Linux – administracja poziom podstawowy, część 2

 • Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie z zasadami działania systemu operacyjnego Linux oraz zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy administratora systemu Linux na poziomie podstawowym. Przedstawienie tematyki poruszanej w trakcie egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 102.

 • Profil słuchacza

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat systemu Linux. Polecany jest administratorom rozpoczynającym pracę z Linuxem, oraz osób przygotowujących się do egzaminu ”Junior Level Linux Professional (LPIC-1)” Exam 102.

 • Wymagania wstępne

  Podstawowa wiedza na temat budowy komputera. Ukończony kurs „Linux – instalacja, konfiguracja i obsługa systemu” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Definiowanie środowiska pracy

   

  • Ustawianie zmiennych środowiskowych(podczas logowania, podczas uruchamienia nowego shella)
  • Pisanie funkcji w bashu dla często wykonywanych sekwencji komend
  • Definiowanie struktury katalogów dla nowego użytkownika
  • Definiowanie ścieżek wyszukiwania komend
  • Znaczenie plików : /etc/profile, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile, ~/.bashrc,  ~/.bash_logout
  • Omówienie komend:  env,  export, set, unset, function, alias, lists

  Pisanie prostych skryptów

  • Wybór interpretatora powłoki
  • Definicje zmiennych
  • Instrukcje warunkowe i pętle
  • Obsługa wejścia i wyjścia
  • Generowanie raportu(log,mail)

   Użycie podstawowych zapytań SQL

  •  Połączenie do bazy mysql
  • Podstawowe zapytania sql
  • Filtrowanie wyników
  • Sortowanie wyników
  •  Łączenie tabel

  Instalacja i konfiguracja X11 - podstawy

  •  X font serwer
  • Instalacja i konfiguracja X (/etc/X11/xorg.conf )
  • Konfiguracja środowiska graficznego

  Zarządzanie użytkownikami i grupami

  •  Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników i grup
  • Sposoby przechowywanie haseł (/etc/passwd, /etc/shadow)

  Automatyzacja zadań administracyjnych

  •  Mechanizmy automatyzacji (cron,anacron, at)
  • Definiowanie zaplanowanych zadań
  • Uprawnienia do usług automatyzacji

  Ustawienia narodowe

  •  Definiowanie ustawień narodowych
  • Strefa czasowa
  • Strona kodowa (znaki narodowe)

  Zarządzanie czasem systemowym

  • Ustawianie daty i czasu
  • Konfiguracja strefy czasowej
  • Konfiguracja serwera czasu wzorcowego (NTP)

  Logi systemowe

  • Konfiguracja SYSLOG
  • Konfiguracja poziomów logowania
  • Rotacja logów
  • Konfiguracja centralnego serwera  logów

   Podstawowa konfiguracja Mail Transfer Agent (MTA)

  • Najpopularniejsze serwery pocztowe(postfix, sendmail,exim, qmail )
  • Tworzenie aliasów pocztowych
  • Przekazywanie poczty

  Zarządzanie drukarkami i drukowaniem

  •  Podstawowa konfiguracja drukarek (drukarki lokalne i zdalne CUPS, /etc/cups, lpd, lpr, lprm, lpq)
  •  Zarządzanie kolejkami wydruku(dodawanie, usuwanie elementów kolejki)
  • Rozwiązywanie podstawowych problemów z drukowaniem

   Podstawy protokołu TCP/IP

  •  Podstawy działania protokołu TCP/IP
  • Klasyfikacja adresów IP
  • Podział na podsieci
  • Omówienie podstaw routingu

   Podstawowa konfiguracja sieci

  • Ręczna i automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego
  • Omówienie komend: ifconfig, ifup,  ifdown,  route, ping
  • Znaczenie plików :

  o   /etc/hostname

  o   /etc/hosts

  o   /etc/resolv.conf

  o   /etc/nsswitch.conf

  • Modyfikacja tablicy routingu
  • Konfiguracja usług sieciowych
  • Podstawowe polecenia diagnostyczne
  • Rozwiązywanie podstawowych problemów sieciowych

  Konfiguracja klienta DNS

  • Proces rozwiązywanie nazw
  • Objaśnienie zadań klienta DNS
  • Konfiguracja klienta DNS

   

  Zarządzanie bezpieczeństwem systemu

  • Bity suid/sgid – zastosowanie
  • Limity systemowe – zużycie zasobów systemu przez użytkownika
  • Czas życia haseł i wymuszanie zmiany hasła
  • Detekcja otwartych portów
  • Użycie polecenia sudo
  • Wyłączanie nieużywanych serwisów
  • Zadania TCP wrapper
  • Definiowanie dostępów do hosta

  Zabezpieczanie danych przy użyciu szyfrowania

  • Klient i serwer OpenSSH
  • Zarządzanie kluczami
  • Logowanie do systemu przy użyciu kluczy
  • Objaśnienie działania tuneli SSH
  • Tworzenie tunelu SSH
  •  Tunelowanie X11
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • skonfigurować środowisko pracy;
  • pisać i modyfikować proste skrypty;
  • używać podstawowych komend SQL;
  • instalować i konfigurować środowisko graficzne;
  • zarządzać użytkownikami i grupami;
  • automatyzować zadania;
  • konfigurować drukarki;
  • konfigurować logi systemowe;
  • wyjaśnić podstawy protokołu TCP/IP;
  • konfigurować sieć;
  • dbać o bezpieczeństwo systemu.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33