Comarch Bootcamp - Administracja siecią rozległą

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp - Administracja siecią rozległą

   Naucz sie definiować punkty styku z intersiecią i dokonywać oceny stanu wydajności sieci rozległej!

   Zarządzaj siecią rozległą i jej zasobami!

   Comarch Bootcamp – Administracja siecią rozległą to okazja do zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze budowy, konfiguracji, eksploatacji, monitorowania i utrzymania rozległych sieci komputerowychPsdczas tego, intesywnego kursu nauczysz się efektywnego zarządzania siecią rozległą, co pozwoli optymalizować wykorzystanie zasobów i zapewnić płynne funkcjonowanie infrastruktury.

   Zdobędziesz umiejętności konfigurowania urządzeń łączności, zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej, co jest kluczowe w dzisiejszych zróżnicowanych środowiskach sieciowych. Nauczysz się używania narzędzi diagnostycznych i technik monitorowania sieci, co pozwoli na skuteczną identyfikację i rozwiązanie ewentualnych problemów. Podczas Comarch Bootcamp z administracji siecią rozległą umożliwi Ci zrozumienie i rozróżnienie standardów przemysłowych w sieciach rozległych, co jest kluczowe dla skutecznego projektowania i utrzymania infrastruktury sieciowej.

   Dowiesz się także, jak skutecznie stosować narzędzia diagnostyczne oraz konfigurować parametry oprogramowania realizującego protokoły sieciowe w sieci rozległej i intersieci. Sprawdź intensywnego Bootcampu – Administracja Siecią Rozległą i zdobądź pakiet praktycznych umiejętności, które są niezbędne w dynamicznym świecie technologii sieciowych!

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat budowy, konfiguracji, eksploatacji, monitorowania i utrzymania rozległej sieci komputerowej. W trakcie szkolenia Uczestnik pozna technologie i standardy używane w sieciach rozległych włączając w to protokoły routingu dynamicznego, translacji adresów sieciowych (NAT/PAT), protokoły używane w sieciach WAN takie jak PPP, GRE, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa takie jak listy ACL w warstwie 4, filtrowanie w warstwie aplikacji L7, technologie VPN i radiowych sieci bezprzewodowych.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

   • zarządzać siecią rozległą i jej zasobami,
   • konfigurować urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
   • wykorzystywać narzędzia diagnostyczne i techniki monitorowania sieci,
   • rozróżniać standardy przemysłowe w sieci rozległej,
   • kontrolować stan elementów składowych infrastruktury sieci rozległej,
   • stosować narzędzia diagnostyczne,
   • konfigurować parametry oprogramowania realizującego protokoły sieciowe stosowane w sieci rozległej i w intersieci,
   • oceniać stan wydajności sieci rozległej według przyjętych metryk,
   • definiować punkty styku z intersiecią.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o umiejętności związane z projektowaniem, budową, administracją i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych.

   Przygotowanie uczestników

   Podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem wyposażonym w system operacyjny Windows lub Linux, umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną dotyczącą obsługi urządzeń sieci komputerowej (w tym w języku angielskim). Szkolenie wymaga podstawowej wiedzy w zakresie routingu i przełączania w sieciach LAN, podstaw bezpieczeństwa w sieciach, znajomości interfejsu systemów operacyjnych urządzeń sieciowych jak np. Cisco IOS, IOS XE lub JunOS

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 22 dni, 11 weekendów, 176 h lekcyjnych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy opis szkolenia

   Charakterystyka sieci rozległych, podobieństwa i różnice w stosunku do sieci lokalnych,

   Standardy komunikacyjne używane w sieciach rozległych,

   Protokoły routingu dynamicznego typu IGP (w tym RIP, EIGRP, OSPF)

   Mechanizmy tunelowania w sieciach rozległych na przyładzie GRE i IPIP

   Organizacja punktów styku z innymi sieciami LAN i WAN,

   Zabezpieczanie komunikacji sieciowej w punktach styku z internetem lub innymi sieciami rozległymi,

   Translacja adresów typu NAT i PAT w różnych scenariuszach (w tym NAT statyczny, NAT dynamiczny, Policy NAT/PAT)

   Zbieranie informacji diagnostycznych, telemetrycznych, zdarzeń, logów i statystyk (Netflow) z urządzeń sieci rozległej i ich analiza i archiwizacja.


   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)