E-Microsoft Excel - Narzędzia baz danych. Analiza warunkowa

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Microsoft Excel - Narzędzia baz danych. Analiza warunkowa


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Uczestnicy szkolenia "Microsoft Excel - Narzędzia Baz Danych. Analiza Warunkowa" zdobędą zaawansowane umiejętności korzystania z narzędzi baz danych i analizy warunkowej. Program szkolenia obejmuje wprowadzenie do tematu, skupiając się na tworzeniu tabel z danych, budowie reguł sprawdzania poprawności danych, kontroli alertów, a także symulowaniu obliczeń formuły za pomocą tabeli danych. Ćwiczenia praktyczne umożliwią uczestnikom praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy.

   Szkolenie obejmuje również wyszukiwanie wartości zmiennych przy użyciu narzędzia Szukaj Wyniku oraz tworzenie różnych wariantów obliczeń za pomocą Menedżera Scenariuszy. Ćwiczenia praktyczne stanowią istotny element szkolenia, umożliwiając uczestnikom utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie skutecznie wykorzystywać narzędzia Excela do analizy warunkowej danych, symulacji scenariuszy obliczeniowych oraz efektywnego zarządzania bazami danych w kontekście biznesowym.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cel szkolenia: 

   • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem wykorzystywania dodatkowych narzędzi obsługi baz danych w Excelu jakimi są Tabele oraz reguły Sprawdzania poprawności danych. Ponadto uczestnik zaznajomi się z narzędziami i praktycznym zastosowaniem narzędzi z grupy Analizy warunkowej jakimi są tabele danych, szukanie wyniku oraz menedżer scenariuszy.

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   • Tworzyć oraz obsługiwać tabele Excela
   • Definiować różne reguły walidacyjne za pomocą ustawień sprawdzania poprawności danych
   • Korzystać z narzędzi analizy warunkowej tworząc różnego typu symulacje za pomocą tabeli danych oraz menedżera scenariuszy
   • Wyszukiwać wartości zmiennych, z których korzystają w obliczeniach formuły i funkcje za pomocą narzędzia szukaj wyniku
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników:

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w codziennej pracy, zapoznając się z narzędziami obsługi oraz analizy danych.

   Przygotowanie uczestników: 

   Szkolenie wymaga od uczestników podstawowej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Czas trwania: 30 minut
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   1.      Wprowadzenie do szkolenia E-learningowego

   2.      Omówienie agendy szkolenia

   3.      Tworzenie Tabeli z danych przechowywanych w postaci listy oraz omówienie jej kluczowych właściwości

   4.      Omówienie budowy wybranych reguł Sprawdzania poprawności danych oraz kontrola wyświetlanych alertów

   5.      Ćwiczenia praktyczne

   6.      Symulowanie obliczeń formuły za pomocą Tabeli danych z jedną i dwiema zmiennymi

   7.      Wyszukiwanie wartości zmiennych przy użyciu narzędzia Szukaj wyniku

   8.      Tworzenie róznych wariantów obliczeń za pomocą Menedżera scenariuszy

   9.      Ćwiczenia praktyczne

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Podobne szkolenia

   Opiekun szkoleń e-learningowych:

   Katarzyna Szewczyk
   Katarzyna Szewczyk

   katarzyna.r.szewczyk@comarch.pl

   tel. 691 464 670

   UWAGA!

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.