Comarch Bootcamp - Junior C# Developer

Intensywny Weekendowy Bootcamp Junior C# Developer (stacjonarnie i zdalnie)
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp - Junior C# Developer

   Weź udział w szkoleniu i zostań Junior C# Developerem

   Zostań Junior C# Developerem!

   • pracujesz w innym obszarze specjalności i chcesz się przekwalifikować?
   • chcesz zdobyć kompetencje, które są pożądane obecnie na rynku pracy i dostosowane do oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Junior C# Developer?
   • jesteś studentem/ po studiach informatycznych i chcesz zdobytą wiedzę ugruntować i zestawić z praktyką programowania oraz przygotować swój pierwszy samodzielny projekt?
   • chcesz poznać realia pracy jako programista pod okiem trenera, który na co dzień pracuje w jednej z największych programistycznych firm?
   • brałeś udział w naszych szkoleniach i wiesz, że jesteśmy marką, na którą warto postawić w dalszym rozwoju?

   Nie czekaj, zapisz się na kurs!

   Poznaj program i  harmonogram szkolenia

   Wstęp do .net i języka C#
   • Historia .Net i .Net Core
   • Rodzaje aplikacji .NET
   • Wersje .NET
   • Wersje C#
   • Deasemblacja kodu
   Narzędzia developerskie

   GIT

   • Instalacja
   • Klonowanie repozytorium
   • Tworzenie repozytorium
   • Tworzenie branch’a
   • Merge, rozwiązywanie konfliktów
   • Umieszczanie zmian w lokalnym repozytorium
   • Umieszczanie zmian w zdalnym repozytorium
   • Tworzenie pull requestów
   • Popularne usługi github, bitbucket

   Net Core Framework

   • Instalacja

   Visual Studio

   • Instalacja
   • Rodzaje projektów
   • Logiczna i fizyczna struktura projektu
   • Najważniejsze widoki, komendy oraz skróty klawiszowe w Visual Studio
   • Uruchomienie oraz debugowanie aplikacji
   • Aplikacja „Hello World”
   C# podstawy
   • Komentarze, regiony
   • Typy podstawowe
   • Operatory
   • Metody
   • Tablice
   • Pętle
   • Instrukcje warunkowe
   • Typy danych
   • Typy generyczne
   • Wnioskowanie typu (var)
   • Typy wyliczeniowe
   Wstęp do obiektowości
   • Klasy
   • Struktury
   • Konstruktory
   • Pola
   • Właściwości
   • Zdarzenia
   • Polimorfizm
   • Delegaty
   • Metody anonimowe
   • Indeksery
   • Interfejsy
   LINQ
   • Metody rozszerzające
   • Wyrażenia lambda
   • LINQ to Objects
   • LINQ to XML
   Nowoczesny C#
   • Nullowalne typy referencyjne
   • Krotki
   • Rekordy
   • Dopasowanie do wzorca
   • Wybrane elementy programowania funkcyjnego
   Architektura, wzorce, czysty kod, testy
   • Wybrane wzorce "Gang of Four"
   • Wzorce projektowe
   • Service Locator
   • Dependency Injection
   • Event Broker
   • Programowanie aspektowe
   • Testy jednostkowe
   Relacyjne bazy danych
   • Relacyjne bazy danych - teoria
   • Podstawy SQL
   • ADO.net
   • Entity Framework Core
    • Źródła danych stosowane w ASP.NET Core
    • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
    • CRUD Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja
   Wybrane elementy platformy .net
   • Zasoby, ustawienia, lokalizowanie aplikacji
   • Obsługa IO (system plików, sieć)
   • Serializacja (binarna, XML, JSON)
   • Refleksja
   • Programowanie współbieżne (wątki, pule wątków, TPL, PLINQ)
   • Programowanie asynchroniczne (APM, EAP, TAP)
   Zaawansowane elementy platformy .net
   • Aplikacje okienkowe (WPF):
    • XAML,
    • najwazniejsze kontrolki
    • data binding
    • MVVM
    • WPF VS Windows Forms
   • Aplikacje rozproszone (WCF, Web RTC)
   • Aplikacje webowe:
   #ASP.NET Core Podstawy
   • Hosting (kestrel, konfiguracja)
   • Dependency Injection,
   • Wzorzec Repository
   • Middleware
   • Omówienie wbudowanych Middlewareów (logowanie, obsługa błędów, CORS, serwowanie plików statycznych)
   • Zasady działania mechanizmów routing'u
   • Obszary stosowania mechanizmów routing'u (Areas)
   #ASP.NET Core Web API

   ●      Przetwarzanie żądania HTTP

   ●      Budowa żądania HTTP

   ●      Architektura REST

   ●      Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

   #ASP.NET Core MVC
   • Architektura MVC
   • Podstawowe mechanizmy służące do budowy kontrolerów w architekturze MVC
   • Klasa ActionResult i jej zastosowanie w kontrolerach
   • Asynchroniczne operacje kontrolera z wykorzystaniem typów Task
   • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
   • Widok
   • Sposoby definiowania widoków
   • Definiowanie układu strony
   • Składnia Razor
   • Typowane i nietypowane widoki
   • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
   • Szablony (tworzenie własnych)
   • Mechanizm metadanych
   • Sekcje Mechanizmy partiaviews oraz viewcomponents
   Podstawy front-end'u
   • JavaScript/TypeScript
   • HTML
   • CSS
   • JQuery
   • AJAX
   Metody wytwarzania oprogramowania
   • Agile (Scrum, Kanban)
   • Dokumentacja
   • UML/4C
   Projekt końcowy

   to w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii. 

   Projekt musi spełniać trzy główne założenia – gromadzenie danych, przetwarzanie danych oraz możliwość manipulacji danymi. Dzięki takiemu podejściu należy wykazać się umiejętnościami pisania przemyślanego kodu back-end’owego, front-end’owego oraz projektowania i implementowania prostych algorytmów. 

   Skończony projekt jest również dobrym elementem składowym do portfolio przyszłego programisty. Temat projektu można wybrać z puli przygotowanej przez trenerów lub po konsultacji i zaakceptowaniu napisać wymyśloną samodzielnie aplikację. 

   Podczas wykonywania zadań oraz projektu kursanci mogą liczyć na pomoc mentorów i konsultować napotkane problemy. 

   Pobierz pełny program

   Ważne informacje

   Harmonogram

   Start: 13.04.2024

   Koszt

   Koszt udziału w bootcampie

   • 9800 zł netto/12054.00 zł brutto

   Poznaj sposoby finansowania:

   Finansowanie

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 26 dni + 4h konsultacji HR

   W cenę kursu (dla uczestników Kierunek Kariera Zawodowa ) wliczony jest EGZAMIN

   Szkolenie Nowoczesny C#!
   Szkolenie C# dla początkujących umożliwia tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem zarówno programowania obiektowego C# jak i wybrane elementy programowania funkcyjnego.
   Comarch Bootcamp
   Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!