Szkolenie Linux – Administracja. Poziom Podstawowy, Część 1


Szkolenie z podstaw Systemu Operacyjnego Linux

Opis szkolenia

Szkolenie "Szkolenie Linux – Administracja. Poziom Podstawowy, Część 1" przeznaczone jest dla osób które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecamy go administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem!

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux. Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Na kursie prezentowana jest tematyka poruszana w ramach egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

  • pracować w linii komend Linuxa, korzystając ze strumieni, potoków i przekserowań;
  • tworzyć i zarządzać dostępem do plików i katalogów;
  • edytować pliki tekstowe edytorem vi;
  • zarządzać procesami w systemie;
  • tworzyć i zarządzać partycjami i systemami plików;
  • instalować, aktualizować i odinstalowywać oprogramowanie przy użyciu managerów oprogramowania debiana, rpm, yum;
  • opisać sposób obsługi urządzeń w systemie Linux;
  • opisać proces uruchamiania systemu, oraz modyfikować opcje boot leadera;
  • zmieniać poziomy pracy systemu operacyjnego.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecamy go administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem, oraz osób przygotowujących się do egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101.

  Przygotowanie uczestników

  Podstawowa wiedza na temat budowy komputera. Ukończony kurs „Linux – instalacja, konfiguracja i obsługa systemu” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 4 dni, 32 godziny szkoleniowe
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Praca w linii komend

  • Czym jest shell/powłoka?
  • Przypomnienie podstawowych komend
  • Zmienne środowiskowe  

  Edycja plików tekstowych przy użyciu podstawowych edytorów

  • Omówienie programu „vi”
  • Komendy do nawigacji i edycji
  • Ustawienia domyślnego edytora (zmienna EDITOR) 

   Przetwarzanie tekstu

  • Omówienie standardowych narzędzi służących do przetwarzania tekstu
  • Przetwarzanie plików i strumieni tekstowych przy użyciu omówionych narzędzi
  • Strumienie, potoki i przekierowania
  • Omówienie strumieni, potoków i przekierowań
  • Przekierowanie danych wynikowych jednej komendy, jako dane wejściowe dla drugiej komendy
  • Polecenia tee i xargs

  Procesy - Tworzenie, monitorowanie, usuwanie, priorytety

  • Czym jest proces?
  • Uruchamianie procesów w tle i na „pierwszym planie”
  • Kontynuacja pracy procesu po wylogowaniu użytkownika
  • Monitorowanie procesów
  • Usuwanie procesów
  • Czym jest priorytet wykonania procesu?
  • Zarządzanie priorytetami

  Przeszukiwanie plików tekstowych przy użyciu wyrażeń regularnych

  • Omówienie wyrażeń regularnych
  • Omówienie i użycie grep, egrep, fgrep, sed

  Partycje i system plików

  • Zasady podziału dysku na partycje (alokacja systemu plików i partycji swap)
  • Narzędzia do partycjonowania dysku
  • Rodzaje systemów plików
  • Tworzenie systemu plików
  • Narzędzia fdisk, mkfs, mkswap

  Manualne podpinanie, odpinanie systemu plików (mount, umount) do systemu operacyjnego

  • Automatyczne podpinanie systemu plików przy uruchamianiu systemu
  • Weryfikacja integralności systemu plików
  • Monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej (du, df)
  • Naprawa prostych problemów systemu plików
  • Użycie identyfikatorów UUID do identyfikacji montowanych systemów plików (lsblk, blkid)

   Zarządzanie limitami dyskowymi

  • Omówienie limitów dyskowych i ich zastosowań
  • Konfiguracja limitów dyskowych (quota, edquota, repquota, quotaon)

  Podstawowe zarządzanie plikami i katalogami

  • Tworzenie, kopiowanie, przesuwanie, kasowanie plików i katalogów
  • Użycie znaków specjalnych
  • Wyszukiwanie plików według różnych kryteriów
  • Listowanie, sprawdzanie wielkości, kompresja plików

  Uprawnienia do plików (prawa dostępu i właściciele plików)

  • Kontrola dostępu do plików i katalogów – prawa i właściciele
  • Specjalne tryby dostępu (suid, sgid, sticky bit)
  • Modyfikacja uprawnień (chmod, chown, chgrp)
  • Maska tworzenia pliku (umask)

   Tworzenie i modyfikacja linków (dowiązania twarde i symboliczne)

  • Omówienie linków i ich zastosowań
  • Tworzenie linków
  • Kopiowanie plików a użycie linków
  • Lokalizacja plików systemowych

  Omówienie standardowej lokalizacji plików systemowych Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

  • Omówienie i użycie programów find, locate, updatedb, whereis, which

  Czym są biblioteki współdzielone?

  • Standardowe lokalizacje bibliotek współdzielonych
  • Weryfikacja, z jakich bibliotek korzysta program
  • Doinstalowywanie/ładowanie bibliotek (ldd, ldconfig, /etc/ld.so.conf, LD_LIBRARY_PATH )

   Czym jest manager pakietów oprogramowania?

  • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie
  • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria
  • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie

  Zarządzanie pakietami oprogramowania przy pomocy RPM i DNF

  • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie
  • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria
  • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie

  Proces uruchamiania systemu

  • Omówienie procesu uruchamiania systemu
  • „Boot loader” i komendy używane w ”Boot loader”
  • Instalacja i konfiguracja boot managera
  • Zapoznanie z Grub2
  • Weryfikacja procesu uruchamiania w logach systemowych

  Poziomy pracy systemu (runlevels), Restart i zamykanie systemu

  • Omówienie poziomów pracy systemu Linux
  • Ustawianie domyślnego poziomu pracy systemu
  • Przełączanie pomiędzy poziomami
  • Restart/zamykanie systemu oraz poprawne zamykanie procesów
  • Wysyłanie komunikatów do użytkowników

  Obsługa urządzeń

  • Wprowadzenie do sposobu obsługi urządzeniami w Linuxie
  • Włączanie i wyłączanie urządzeń
  • Narzędzia do wyświetlania informacji o sprzęcie
  • Omówienie sysfs, udev, dbus

  Metoda realizacji szkolenia

  • Wyklady i ćwiczenia praktyczne

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. W ramach szkolenia zapewniamy
 11. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux. Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Na kursie prezentowana jest tematyka poruszana w ramach egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

 • pracować w linii komend Linuxa, korzystając ze strumieni, potoków i przekserowań;
 • tworzyć i zarządzać dostępem do plików i katalogów;
 • edytować pliki tekstowe edytorem vi;
 • zarządzać procesami w systemie;
 • tworzyć i zarządzać partycjami i systemami plików;
 • instalować, aktualizować i odinstalowywać oprogramowanie przy użyciu managerów oprogramowania debiana, rpm, yum;
 • opisać sposób obsługi urządzeń w systemie Linux;
 • opisać proces uruchamiania systemu, oraz modyfikować opcje boot leadera;
 • zmieniać poziomy pracy systemu operacyjnego.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecamy go administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem, oraz osób przygotowujących się do egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 101.

Przygotowanie uczestników

Podstawowa wiedza na temat budowy komputera. Ukończony kurs „Linux – instalacja, konfiguracja i obsługa systemu” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

Czas trwania

Przed nami:

 • 4 dni, 32 godziny szkoleniowe
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Praca w linii komend

 • Czym jest shell/powłoka?
 • Przypomnienie podstawowych komend
 • Zmienne środowiskowe  

Edycja plików tekstowych przy użyciu podstawowych edytorów

 • Omówienie programu „vi”
 • Komendy do nawigacji i edycji
 • Ustawienia domyślnego edytora (zmienna EDITOR) 

 Przetwarzanie tekstu

 • Omówienie standardowych narzędzi służących do przetwarzania tekstu
 • Przetwarzanie plików i strumieni tekstowych przy użyciu omówionych narzędzi
 • Strumienie, potoki i przekierowania
 • Omówienie strumieni, potoków i przekierowań
 • Przekierowanie danych wynikowych jednej komendy, jako dane wejściowe dla drugiej komendy
 • Polecenia tee i xargs

Procesy - Tworzenie, monitorowanie, usuwanie, priorytety

 • Czym jest proces?
 • Uruchamianie procesów w tle i na „pierwszym planie”
 • Kontynuacja pracy procesu po wylogowaniu użytkownika
 • Monitorowanie procesów
 • Usuwanie procesów
 • Czym jest priorytet wykonania procesu?
 • Zarządzanie priorytetami

Przeszukiwanie plików tekstowych przy użyciu wyrażeń regularnych

 • Omówienie wyrażeń regularnych
 • Omówienie i użycie grep, egrep, fgrep, sed

Partycje i system plików

 • Zasady podziału dysku na partycje (alokacja systemu plików i partycji swap)
 • Narzędzia do partycjonowania dysku
 • Rodzaje systemów plików
 • Tworzenie systemu plików
 • Narzędzia fdisk, mkfs, mkswap

Manualne podpinanie, odpinanie systemu plików (mount, umount) do systemu operacyjnego

 • Automatyczne podpinanie systemu plików przy uruchamianiu systemu
 • Weryfikacja integralności systemu plików
 • Monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej (du, df)
 • Naprawa prostych problemów systemu plików
 • Użycie identyfikatorów UUID do identyfikacji montowanych systemów plików (lsblk, blkid)

 Zarządzanie limitami dyskowymi

 • Omówienie limitów dyskowych i ich zastosowań
 • Konfiguracja limitów dyskowych (quota, edquota, repquota, quotaon)

Podstawowe zarządzanie plikami i katalogami

 • Tworzenie, kopiowanie, przesuwanie, kasowanie plików i katalogów
 • Użycie znaków specjalnych
 • Wyszukiwanie plików według różnych kryteriów
 • Listowanie, sprawdzanie wielkości, kompresja plików

Uprawnienia do plików (prawa dostępu i właściciele plików)

 • Kontrola dostępu do plików i katalogów – prawa i właściciele
 • Specjalne tryby dostępu (suid, sgid, sticky bit)
 • Modyfikacja uprawnień (chmod, chown, chgrp)
 • Maska tworzenia pliku (umask)

 Tworzenie i modyfikacja linków (dowiązania twarde i symboliczne)

 • Omówienie linków i ich zastosowań
 • Tworzenie linków
 • Kopiowanie plików a użycie linków
 • Lokalizacja plików systemowych

Omówienie standardowej lokalizacji plików systemowych Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

 • Omówienie i użycie programów find, locate, updatedb, whereis, which

Czym są biblioteki współdzielone?

 • Standardowe lokalizacje bibliotek współdzielonych
 • Weryfikacja, z jakich bibliotek korzysta program
 • Doinstalowywanie/ładowanie bibliotek (ldd, ldconfig, /etc/ld.so.conf, LD_LIBRARY_PATH )

 Czym jest manager pakietów oprogramowania?

 • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie
 • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria
 • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie

Zarządzanie pakietami oprogramowania przy pomocy RPM i DNF

 • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie
 • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria
 • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie

Proces uruchamiania systemu

 • Omówienie procesu uruchamiania systemu
 • „Boot loader” i komendy używane w ”Boot loader”
 • Instalacja i konfiguracja boot managera
 • Zapoznanie z Grub2
 • Weryfikacja procesu uruchamiania w logach systemowych

Poziomy pracy systemu (runlevels), Restart i zamykanie systemu

 • Omówienie poziomów pracy systemu Linux
 • Ustawianie domyślnego poziomu pracy systemu
 • Przełączanie pomiędzy poziomami
 • Restart/zamykanie systemu oraz poprawne zamykanie procesów
 • Wysyłanie komunikatów do użytkowników

Obsługa urządzeń

 • Wprowadzenie do sposobu obsługi urządzeniami w Linuxie
 • Włączanie i wyłączanie urządzeń
 • Narzędzia do wyświetlania informacji o sprzęcie
 • Omówienie sysfs, udev, dbus

Metoda realizacji szkolenia

 • Wyklady i ćwiczenia praktyczne

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33