Szkolenie R – Analiza Danych, Uczenie Maszynowe – Poziom Podstawowy

Szkolenie z języka R dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia R– Analiza Danych, Uczenie Maszynowe

  Język R jest w chwili obecnej najczęściej stosowanym narzędziem do szeroko rozumianej analizy danych. Bogactwo dostępnych bibliotek rozszerzających, rozbudowany ekosystem wspomagających aplikacji pozwalają na wykorzystanie dużej liczby zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, wielu technik wizualizacji oraz publikacji raportów i wyników analiz. Dodatkową zaletą jest integracja z wieloma dostępnymi na rynku pakietami oprogramowania oraz bazami danych.
  W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami języka R oraz z najważniejszymi technikami eksploracji danych. Pozwoli to na samodzielne tworzenie rozwiązań analitycznych z wykorzystaniem R. Dodatkowo zaprezentowane zostaną możliwości integracji języka R z platformą danych Microsoft SQL Server 2016 oraz z aplikacją Power BI.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia z języka R wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność korzystania z relacyjnych baz danych przy pomocy języka SQL. Znajomość narzędzi Microsoft SQL Server (Management Studio, Reporting Services) oraz Power BI Desktop będzie dodatkowym atutem.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia R

  Szkolenie R realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do uczenia maszynowego. Podstawowe pojęcia.
  Środowisko pracy R. CRAN. RStudio. Inne rozszerzenia.
  Podstawy języka R.
  Struktury danych w R – wektory, listy, faktory, macierze, ramki danych.
  Zarządzanie danymi w R. Import danych z różnych źródeł.
  Wizualizacja danych w R. Biblioteka ggplot2.
  Publikacja wyników pracy – Knitr.
  Przykłady zastosowań algorytmów uczenia maszynowego

  • Algorytmy klasyfikacyjne – k-NN, klasyfikatory Bayes’a, drzewa decyzyjne.
  • Budowa modeli regresyjnych. Prognozowanie wartości numerycznych.
  • Sieci neuronowe.
  • Clustering. Maszyna wektorów nośnych (Support Vector Machine).

  Integracja języka R z Microsoft SQL Server. Wykorzystanie Microsoft R Server.
  Wykorzystanie języka R w raportach Reporting Services oraz w modelach analitycznych Power BI.

  • Umiejętności

   Po ukończeniu kursu z języka R uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Przeprowadzić w R proces analizy danych z wykorzystaniem różnorodnych algorytmów uczenia maszynowego.
   • Ocenić jakość stworzonego modelu.
   • Zintegrować model analityczny z bazą danych Microsoft SQL Server 2016.
   • Utworzyć publikację zawierającą wyniki analizy wykorzystując Knitr lub SQL Server Reporting Services.
   • Wykorzystać język R do wzbogacenia analiz danych w Power BI.

  Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Najbliższe szkolenia

  Podobne szkolenia

  R - programowanie w języku R - poziom zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.

  SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

  Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

  Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

  Microsoft SQL Server Reporting Services – Raportowanie ad-hoc przy pomocy Report Builder

  Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych projektowaniem oraz realizacją rozwiązań raportowych wykorzystujących platformę Microsoft SQL Server 2008/2008R2.

  Microsoft SQL Server – data mining

  Microsoft SQL Server - data mining

  Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

  SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

  SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

  SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

  SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

  SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

  SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

  SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

  SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

  SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

  Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

  Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

  Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

  Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

  Microsoft SQL Server – administracja serwerem

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

  Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

  Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

  Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

  Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

  Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

  Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

  Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

  R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

  Wprowadzenie do Deep Learning

  R - analiza danych, wizualizacja i raportowanie - poziom zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących język R do przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.

  Język SQL w bazach danych Microsoft SQL Server - poziom podstawowy

  Zaawansowana analiza danych w bazie Microsoft SQL Server

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33