E-Microsoft Excel - Analiza danych, tabele przestawne

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Microsoft Excel - Analiza danych, tabele przestawne


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   "E-Microsoft Excel - Analiza Danych, Tabele Przestawne" to średnio zaawansowane szkolenie e-learningowe, które umożliwia skuteczne korzystanie z Microsoft Excel do analizy danych poprzez wykorzystanie tabel przestawnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności przygotowywania źródła danych, tworzenia raportów, obsługi poleceń tabel przestawnych oraz korzystania z zaawansowanych narzędzi.

   Szkolenie obejmuje także praktyczne aspekty pracy z polami obliczeniowymi, grupowaniem danych, filtrowaniem i wizualizacją danych za pomocą wykresów. Uczestnicy nauczą się również efektywnie budować pulpity menadżerskie, korzystając z tabel i wykresów przestawnych, oraz sterować nimi za pomocą fragmentatorów. Metodyka szkolenia oparta jest na interaktywnych modułach, praktycznych zadaniach i testach sprawdzających, a certyfikat ukończenia potwierdzi zdobycie zaawansowanych umiejętności analizy danych w Microsoft Excel.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cel szkolenia: 

   Celem szkolenia jest zapoznanie się z możliwościami analizy danych za pomocą tabel przestawnych. Uczestnicy dowiedzą się jaki jest mechanizm działania tabel przestawnych, a ponadto poznają dostępne opcje i narzędzia, umożliwiające skuteczną i szybką analizę nawet bardzo dużych zbiorów danych.Uczestnicy poznają także sposoby tworzenia podsumowań z wykorzystaniem grupowania danych jak również ich filtrowania za pomocą fragmentatorów i osi czasu. Szkolenie ma na calu ponadto, zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne tworzenie wizualizacji za pomocą wykresów przestawnych oraz budowanie pulpitów menadżerskich.

   Umiejętności:

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • Prawidłowo przygotować źródło danych do analizy,
   • Tworzyć raporty w oparciu o tabele przestawne,
   • Obsługiwać popularne polecenia tabel przestawnych np. zmiana funkcji agregujących dane, sortowanie, filtrowanie, formatowanie komórek,
   • Wykorzystywać dodatkowe narzędzia związane z pracą w tabeli przestawnej takie jak: zmiana układu tabeli, pokazywanie wartości jako, modyfikacja widoczności różnego rodzaju podsumowań
   • Pracować z polami i elementami obliczeniowymi.
   • Grupować różne typy danych w tabeli przestawnej,
   • Korzystać z fragmentatorów w celu sprawnego filtrowania danych,
   • Wstawiać i wykorzystywać oś czasu do filtrowania danych typu data,
   • Wizualizować dane za pomocą wykresów przestawnych,
   • Budować pulpity menadżerskie korzystające z tabel i wykresów przestawnych, oraz sterować nimi za pomocą fragmentatorów.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników: 

   Szkolenie skierowane jest do tych użytkowników, którzy chcieliby rozpocząć lub rozszerzyć swoją wiedzę w temacie analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

   Przygotowanie uczestników:

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w stopniu podstawowym posługują się arkuszem kalkulacyjnym Excel.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • czas trwania: 110 minut
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia cz. 1

   Wprowadzenie do szkolenia E-learningowego

   Omówienie agendy szkolenia

   Przygotowanie danych do tabeli przestawnej

   Tworzenie tabeli przestawnej. Podstawowe operacje:

   • Dodawanie pól
   • Zmiana funkcji agregujących
   • Sortowanie danych
   • Filtrowanie danych
   • Formatowanie komórek

   Dodatkowe ustawienia tabel przestawnych

   • Wyświetlanie różnego rodzaju sum
   • Zmiana układu tabeli
   • Aktualizacja źródła danych

   Dodawanie pól i elementów obliczeniowych

   Szczegółowy program szkolenia cz. 2

   Wprowadzenie do szkolenia E-learningowego

   Omówienie agendy szkolenia

   Grupowanie danych w tabeli przestawnej

   • Grupowanie danych typu data
   • Grupowanie danych typu liczbowego
   • Grupowanie danych typu tekst

   Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów

   • Wybór kryteriów filtrowania
   • Dostosowywanie widoku oraz rozmiaru fragmentatora

   Fitrowanie danych za pomocą osi czasu

   • Wybór kryteriów filtra
   • Dostosowywanie okna osi czasu
   • Zmiana ustawień dostepnych kryteriów filtrowania

   Wstawianie wykresu przestawnego

   • Wybór odpowiedniego typu wykresu
   • Dostosowywanie widoczności różnych elementów wykresu

   Budowa pulpitu menadżerskiego

   • Wstawianie i ustawianie widoczności różnych elementów tabeli przestawnej
   • Wstawianie wykresów przestawnych typu słupkowego, kolumnowego, kołowego i kombi
   • Formatowanie i dostosowywanie elementów wykresów
   • Wykorzystanie fragmentatorów w celu filtrowania rónych elementów pulpitu

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca

   Zastosowane metody i narzędzia:

   • Prezentacja treści (tekst wraz z komentarzem Trenera)
   • Symulacja systemu (film prezentujący funkcjonalności z narracją Trenera)
   • Podsumowanie (tekst/ilustracja z komentarzem Trenera)
   • Quizy

   Pobierz program - cz.1

   Pobierz program - cz.2

   Ścieżka rozwoju

   Podobne szkolenia

   Opiekun szkoleń e-learningowych:

   Katarzyna Szewczyk
   Katarzyna Szewczyk

   katarzyna.r.szewczyk@comarch.pl

   tel. 691 464 670

   UWAGA!

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.