Programista VBA

Comarch Bootcamp - Programista VBA w Microsoft Excel

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp - Programista VBA w Microsoft Excel

   Rokrocznie blisko 2000 kursantów poznaje tajniki programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA) w Comarch. Przed nami XIII edycja kompleksowego szkolenia Comarch Bootcamp - Programista VBA w Microsoft Excel będącego efektem naszych doświadczeń w pracy z kursantami. Stworzyliśmy kurs w którym od podstaw uczymy programowania VBA. Nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
   • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
   • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
   • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
   • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
   • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


   Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

   • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
   • zautomatyzować obliczenia na danych
   • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
   • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
   • filtrować i sortować dane
   • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
   • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   Profil uczestników:

   Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

   Przygotowanie uczestników:

   Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
   Szczegółowy program szkolenia

   WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

   Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

   • Rejestracja i uruchamianie makr
   • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
   • Paski narzędziowe

   Edycja i zarządzanie kodem VBA

   • Budowa okna edytora VBA
   • Moduły VBA
   • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
   • Modyfikacja kodu VBA
   • Znaczenie kolorów w edytorze VBA

   Wstęp do programowania

   • Procedury i funkcje
   • Zmienne
   • Typy danych VBA Operatory

   Testowanie programu

   • Uruchamianie krokowe
   • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
   • Czujki – śledzenie wartości zmiennych

   Przetwarzanie tekstów

   • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
   • Funkcje przetwarzające ciągi znaków

   Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

   • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
   • Instrukcja wyboru („Select Case”)
   • Pętla z licznikiem („For … Next”)
   • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
   • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
   • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

   VBA w arkuszu kalkulacyjnym

   • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
   • Własności i metody
   • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
   • Podstawowa składnia obiektowa
   • Klasy i kolekcje

   Operacje na komórkach i obszarach

   • Operacje na aktywnej komórce
   • Nawigacja względem aktywnej komórki
   • Odwołania do komórek i obszarów

   Pobieranie danych od użytkownika

   • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
   • Konwersja typów danych


   PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

   Funkcje definiowane przez użytkownika

   • Działanie funkcji
   • Używanie funkcji w formułach MS Excel
   • Używanie funkcji w kodzie VBA
   • Tworzenie własnych funkcji
   • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

   Struktura obliczeń w arkuszu

   • Operacje na formułach

   Operacje na arkuszach

   • Odwołania do arkuszy
   • Zabezpieczanie arkuszy
   • Tworzenie i usuwanie arkuszy

   Operacje na zeszytach

   • Operacje na aktywnym zeszycie
   • Operacje na wybranym zeszycie
   • Przydatne operacje na zeszytach

   Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

   Wykrywanie i obsługa błędów

   • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
   • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

   Przydatne mechanizmy

   • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
   • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
   • Zabezpieczanie kodu


    
   WYMIANA DANYCH (12 godzin)

   Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

   Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)

   • Format linków CSV
   • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
   • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
   • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
   • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku

   Nazwy komórek i obszarów

   • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
   • Zasady tworzenia i używania nazw
   • Operacje na nazwach
   • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów

   Zmienne tablicowe (tablice, arrays)

   • Korzyści płynące z używania tablic
   • Rodzaje zmiennych tablicowych
   • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
   • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
   • Tablice dwuwymiarowe
   • Tablice dynamiczne

   Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych

   • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
   • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych

   Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem

   • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych   PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

   Style

   • Operacje na stylach

   Wykresy

   • Tworzenie wykresów
   • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
   • Modyfikacja wykresów z osiami

   Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”

   • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
   • Sterowanie działaniem program

   Zasięg i czas życia zmiennych

   • Ustalanie zasięgu zmiennych

   Okna dialogowe (formularze VBA)

   • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
   • Tworzenie okien dialogowych
   • Dodawanie pól tekstowych
   • Dodawanie pól wyboru
   • Dodawanie pól opcji
   • Dodawanie list wartości
   • Eksport i import formularzy   WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

   Formatowanie warunkowe komórek

   • Operacje na formatach warunkowych

   Autofiltr

   • Obsługa autofiltra

   Tabele przestawne

   • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
   • Konfiguracja pól danych

   Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)

   • Podstawowe operacje
   • Obliczenia na datach/czasie
   • Nazwy dni tygodni i miesięcy
   • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

   PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

   Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

   Metoda realizacji szkolenia:

   Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Projekty w ramach szkolenia

   W ramach szkolenia wykonasz szereg zadań z wykorzystaniem programowania VBA w MS Excel.

   Przygotujesz z nami m.in.:

   Narzędzia analityczne 

   • do rozbioru danych według wybieranych przez użytkownika zapytań lub pełne automaty dokonujące rozbioru danych według list z duplikatami. Możliwe podziały na arkusze lub pliki.
   • do składu danych według wybieranych przez użytkownika zapytań lub pełne automaty dokonujące składu danych ze wskazanych folderów. Możliwe złożenia do arkuszy i plików.
   • porównanie zbiorów danych i nawiązywania relacji w bazach.

   Narzędzia tekstowe i konwertery dat umieszczane na Wstążce

   • Narzędzia do błyskawicznej zamiany imię/nazwisko i nazwisko/imię
   • Narzędzia do czyszczenia danych ze zbędnych znaków (spacji, znaków niedrukowalnych) i porządkujących wielkości liter.
   • Narzędzia do szybkiej konwersji dat z formatów niestandardowych na formaty regionalne (typu MDR, D_M_R i in.).
   • Narzędzia do przygotowania baz danych (rozdzielanie danych, usuwanie pustych elementów, uzupełnienie wpisów). 

   Formularze

   • Zbierające dane
   • Wyszukujące dane (wyszukiwarki), w tym dane chronione hasłem dla osób upoważnionych
   • Liczące i analizujące dane
   Harmonogram

   Edycja XXI

   • 10-11.08
   • 17-18.08
   • 24.-25.08
   • 31-01.09
   • 07-08.09

   Edycja XXII

   • 05-06.10
   • 12-13.10
   • 19-20.10
   • 26-27.10
   • 09-10.11

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
   • Komplet materiałów szkoleniowych
   • Certyfikat uczestnictwa
   • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
   Dofinansowanie szkolenia

   Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

   Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

   Zanim zdecydujesz się na szkolenie...

   ...zapoznaj się z materiałem flmowym : Wstęp do programowania VBA w MS Excel.

   Ucz się od najlepszych

   Dziesiątki tysięcy godzin lekcyjnych, setki godzin wdrożeniowych i pasja do dzielenia się wiedzą. Zapraszamy na szkolenie z trenerem, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykładowców w Centrum Szkoleniowym Comarch.


   Liczby mówią same za siebie:

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • Mariusz Herbst

    Trener z zakresu aplikacji biurowych, baz danych  i analizy danych biznesowych, od 2019 roku współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch, wykształcenie wyższe, 20-letnie doświadczenie trenerskie, certyfikaty: Microsoft Office Specialist (Certificate Microsoft Office Specialist, Certificate Microsoft Office Specialist Expert, Certificate Microsoft Office Specialist Master), Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Trainer Office, Microsoft Certified Applications Specialist.

    Poznaj rekomendacje uczestników

    • Bardzo jasne i cierpliwe tłumaczenie treści, dodatkowo przygotowanie notatek. Profesjonalnie i bezstresowo.

      Agnieszka, Accounting Expert

    • Rewelacja! Pan Sławek w bardzo poukładany, przystępny i czytelny sposób wyjaśnił wszystkie zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Cierpliwie wyjaśniał każdą wątpliwość i błędy uczestników. Jestem pewien, że po jego szkoleniu każdy napisałby makro w Excelu. Mimo, że już wcześniej miałem do czynienia z programowaniem, nauczyłem się wielu nowych rzeczy, a jeżeli chodzi o całościowe podejście i kulturę pisania kodu, zyskałem zupełnie nową, lepszą jakość.

     Jan, Konsultant

    • Bardzo merytoryczne szkolenie, prowadzący odpowiadał cierpliwie na wszystkie pytania i tłumaczył wszystkie zagadnienia na bieżąco.

     Dariusz, PPM Specialist 

    • Rewelacyjne wyczucie uczestników. Świetne, klarowne tłumaczenie. Sensowne, nieprzegadane i wyważone podejście.

      Tomasz, Administrator systemu

    • Nieformalne podejście do uczestników rozluźniające atmosferę, które dla mnie było zdecydowanie plusem.

     Michał, Data Processing and Development Engineer

    Co nas wyróżnia?

    Nasze zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy szkoleniowców. Comarch Bootcamp to przede wszystkim:

    • Intensywne spotkania,
    • duża dawka wiedzy,
    • szansa na przekwalifikowanie
    • ... i znalezienie lepszej pracy!
    Kursy i szkolenia VBA
    Kurs VBA dla początkujących, szkolenia VBA online, kursy zaawansowane VBA - wybierz coś dla siebie!
    Comarch Bootcamp
    Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!