Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Przedstawienie tematyki poruszanej w trakcie egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 102.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
  • skonfigurować środowisko pracy;
  • pisać i modyfikować proste skrypty;
  • używać podstawowych komend SQL;
  • instalować i konfigurować środowisko graficzne;
  • zarządzać użytkownikami i grupami;
  • automatyzować zadania;
  • konfigurować drukarki;
  • konfigurować logi systemowe;
  • wyjaśnić podstawy protokołu TCP/IP;
  • konfigurować sieć;
  • dbać o bezpieczeństwo systemu.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecany jest administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem, oraz osób przygotowujących się do egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 102.

  Przygotowanie uczestników

  Podstawowa wiedza na temat budowy komputera. Ukończony kurs „Linux – instalacja, konfiguracja i obsługa systemu” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 4 dni, 32 godziny szkoleniowe
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Definiowanie środowiska pracy
  • Ustawianie zmiennych środowiskowych(podczas logowania, podczas uruchamienia nowego shella)
  • Pisanie funkcji w bashu dla często wykonywanych sekwencji komend
  • Definiowanie struktury katalogów dla nowego użytkownika
  • Definiowanie ścieżek wyszukiwania komend
  • Znaczenie plików : /etc/profile, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile, ~/.bashrc,  ~/.bash_logout
  • Omówienie komend:  env,  export, set, unset, function, alias, lists
  Pisanie prostych skryptów
  • Wybór interpretatora powłoki
  • Definicje zmiennych
  • Instrukcje warunkowe i pętle
  • Obsługa wejścia i wyjścia
  • Generowanie raportu(log,mail)
  Użycie podstawowych zapytań SQL
  • Połączenie do bazy mysql
  • Podstawowe zapytania sql
  • Filtrowanie wyników
  • Sortowanie wyników
  • Łączenie tabel
  Instalacja i konfiguracja X11 - podstawy
  • X font serwer
  • Instalacja i konfiguracja X (/etc/X11/xorg.conf )
  • Konfiguracja środowiska graficznego
  Zarządzanie użytkownikami i grupami
  • Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników i grup
  • Sposoby przechowywanie haseł (/etc/passwd, /etc/shadow
  Automatyzacja zadań administracyjnych
  • Mechanizmy automatyzacji (cron,anacron, at)
  • Definiowanie zaplanowanych zadań
  • Uprawnienia do usług automatyzacji
  Ustawienia narodowe
  • Definiowanie ustawień narodowych
  • Strefa czasowa
  • Strona kodowa (znaki narodowe)
  Zarządzanie czasem systemowym
  • Ustawianie daty i czasu
  • Konfiguracja strefy czasowej
  • Konfiguracja serwera czasu wzorcowego (NTP)
  Logi systemowe
  • Konfiguracja SYSLOG
  • Konfiguracja poziomów logowania
  • Rotacja logów
  • Konfiguracja centralnego serwera  logów
  Podstawowa konfiguracja Mail Transfer Agent (MTA)
  • Najpopularniejsze serwery pocztowe(postfix, sendmail,exim, qmail )
  • Tworzenie aliasów pocztowych
  • Przekazywanie poczty
  Zarządzanie drukarkami i drukowaniem
  • Podstawowa konfiguracja drukarek (drukarki lokalne i zdalne CUPS, /etc/cups, lpd, lpr, lprm, lpq)
  • Zarządzanie kolejkami wydruku(dodawanie, usuwanie elementów kolejki)
  • Rozwiązywanie podstawowych problemów z drukowaniem
  Podstawy protokołu TCP/IP
  • Podstawy działania protokołu TCP/IP
  • Klasyfikacja adresów IP
  • Podział na podsieci
  • Omówienie podstaw routingu
  Podstawowa konfiguracja sieci
  • Ręczna i automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego
  • Omówienie komend: ifconfig, ifup,  ifdown,  route, ping
  • Znaczenie plików :/etc/hostname, /etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf
  • Modyfikacja tablicy routingu
  • Konfiguracja usług sieciowych
  • Podstawowe polecenia diagnostyczne
  • Rozwiązywanie podstawowych problemów sieciowych
  Konfiguracja klienta DNS
  • Proces rozwiązywanie nazw
  • Objaśnienie zadań klienta DNS
  • Konfiguracja klienta DNS
  Zarządzanie bezpieczeństwem systemu
  • Bity suid/sgid – zastosowanie
  • Limity systemowe – zużycie zasobów systemu przez użytkownika
  • Czas życia haseł i wymuszanie zmiany hasła
  • Detekcja otwartych portów
  • Użycie polecenia sudo
  • Wyłączanie nieużywanych serwisów
  • Zadania TCP wrapper
  • Definiowanie dostępów do hosta
  Zabezpieczanie danych przy użyciu szyfrowania
  •  Klient i serwer OpenSSH
  • Zarządzanie kluczami
  • Logowanie do systemu przy użyciu kluczy
  • Objaśnienie działania tuneli SSH
  • Tworzenie tunelu SSH
  • Tunelowanie X11


  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju

 10. Cała ścieżka szkoleniowa z tego tematu wg stopnia zaawansowania wygląda następująco :
  • Linux – Instalacja i konfiguracja, 
  • Linux administracja poziom podstawowy, część 2 ,
  • Linux administracja poziom zaawansowany, cz. 1 ;
  • Linux administracja poziom zaawansowany, cz. 2 ;
  • Linux – bezpieczeństwo systemu.
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Przedstawienie tematyki poruszanej w trakcie egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 102.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
 • skonfigurować środowisko pracy;
 • pisać i modyfikować proste skrypty;
 • używać podstawowych komend SQL;
 • instalować i konfigurować środowisko graficzne;
 • zarządzać użytkownikami i grupami;
 • automatyzować zadania;
 • konfigurować drukarki;
 • konfigurować logi systemowe;
 • wyjaśnić podstawy protokołu TCP/IP;
 • konfigurować sieć;
 • dbać o bezpieczeństwo systemu.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecany jest administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem, oraz osób przygotowujących się do egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 102.

Przygotowanie uczestników

Podstawowa wiedza na temat budowy komputera. Ukończony kurs „Linux – instalacja, konfiguracja i obsługa systemu” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

Czas trwania

Przed nami:

 • 4 dni, 32 godziny szkoleniowe
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Definiowanie środowiska pracy
 • Ustawianie zmiennych środowiskowych(podczas logowania, podczas uruchamienia nowego shella)
 • Pisanie funkcji w bashu dla często wykonywanych sekwencji komend
 • Definiowanie struktury katalogów dla nowego użytkownika
 • Definiowanie ścieżek wyszukiwania komend
 • Znaczenie plików : /etc/profile, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile, ~/.bashrc,  ~/.bash_logout
 • Omówienie komend:  env,  export, set, unset, function, alias, lists
Pisanie prostych skryptów
 • Wybór interpretatora powłoki
 • Definicje zmiennych
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Obsługa wejścia i wyjścia
 • Generowanie raportu(log,mail)
Użycie podstawowych zapytań SQL
 • Połączenie do bazy mysql
 • Podstawowe zapytania sql
 • Filtrowanie wyników
 • Sortowanie wyników
 • Łączenie tabel
Instalacja i konfiguracja X11 - podstawy
 • X font serwer
 • Instalacja i konfiguracja X (/etc/X11/xorg.conf )
 • Konfiguracja środowiska graficznego
Zarządzanie użytkownikami i grupami
 • Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników i grup
 • Sposoby przechowywanie haseł (/etc/passwd, /etc/shadow
Automatyzacja zadań administracyjnych
 • Mechanizmy automatyzacji (cron,anacron, at)
 • Definiowanie zaplanowanych zadań
 • Uprawnienia do usług automatyzacji
Ustawienia narodowe
 • Definiowanie ustawień narodowych
 • Strefa czasowa
 • Strona kodowa (znaki narodowe)
Zarządzanie czasem systemowym
 • Ustawianie daty i czasu
 • Konfiguracja strefy czasowej
 • Konfiguracja serwera czasu wzorcowego (NTP)
Logi systemowe
 • Konfiguracja SYSLOG
 • Konfiguracja poziomów logowania
 • Rotacja logów
 • Konfiguracja centralnego serwera  logów
Podstawowa konfiguracja Mail Transfer Agent (MTA)
 • Najpopularniejsze serwery pocztowe(postfix, sendmail,exim, qmail )
 • Tworzenie aliasów pocztowych
 • Przekazywanie poczty
Zarządzanie drukarkami i drukowaniem
 • Podstawowa konfiguracja drukarek (drukarki lokalne i zdalne CUPS, /etc/cups, lpd, lpr, lprm, lpq)
 • Zarządzanie kolejkami wydruku(dodawanie, usuwanie elementów kolejki)
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów z drukowaniem
Podstawy protokołu TCP/IP
 • Podstawy działania protokołu TCP/IP
 • Klasyfikacja adresów IP
 • Podział na podsieci
 • Omówienie podstaw routingu
Podstawowa konfiguracja sieci
 • Ręczna i automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego
 • Omówienie komend: ifconfig, ifup,  ifdown,  route, ping
 • Znaczenie plików :/etc/hostname, /etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf
 • Modyfikacja tablicy routingu
 • Konfiguracja usług sieciowych
 • Podstawowe polecenia diagnostyczne
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów sieciowych
Konfiguracja klienta DNS
 • Proces rozwiązywanie nazw
 • Objaśnienie zadań klienta DNS
 • Konfiguracja klienta DNS
Zarządzanie bezpieczeństwem systemu
 • Bity suid/sgid – zastosowanie
 • Limity systemowe – zużycie zasobów systemu przez użytkownika
 • Czas życia haseł i wymuszanie zmiany hasła
 • Detekcja otwartych portów
 • Użycie polecenia sudo
 • Wyłączanie nieużywanych serwisów
 • Zadania TCP wrapper
 • Definiowanie dostępów do hosta
Zabezpieczanie danych przy użyciu szyfrowania
 •  Klient i serwer OpenSSH
 • Zarządzanie kluczami
 • Logowanie do systemu przy użyciu kluczy
 • Objaśnienie działania tuneli SSH
 • Tworzenie tunelu SSH
 • Tunelowanie X11


Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Cała ścieżka szkoleniowa z tego tematu wg stopnia zaawansowania wygląda następująco :
 • Linux – Instalacja i konfiguracja, 
 • Linux administracja poziom podstawowy, część 2 ,
 • Linux administracja poziom zaawansowany, cz. 1 ;
 • Linux administracja poziom zaawansowany, cz. 2 ;
 • Linux – bezpieczeństwo systemu.
W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Szkolenie zgodne z założeniami programu Certyfikacyjnego LPI. 
 
LPIC-1 to pierwsza certyfikacja w wielopoziomowym programie certyfikacji Linux Professional Institute. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie certyfikatów systemu Linux. Aby uzyskać taką certyfikację należy zdać egzaminy 101 i 102 – przygotuj się do nich z nami.

Profesjonaliści z certyfikatem Linux Professional Institute (LPI) lepiej radzą sobie w swojej karierze. Mają większe szanse na zdobycie lepiej płatnej pracy, rozwój kariery, większe możliwości wyboru oraz elastyczność. 
               
Linux Professional Institute (LPI) to globalny standard certyfikacji i organizacja, która zrzesza certyfikowanych specjalistów w ponad 180 krajach. Jej partnerem jest również Centrum Szkoleniowe Comarch [realizujemy również egzaminy w ramach LPI]. Dzięki certyfikacji możesz podjąć pracę jako System Administrator,  Help Desk Engineer, Technical Consultant, Trainer, Systems Programmer, Application Programmer, Database Administrator (DBA), Programmer / Analyst, System Architect, QA Engineer i wiele innych.

Już dziś zainwestuj w siebie i wzmoncnij swoją konkurencyjność na rynku pracy! 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33