Szkolenie Linux – Administracja. Poziom Podstawowy, Część 1

Szkolenie z Systemu Operacyjnego Linux

Linux – administracja poziom podstawowy, część 1

 • Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux. Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Na kursie prezentowana jest tematyka poruszana w ramach egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101.

 • Profil słuchacza

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecamy go administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem, oraz osób przygotowujących się do egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101

 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Wymagania wstępne

  Podstawowa wiedza na temat budowy komputera. Ukończony kurs „Linux – instalacja, konfiguracja i obsługa systemu” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Praca w linii komend
  • Czym jest shell/powłoka?
  • Przypomnienie podstawowych komend
  • Zmienne środowiskowe  
  Edycja plików tekstowych przy użyciu podstawowych edytorów
  • Omówienie programu „vi”
  • Komendy do nawigacji i edycji
  • Ustawienia domyślnego edytora (zmienna EDITOR) 
   Przetwarzanie tekstu
  • Omówienie standardowych narzędzi służących do przetwarzania tekstu
  • Przetwarzanie plików i strumieni tekstowych przy użyciu omówionych narzędzi
  • Strumienie, potoki i przekierowania
  • Omówienie strumieni, potoków i przekierowań
  • Przekierowanie danych wynikowych jednej komendy, jako dane wejściowe dla drugiej komendy
  • Polecenia tee i xargs
  Procesy - Tworzenie, monitorowanie, usuwanie, priorytety
  • Czym jest proces?
  • Uruchamianie procesów w tle i na „pierwszym planie”
  • Kontynuacja pracy procesu po wylogowaniu użytkownika
  • Monitorowanie procesów
  • Usuwanie procesów
  • Czym jest priorytet wykonania procesu?
  • Zarządzanie priorytetami
  Przeszukiwanie plików tekstowych przy użyciu wyrażeń regularnych
  • Omówienie wyrażeń regularnych
  • Omówienie i użycie grep, egrep, fgrep, sed
  Partycje i system plików
  • Zasady podziału dysku na partycje (alokacja systemu plików i partycji swap)
  • Narzędzia do partycjonowania dysku
  • Rodzaje systemów plików
  • Tworzenie systemu plików
  • Narzędzia fdisk, mkfs, mkswap
  Manualne podpinanie, odpinanie systemu plików (mount, umount) do systemu operacyjnego
  • Automatyczne podpinanie systemu plików przy uruchamianiu systemu
  • Weryfikacja integralności systemu plików
  • Monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej (du, df)
  • Naprawa prostych problemów systemu plików
  • Użycie identyfikatorów UUID do identyfikacji montowanych systemów plików (lsblk, blkid)
   Zarządzanie limitami dyskowymi
  • Omówienie limitów dyskowych i ich zastosowań
  • Konfiguracja limitów dyskowych (quota, edquota, repquota, quotaon)
  Podstawowe zarządzanie plikami i katalogami
  • Tworzenie, kopiowanie, przesuwanie, kasowanie plików i katalogów
  • Użycie znaków specjalnych
  • Wyszukiwanie plików według różnych kryteriów
  • Listowanie, sprawdzanie wielkości, kompresja plików
  Uprawnienia do plików (prawa dostępu i właściciele plików)
  • Kontrola dostępu do plików i katalogów – prawa i właściciele
  • Specjalne tryby dostępu (suid, sgid, sticky bit)
  • Modyfikacja uprawnień (chmod, chown, chgrp)
  • Maska tworzenia pliku (umask)
   Tworzenie i modyfikacja linków (dowiązania twarde i symboliczne)
  • Omówienie linków i ich zastosowań
  • Tworzenie linków
  • Kopiowanie plików a użycie linków
  •  Lokalizacja plików systemowych
  Omówienie standardowej lokalizacji plików systemowych Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
  • Omówienie i użycie programów find, locate, updatedb, whereis, which
  Czym są biblioteki współdzielone?
  • Standardowe lokalizacje bibliotek współdzielonych
  • Weryfikacja, z jakich bibliotek korzysta program
  • Doinstalowywanie/ładowanie bibliotek (ldd, ldconfig, /etc/ld.so.conf, LD_LIBRARY_PATH )
   Czym jest manager pakietów oprogramowania?
  • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie
  • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria
  • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie
  Zarządzanie pakietami oprogramowania przy pomocy RPM i DNF
  • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie
  • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria
  • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie
  Proces uruchamiania systemu
  •  Omówienie procesu uruchamiania systemu
  •  „Boot loader” i komendy używane w ”Boot loader”
  •  Instalacja i konfiguracja boot managera
  • Zapoznanie z Grub2
  • Weryfikacja procesu uruchamiania w logach systemowych
  Poziomy pracy systemu (runlevels), Restart i zamykanie systemu
  • Omówienie poziomów pracy systemu Linux
  • Ustawianie domyślnego poziomu pracy systemu
  • Przełączanie pomiędzy poziomami
  • Restart/zamykanie systemu oraz poprawne zamykanie procesów
  • Wysyłanie komunikatów do użytkowników
  Obsługa urządzeń
  • Wprowadzenie do sposobu obsługi urządzeniami w Linuxie
  • Włączanie i wyłączanie urządzeń
  • Narzędzia do wyświetlania informacji o sprzęcie
  • Omówienie sysfs, udev, dbus
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • pracować w linii komend Linuxa, korzystając ze strumieni, potoków i przekserowań;
  • tworzyć i zarządzać dostępem do plików i katalogów;
  • edytować pliki tekstowe edytorem vi;
  • zarządzać procesami w systemie;
  • tworzyć i zarządzać partycjami i systemami plików;
  • instalować, aktualizować i odinstalowywać oprogramowanie przy użyciu managerów oprogramowania debiana, rpm, yum;
  • opisać sposób obsługi urządzeń w systemie Linux;
  • opisać proces uruchamiania systemu, oraz modyfikować opcje boot leadera;
  • zmieniać poziomy pracy systemu operacyjnego.Umiejętności
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia zalecamy skorzystać ze szkolenia pt.: „Linux – administracja poziom podstawowy, część 2.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33