E-Microsoft Excel - Formuły i funkcje

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Microsoft Excel - Formuły i funkcje


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem wykorzystywania formuł i fukncji w MS Excel. Ponadto uczestnik zapoznana  się z  charakterystyką formuł i funkcji oraz przykładami ich użycia w praktyce.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cel szkolenia: 

    • Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką formuł i funkcji w MS Excel oraz przykładami ich użycia w praktyce.

    Dzięki szkoleniu uczestnik :

    • Tworzyć oraz obsługiwać tabele Excela
    • Definiować różne reguły walidacyjne za pomocą ustawień sprawdzania poprawności danych
    • Korzystać z narzędzi analizy warunkowej tworząc różnego typu symulacje za pomocą tabeli danych oraz menedżera scenariuszy
    • Wyszukiwać wartości zmiennych, z których korzystają w obliczeniach formuły i funkcje za pomocą narzędzia szukaj wyniku
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Przygotowanie uczestników: 

    Od uczestników szkolenia wymagana jest średnio zaawansowana umiejętność obsługi programu MS Excel.

   5. Czas trwania
    • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
    • Pakiet 280 minut, w tym:
     • Moduł 1 – 110 minut
     • Moduł 2 – 90 minut
     • Moduł 3 – 80 minut
   6. Szczegółowy program szkolenia
   7. Szczegółowy program szkolenia

    Moduł 1

    1.      Czym dla Excela jest formuła oraz opis dostępnych operatorów

    2.      Formuły matematyczne, tekstowe, logiczne – przykłady

    3.      Pobieranie danych z arkusza za pomocą adresów komórek. Rodzaje odwołań

    4.      Korzystanie z nazw zdefiniowanych podczas pracy w arkuszu

    5.      Zastosowanie funkcji JEŻELI

    6.      Przykłady użycia funkcji ORAZ i LUB

    7.      Funkcja WARUNKI w praktyce

    8.      Zastosowanie funkcji Jeżeli.błąd

    Moduł 2

    1.      Zastosowanie funkcji Suma.jeżeli i Suma.warunków

    2.      Zastosowanie funkcji Średnia.jeżeli i Średnia.warunków

    3.      Zastosowanie funkcji Licz.jeżeli i Licz.warunki

    4.      Przykład użycia funkcji Suma.iloczynów do obliczeń warunkowych

    5.      Zastosowanie funkcji Dzień.tyg i Num.Tyg

    6.      Funkcje Rok, Miesiąc, Dzień i Data w praktyce

    7.      Funkcje Godzina, Minuta, Sekunda, Czas w praktyce

    8.      Zastosowanie funkcji Dni.robocze i Dzień.roboczy

    9.      Zamienianie i konwertowanie tekstu za pomocą funkcji (zmiana wielkości znaków, usuwanie spacji)

    10.  Funkcje służące do wyodrębniania tekstu (Lewy, Prawy, Fragment.tekstu)

    11.  Połącz.teksty  i Złącz.tekst w praktyce

    12.  Zastosowanie funkcji Znajdź

    13.  Działanie funkcji Zamień i Podstaw

    Moduł 3

    1.      Zastosowanie funkcji Wyszukaj.pionowo i Wyszukaj.poziomo

    2.      Zastosowanie funkcji Indeks i Podaj.pozycję

    3.      Działanie nowej funkcji XWyszukaj

    4.      Funkcja Przesunięcie – przykłady zastosowania

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cel szkolenia: 

   • Celem szkolenia jest zapoznanie się z charakterystyką formuł i funkcji w MS Excel oraz przykładami ich użycia w praktyce.

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   • Tworzyć oraz obsługiwać tabele Excela
   • Definiować różne reguły walidacyjne za pomocą ustawień sprawdzania poprawności danych
   • Korzystać z narzędzi analizy warunkowej tworząc różnego typu symulacje za pomocą tabeli danych oraz menedżera scenariuszy
   • Wyszukiwać wartości zmiennych, z których korzystają w obliczeniach formuły i funkcje za pomocą narzędzia szukaj wyniku
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Przygotowanie uczestników: 

   Od uczestników szkolenia wymagana jest średnio zaawansowana umiejętność obsługi programu MS Excel.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Pakiet 280 minut, w tym:
    • Moduł 1 – 110 minut
    • Moduł 2 – 90 minut
    • Moduł 3 – 80 minut
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Moduł 1

   1.      Czym dla Excela jest formuła oraz opis dostępnych operatorów

   2.      Formuły matematyczne, tekstowe, logiczne – przykłady

   3.      Pobieranie danych z arkusza za pomocą adresów komórek. Rodzaje odwołań

   4.      Korzystanie z nazw zdefiniowanych podczas pracy w arkuszu

   5.      Zastosowanie funkcji JEŻELI

   6.      Przykłady użycia funkcji ORAZ i LUB

   7.      Funkcja WARUNKI w praktyce

   8.      Zastosowanie funkcji Jeżeli.błąd

   Moduł 2

   1.      Zastosowanie funkcji Suma.jeżeli i Suma.warunków

   2.      Zastosowanie funkcji Średnia.jeżeli i Średnia.warunków

   3.      Zastosowanie funkcji Licz.jeżeli i Licz.warunki

   4.      Przykład użycia funkcji Suma.iloczynów do obliczeń warunkowych

   5.      Zastosowanie funkcji Dzień.tyg i Num.Tyg

   6.      Funkcje Rok, Miesiąc, Dzień i Data w praktyce

   7.      Funkcje Godzina, Minuta, Sekunda, Czas w praktyce

   8.      Zastosowanie funkcji Dni.robocze i Dzień.roboczy

   9.      Zamienianie i konwertowanie tekstu za pomocą funkcji (zmiana wielkości znaków, usuwanie spacji)

   10.  Funkcje służące do wyodrębniania tekstu (Lewy, Prawy, Fragment.tekstu)

   11.  Połącz.teksty  i Złącz.tekst w praktyce

   12.  Zastosowanie funkcji Znajdź

   13.  Działanie funkcji Zamień i Podstaw

   Moduł 3

   1.      Zastosowanie funkcji Wyszukaj.pionowo i Wyszukaj.poziomo

   2.      Zastosowanie funkcji Indeks i Podaj.pozycję

   3.      Działanie nowej funkcji XWyszukaj

   4.      Funkcja Przesunięcie – przykłady zastosowania

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

   Podobne szkolenia

   Opiekun szkoleń e-learningowych:

   Katarzyna Szewczyk
   Katarzyna Szewczyk

   katarzyna.r.szewczyk@comarch.pl

   tel. 691 464 670

   UWAGA!

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33