Programowanie w powłoce BASH


BASH shell scripting

Opis szkolenia

Szkolenie "Programowanie w powłoce BASH" polecamy w szczególności osobom pragnącym zautomatyzować operacje w systemie, oraz pisać skrypty interaktywne.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Kurs dotyczy programowania w powłoce BASH. Kurs został opracowany w sposób niezależny od dystrybucji i rodzaju Systemu.

  Umiejętności

  Po zakończeniu kursu słuchacz będzie potrafił napisać skrypty wykonujące określone zadania.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących zautomatyzować operacje w systemie, oraz pisać skrypty interaktywne.

  Przygotowanie uczestników

  Zakłada się, że uczestnicy kursu znają podstawy użytkowania systemu (shell, mc, podstawowe polecenia). Zaleca się wcześniejsze ukończenie kursu "Konfiguracja i obsługa systemu Linux".

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Wstęp do pisania skryptów
  • Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
  • Wywoływanie skryptu
  Znaki specjalne
  • Komentarz (#); Koniec linii (;); Pusta instrukcja (:); Znak ucieczki (/); Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>); Potok (|); Uruchomienie procesu w tle (&); Przekierowanie z/do wejścia wyjścia (dash - )
  Zmienne i parametry
  • Niszczenie zmiennych (unset)
  • Zmienna o wartości null
  • Zmienne lokalne, zmienne środowiskowe (export)
  • Parametry wywołania skryptu ($0, $#, $1, $2, $3....)
  • Instrukcja shift
  Cytowanie
  • Symbole wieloznaczne (wildcards)
  • Znaki ucieczkie (escaped characters)
  Kończenie skryptu
  • Instrukcja exit
  • Wykorszystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)
  Konstrukcja testu
  • Instrukcja if/then; Instrukcja if/then/else; Instrukcja if/then/elif; Operatory and, or (&&, ||); Komenda test
  Operatory testu pliku
  • Testy rodzaju pliku; i testy atrybutów pliku
  Operatory porównania

  • Operatory porównania liczb całkowitych; Porównywanie ciągów; Porównywanie złożone (and, or) ; Zagnieżdżenie operatorów porównania; Operatory; Operator przypisania;
  Operatory: arytmetyczne; działań na bitach (bitwise operators); logiczne

  Stałe numeryczne

  Pętle
  • Pętla for/In; Komenda seq; Pętla while; Pętla until
  • Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)
  Instrukcja case

  Komendy Obrabiania tekstu
  • Komendy head, tail; Sort; Uniq; Expand, Unexpand; Cut; Paste; Jon; Wc; Tr
  Wyszukiwanie string’u w tekście (grep)

  Edytor sed

  Programy interaktywne (read)

  Automatyzacja przy użyciu języka AWK
  • Czym jest GAWK
  • Struktura programu
  • Wzorce
  • Pętle i struktury kontrolne
  • Funkcje
  • Skrypty AWK


  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń LINUX.
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Kurs dotyczy programowania w powłoce BASH. Kurs został opracowany w sposób niezależny od dystrybucji i rodzaju Systemu.

Umiejętności

Po zakończeniu kursu słuchacz będzie potrafił napisać skrypty wykonujące określone zadania.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących zautomatyzować operacje w systemie, oraz pisać skrypty interaktywne.

Przygotowanie uczestników

Zakłada się, że uczestnicy kursu znają podstawy użytkowania systemu (shell, mc, podstawowe polecenia). Zaleca się wcześniejsze ukończenie kursu "Konfiguracja i obsługa systemu Linux".

Czas trwania

Przed nami:

 • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Wstęp do pisania skryptów
 • Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
 • Wywoływanie skryptu
Znaki specjalne
 • Komentarz (#); Koniec linii (;); Pusta instrukcja (:); Znak ucieczki (/); Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>); Potok (|); Uruchomienie procesu w tle (&); Przekierowanie z/do wejścia wyjścia (dash - )
Zmienne i parametry
 • Niszczenie zmiennych (unset)
 • Zmienna o wartości null
 • Zmienne lokalne, zmienne środowiskowe (export)
 • Parametry wywołania skryptu ($0, $#, $1, $2, $3....)
 • Instrukcja shift
Cytowanie
 • Symbole wieloznaczne (wildcards)
 • Znaki ucieczkie (escaped characters)
Kończenie skryptu
 • Instrukcja exit
 • Wykorszystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)
Konstrukcja testu
 • Instrukcja if/then; Instrukcja if/then/else; Instrukcja if/then/elif; Operatory and, or (&&, ||); Komenda test
Operatory testu pliku
 • Testy rodzaju pliku; i testy atrybutów pliku
Operatory porównania

 • Operatory porównania liczb całkowitych; Porównywanie ciągów; Porównywanie złożone (and, or) ; Zagnieżdżenie operatorów porównania; Operatory; Operator przypisania;
Operatory: arytmetyczne; działań na bitach (bitwise operators); logiczne

Stałe numeryczne

Pętle
 • Pętla for/In; Komenda seq; Pętla while; Pętla until
 • Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)
Instrukcja case

Komendy Obrabiania tekstu
 • Komendy head, tail; Sort; Uniq; Expand, Unexpand; Cut; Paste; Jon; Wc; Tr
Wyszukiwanie string’u w tekście (grep)

Edytor sed

Programy interaktywne (read)

Automatyzacja przy użyciu języka AWK
 • Czym jest GAWK
 • Struktura programu
 • Wzorce
 • Pętle i struktury kontrolne
 • Funkcje
 • Skrypty AWK


Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń LINUX.
W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33