E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Ewidencja i rozliczanie pracowników
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia    

   Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Płace i Kadry, aby sprawnie rozpocząć z nim pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem kursu jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną ewidencję i rozliczanie pracowników oraz współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

   • Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych,
   • Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module Płace i Kadry,
   • Zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu. 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

   Szkolenie dla  pracowników działów płacowo-kadrowych, kadrowych, osób zajmujących się rozliczaniem pracowników.

   Przygotowanie uczestników

   Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja programu

   • Jak zainstalować program
   • Pieczątka firmy
   • Założenie operatora
   • Konfiguracja programu dla modułu płacowego
   • Import wskaźników z serwera Comarch
   • Import z innej bazy 
   • Słowniki
   • Kopia bezpieczeństwa
   • Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

   Konfiguracja firmy

   • Konfiguracja danych firmy
   • Konfiguracja danych firmy – deklaracje
   • Płace i kadry – parametry
   • Zobowiązania wobec ZUS/PFRON
   • Kalendarze i ich konfiguracja
   • Konfiguracja nieobecności własnej
   • Definiowanie składników wypłaty
   • Konfiguracja firmy – pytania sprawdzające

   Kadry

   • Wprowadzenie i zwolnienie pracownika
   • Aktualizacja danych kadrowych
   • Dodanie schematu płatności
   • Dodanie elementu wypłaty
   • Plan pracy pracownika
   • Czas pracy pracownika
   • Limity nieobecności
   • Odnotowanie nieobecności
   • Zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem
   • Deklaracje PIT i ZUS dla pracownika
   • Kadry – pytania sprawdzające

   Płace

   • Definiowanie list płac
   • Wypłata na liście „Etat”
   • Wypłata z rozliczeniem nieobecności
   • Seryjna wypłata dodatku na liście „Inne”
   • Udzielanie zaliczek na poczet wynagrodzeń
   • Udzielanie pożyczek dla pracowników
   • Wypłata umowy cywilnoprawnej
   • Podsumowania i zestawienia list płac
   • Sporządzanie deklaracji do ZUS i US
   • Księgowanie list płac
   • Czy wiesz, że …
   • Płace – pytania sprawdzające

   Kasa/Bank

   • Formy płatności
   • Rejestry kasowe/bankowe
   • Preliminarz płatności 
   • Funkcje realizowane w preliminarzu płatności
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
   • Eksport przelewów systemu bankowego
   • Wydruki przelewów
   • Kasa/Bank – pytania sprawdzające

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

   Program szkolenia

   Ścieżka rozwoju

   Polecamy e-szkolenia: 

   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia. 

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!