Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera Oracle ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska serwera baz danych z uwzględnieniem wersji Oracle 12c. Kluczową wiedzą wyniesioną ze szkolenia będzie świadomość różnorodnych aspektów projektu i implementacji baz danych związanych z szybkością realizacji operacji, wielodostępem do bazy danych oraz jej niezawodnością. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie planów wykonania zapytań i ich interpretacja, gromadzenie statystyk, ich weryfikacja i przenoszenie. Bardzo ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Metodyka strojenia systemów baz danych
  Wyświetlanie planów wykonania
  • EXPLAIN PLAN
  • AUTOTRACE
  Plany wykonania zapytań
  • Struktura
  • Podstawy budowy
  Analiza statystyk powykonaniowych
  Buforowanie danych
  Oracle Tuning Pack (SQL Tuning Advisor)
  Struktury danych
  • bloki
  • ekstenty
  • segmenty
  • przestrzenie tabel
  Klastrowanie
  Klastry hash i index
  Kolumny tekstowe 32k w Oracle 12c
  Wskazówki optymalizatora
  • Zastosowanie
  • Rodzaje
  • Błędy w stosowaniu
  Dostęp do danych
  Odczyty tabel pełne i zakresowe
  Strojenie indeksów
  • indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)
  • bitmapowe
  • tabele o organizacji indeksowej (IOT)
  • monitorowanie indeksów
  • przebudowa indeksów
  • optymalizacja tworzenia
  • kolumny wirtualne
  • rola indeksów w eliminacji złożonych operacji
  Algorytmy łączenie tabel
  • Rodzaje złączeń
  • Dobór algorytmu
  • Kolejność łączenia tabel
  • Wskazówki optymalizatora
  • Transformacja zapytań
  Optymalizatory
  • regułowy (RBO)
  • kosztowy (CBO)
  Statystyki
  • polecenie ANALYZE
  • pakiet DBMS_STATS
  • gromadzenie, zarządzanie, przenoszenie
  • statystyki oczekujące
  • przywracanie statystyk
  • statystyki dokładne i estymowane
  • Statystyki histogramowe
  • zarządzanie automatycznym gromadzeniem statystyk
  • Perspektywy systemowe
  • Online statistics w Oracle 12c
  Dynamiczne próbkowanie danych
  Wykorzystanie kursorów dzielonych
  Zarządzanie planami wykonania w Oracle 12c
  • SQL Plan Baseline
  • Adaptive SQL Plan Management (Adaptive SPM)
  • Dynamic plans
  • Reoptimization
  • Statistics Feedback
  Optymalizacja składowania danych
  • Tabele tymczasowe
  • Tabele bez logowania
  • Operacja Append
  • Optymalizacja Undo w Oracle 12c
  • Przyspieszanie budowy indeksów
  Zmniejszanie rozmiaru tabel
  Query Result Cache
  • Przechowywanie wyników zapytań
  • Możliwości i ograniczenia
  Typowanie poleceń SQL do strojenia

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Przewidzieć potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,
  • Zaplanować organizację obiektów bazy danych
  • Dobrać parametry struktur przechowywania danych do konkretnych potrzeb,
  • Dobrać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność
  • Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,
  • Zmniejszać rozmiar tabel i optymalizować indeksy,
  • Zarządzać danymi tymczasowymi oraz ograniczać ilość operacji zapisów,
  • Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,
  • Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
  • http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle - poziom podstawowy

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33