E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

O szkoleniu

Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników oraz współpracę z ZUS i US. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cel szkolenia: 
  • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Płace i Kadry, aby sprawnie rozpocząć z nim pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem kursu jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników oraz współpracę z ZUS i US. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

  Dzięki szkoleniu uczestnik :

  • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych;
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module Płace i Kadry;
  • zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

  Przygotowanie uczestników: 

  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

 5. Czas trwania
  • szkolenie aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).
 6. Szczegółowy program szkolenia
 7. Szczegółowy program szkolenia

  Konfiguracja programu

  • Założenie bazy
  • Pieczątka firmy
  • Założenie operatora
  • Konfiguracja programu dla modułu płacowego
  • Import wskaźników z serwera Comarch
  • Import danych z innej bazy
  • Słowniki
  • Słowniki kadrowo - płacowe
  • Kopia bezpieczeństwa
  • Konfiguracja programu – pytania sprawdzające
  Konfiguracja firmy
  • Konfiguracja danych firmy
  • Kalendarze i ich konfiguracja
  • Konfiguracja nieobecności własnej
  • Definiowanie składników wypłaty
  • Konfiguracja firmy – pytania sprawdzające
  Kadry
  • Wprowadzanie i zwolnienie pracownika
  • Aktualizacja danych pracownika
  • Dodanie schematu płatności
  • Dodanie elementu wypłaty
  • Plan pracy pracownika
  • Czas pracy pracownika
  • Limity nieobecności
  • Odnotowanie nieobecności
  • Zawarcie umowy cywilno – prawnej z pracownikiem
  • Deklaracje ZUS i PIT dla pracownika
  • Czy wiesz, że….
  • Kadry – pytania sprawdzające
  Płace
  • Definiowanie listy płac
  • Wypłata na liście „Etat”
  • Wypłata z rozliczeniem nieobecności
  • Seryjna wypłata dodatku na liście „Inne”
  • Udzielanie zaliczek na poczet wynagrodzeń
  • Udzielanie pożyczek dla pracowników
  • Wypłata umowy cywilno – prawnej
  • Podsumowania i zestawienia list płac
  • Sporządzenie deklaracji do ZUS i US
  • Księgowanie list płac
  • Czy wiesz, że…
  • Płace – pytania sprawdzające
  Kasa/Bank
  • Formy płatności
  • Rejestry kasowe/bankowe
  • Raporty kasowe/bankowe
  • Preliminarz płatności
  • Funkcje realizowane w preliminarzu płatności
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • Eksport przelewów do systemu bankowego
  • Wydruki przelewów
  • Kasa/Bank – pytania sprawdzające
  • Czy wiesz, że…

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

 8. Ścieżka rozwoju
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia;
 9. Dodatkowe informacje
 10. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
Cel szkolenia: 
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Płace i Kadry, aby sprawnie rozpocząć z nim pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem kursu jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników oraz współpracę z ZUS i US. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

Dzięki szkoleniu uczestnik :

 • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych;
 • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module Płace i Kadry;
 • zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

Przygotowanie uczestników: 

Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

Czas trwania
 • szkolenie aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Konfiguracja programu

 • Założenie bazy
 • Pieczątka firmy
 • Założenie operatora
 • Konfiguracja programu dla modułu płacowego
 • Import wskaźników z serwera Comarch
 • Import danych z innej bazy
 • Słowniki
 • Słowniki kadrowo - płacowe
 • Kopia bezpieczeństwa
 • Konfiguracja programu – pytania sprawdzające
Konfiguracja firmy
 • Konfiguracja danych firmy
 • Kalendarze i ich konfiguracja
 • Konfiguracja nieobecności własnej
 • Definiowanie składników wypłaty
 • Konfiguracja firmy – pytania sprawdzające
Kadry
 • Wprowadzanie i zwolnienie pracownika
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Dodanie schematu płatności
 • Dodanie elementu wypłaty
 • Plan pracy pracownika
 • Czas pracy pracownika
 • Limity nieobecności
 • Odnotowanie nieobecności
 • Zawarcie umowy cywilno – prawnej z pracownikiem
 • Deklaracje ZUS i PIT dla pracownika
 • Czy wiesz, że….
 • Kadry – pytania sprawdzające
Płace
 • Definiowanie listy płac
 • Wypłata na liście „Etat”
 • Wypłata z rozliczeniem nieobecności
 • Seryjna wypłata dodatku na liście „Inne”
 • Udzielanie zaliczek na poczet wynagrodzeń
 • Udzielanie pożyczek dla pracowników
 • Wypłata umowy cywilno – prawnej
 • Podsumowania i zestawienia list płac
 • Sporządzenie deklaracji do ZUS i US
 • Księgowanie list płac
 • Czy wiesz, że…
 • Płace – pytania sprawdzające
Kasa/Bank
 • Formy płatności
 • Rejestry kasowe/bankowe
 • Raporty kasowe/bankowe
 • Preliminarz płatności
 • Funkcje realizowane w preliminarzu płatności
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Eksport przelewów do systemu bankowego
 • Wydruki przelewów
 • Kasa/Bank – pytania sprawdzające
 • Czy wiesz, że…

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

Ścieżka rozwoju
 • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
 • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia;
Dodatkowe informacje
Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

Najbliższe szkolenia

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe ERP (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33