieli kształcenia zawodowego  stworzyliśmy ZBIORY ZADAŃ mające wspomóc uczniów w przygotowaniu do egzaminów zawodowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima. Zeszyty ćwiczeń dedykujemy uczniom szkół ekonomicznych, branżowych, słuchaczom szkół policealnych, uczestnikom kursów zawodowych przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:
 • EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Zeszyty dedykujemy również nauczycielom kształcenia zawodowego, nauczających przedmiotów ekonomicznych i realizujących podstawę programową z wyżej wymienionych kwalifikacji. Specjalna konstrukcja zbiorów zadań pozwala uczniom łatwo odnaleźć się w zagadnieniach konfiguracyjnych programu Comarch ERP. Zbiory zadań zawierają zadania egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami przy użyciu naszego programu. Przygotowane materiały pokazują użytkownikowi, jak w sposób prawidłowy wykorzystać program Comarch ERP Optima podczas egzaminu zawodowego.

Współpracują z nami

 • POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 • UNIWERSYTET EKONOMICZNY
 • UNIWERSYTET ROLNICZY
 • politechnika rzeszowska
 • politechnika czestochowska
 • UAM POZNAN
 • AGH
 • UNIWERSYTET SZCZECINSKI
 • KUL

Pytania? Sugestie? Zapraszamy do kontaktu! 

Centrum Szkoleniowe Comarch
31-864 Kraków
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33
mail:edukacja.erp@comarch.pl