Comarch Bootcamp - Junior C# Developer

Weź udział w szkoleniu i zostań Junior C# Developerem w Comarch!

Finansujemy bootcamp i zatrudniamy uczestników !

 

Niemożliwe? A jednak!

Dołącz do kursu i już po 3 miesiącach miej w ręku umowę zatrudnienia w Comarch. 
Od tej edycji każdy uczestnik bootcampu może wziąć udział w rekrutacji do Comarch po pierwszej części kursu i jeszcze w trakcie kursu podpisać umowę o zatrudnieniu.
Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji zyskują dofinansowanie do pozostałej części naszego kursu.

Zapisz się na kurs

Bootcamp Junior C# Developer z rekrutacją!

Nasze Centrum Szkoleniowe jest częścią globalnej firmy informatycznej, która prowadzi projekty w ponad stu krajach na całym świecie i obecnie zatrudnia 6 500 specjalistów. 

Dlatego od teraz łączymy siły i oferujemy Najlepszym uczestnikom Bootcampu Junior C# Developer dajemy możliwość pracy w naszych zespołach nie w rok od kursu, nie po zakończeniu kursu ale JUŻ W TRAKCIE BOOTCAMPU (po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego). Dodatkowo pokryjemy 75% kosztów kursu osobom, które zdecydują się dołączyć do naszych programistów. Z nami zyskujesz pewność, że wiedza i umiejętności, które posiądziesz w trakcie kursu pozwolą Ci rozwijać karierę w naszej firmie.

Zapytaj nas o szczegóły


Dołącz do kursu i już po 3 miesiącach miej w ręku umowę zatrudnienia w Comarch

Zapisz się na kurs

Zostań Junior C# Developerem!

 • pracujesz w innym obszarze specjalności i chcesz się przekwalifikować?
 • chcesz zdobyć kompetencje, które są pożądane obecnie na rynku pracy i dostosowane do oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Junior C# Developer?
 • jesteś studentem/ po studiach informatycznych i chcesz zdobytą wiedzę ugruntować i zestawić z praktyką programowania oraz przygotować swój pierwszy samodzielny projekt?
 • chcesz poznać realia pracy jako programista pod okiem trenera, który na co dzień pracuje w jednej z największych programistycznych firm?
 • brałeś udział w naszych szkoleniach i wiesz, że jesteśmy marką, na którą warto postawić w dalszym rozwoju?

 Nie czekaj!

Zapisz się na kurs

Poznaj program i  harmonogram szkolenia

Wstęp do .net i języka C#
 • Historia .Net i .Net Core
 • Rodzaje aplikacji .NET
 • Wersje .NET
 • Wersje C#
 • Deasemblacja kodu
Narzędzia developerskie

GIT

 • Instalacja
 • Klonowanie repozytorium
 • Tworzenie repozytorium
 • Tworzenie branch’a
 • Merge, rozwiązywanie konfliktów
 • Umieszczanie zmian w lokalnym repozytorium
 • Umieszczanie zmian w zdalnym repozytorium
 • Tworzenie pull requestów
 • Popularne usługi github, bitbucket

Net Core Framework

 • Instalacja

Visual Studio

 • Instalacja
 • Rodzaje projektów
 • Logiczna i fizyczna struktura projektu
 • Najważniejsze widoki, komendy oraz skróty klawiszowe w Visual Studio
 • Uruchomienie oraz debugowanie aplikacji
 • Aplikacja „Hello World”
C# podstawy
 • Komentarze, regiony
 • Typy podstawowe
 • Operatory
 • Metody
 • Tablice
 • Pętle
 • Instrukcje warunkowe
 • Typy danych
 • Typy generyczne
 • Wnioskowanie typu (var)
 • Typy wyliczeniowe
Wstęp do obiektowości
 • Klasy
 • Struktury
 • Konstruktory
 • Pola
 • Właściwości
 • Zdarzenia
 • Polimorfizm
 • Delegaty
 • Metody anonimowe
 • Indeksery
 • Interfejsy
LINQ
 • Metody rozszerzające
 • Wyrażenia lambda
 • LINQ to Objects
 • LINQ to XML
Nowoczesny C#
 • Nullowalne typy referencyjne
 • Krotki
 • Rekordy
 • Dopasowanie do wzorca
 • Wybrane elementy programowania funkcyjnego
Architektura, wzorce, czysty kod, testy
 • Wybrane wzorce "Gang of Four"
 • Wzorce projektowe
 • Service Locator
 • Dependency Injection
 • Event Broker
 • Programowanie aspektowe
 • Testy jednostkowe
Relacyjne bazy danych
 • Relacyjne bazy danych - teoria
 • Podstawy SQL
 • ADO.net
 • Entity Framework Core
  • Źródła danych stosowane w ASP.NET Core
  • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
  • CRUD Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja
Wybrane elementy platformy .net
 • Zasoby, ustawienia, lokalizowanie aplikacji
 • Obsługa IO (system plików, sieć)
 • Serializacja (binarna, XML, JSON)
 • Refleksja
 • Programowanie współbieżne (wątki, pule wątków, TPL, PLINQ)
 • Programowanie asynchroniczne (APM, EAP, TAP)
Zaawansowane elementy platformy .net
 • Aplikacje okienkowe (WPF):
  • XAML,
  • najwazniejsze kontrolki
  • data binding
  • MVVM
  • WPF VS Windows Forms
 • Aplikacje rozproszone (WCF, Web RTC)
 • Aplikacje webowe:
#ASP.NET Core Podstawy
 • Hosting (kestrel, konfiguracja)
 • Dependency Injection,
 • Wzorzec Repository
 • Middleware
 • Omówienie wbudowanych Middlewareów (logowanie, obsługa błędów, CORS, serwowanie plików statycznych)
 • Zasady działania mechanizmów routing'u
 • Obszary stosowania mechanizmów routing'u (Areas)
#ASP.NET Core Web API

●      Przetwarzanie żądania HTTP

●      Budowa żądania HTTP

●      Architektura REST

●      Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

#ASP.NET Core MVC
 • Architektura MVC
 • Podstawowe mechanizmy służące do budowy kontrolerów w architekturze MVC
 • Klasa ActionResult i jej zastosowanie w kontrolerach
 • Asynchroniczne operacje kontrolera z wykorzystaniem typów Task
 • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
 • Widok
 • Sposoby definiowania widoków
 • Definiowanie układu strony
 • Składnia Razor
 • Typowane i nietypowane widoki
 • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
 • Szablony (tworzenie własnych)
 • Mechanizm metadanych
 • Sekcje Mechanizmy partiaviews oraz viewcomponents
Podstawy front-end'u
 • JavaScript/TypeScript
 • HTML
 • CSS
 • JQuery
 • AJAX
Metody wytwarzania oprogramowania
 • Agile (Scrum, Kanban)
 • Dokumentacja
 • UML/4C
Projekt końcowy

to w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii. 

Projekt musi spełniać trzy główne założenia – gromadzenie danych, przetwarzanie danych oraz możliwość manipulacji danymi. Dzięki takiemu podejściu należy wykazać się umiejętnościami pisania przemyślanego kodu back-end’owego, front-end’owego oraz projektowania i implementowania prostych algorytmów. 

Skończony projekt jest również dobrym elementem składowym do portfolio przyszłego programisty. Temat projektu można wybrać z puli przygotowanej przez trenerów lub po konsultacji i zaakceptowaniu napisać wymyśloną samodzielnie aplikację. 

Podczas wykonywania zadań oraz projektu kursanci mogą liczyć na pomoc mentorów i konsultować napotkane problemy. 

Pobierz pełny program

Ważne informacje

Harmonogram

Terminy:

 • 14-15.10.2023
 • 21-22.10.2023
 • 04-05.11.2023
 • 18-19.11.2023
 • 02-03.12.2023
 • 09-10.12.2023
 • 06-07.01.2024
 • 20-21.01.2024
 • 27-28.01.2024
 • 03-04.02.2024
 • 17-18.02.2024
 • 24-25.02.2024
 • 09-10.03.2024
Koszt

Koszt udziału w bootcampie

 • 9800 zł netto/12054.00 zł brutto

Poznaj sposoby finansowania:

Finansowanie

Czas trwania

Czas trwania

 • 26 dni + 4h konsultacji HR

W cenę kursu (dla uczestników Kierunek Kariera Zawodowa ) wliczony jest EGZAMIN

Szkolenie Nowoczesny C#!
Szkolenie C# dla początkujących umożliwia tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem zarówno programowania obiektowego C# jak i wybrane elementy programowania funkcyjnego.
Comarch Bootcamp
Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!

Opiekun Comarch Bootcamp

Sylwester Woźniak
Sylwester Woźniak

Sylwester.Wozniak@comarch.pl

+48 12 687 78 11