VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

 • Cele szkolenia

  • Zdobycie umiejętności pobierania i zapisywania danych w wielu różnych arkuszach i/lub zeszytach.
  • Automatyzacja często wykonywanych prac – m.in. w zakresie manipulacji arkuszami i plikami (tworzenie/generowanie i usuwanie).
  • Zwiększenie wprawy w tworzeniu i implementacji efektywnych algorytmów.
  • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących treścią szkolenia „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania”.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Funkcje definiowane przez użytkownika

  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Tworzenie własnych funkcji
  • [opcja] Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi
  • Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 50 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Struktura obliczeń w arkuszu

  • Operacje na formułach

  (Moduł trwa łącznie ok. 30 minut)

  Operacje na arkuszach

  • Odwołania do arkuszy
  • [opcja] Zabezpieczanie arkuszy
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 80 minut wykładu i ok. 100 min. ćwiczeń)

  Operacje na zeszytach

  • Operacje na aktywnym zeszycie
  • Operacje na wybranym zeszycie
  • [opcja] Przydatne operacje na zeszytach

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 70 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

  • Zdarzenia dla zeszytu
  • Zdarzenia dla arkusza

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 20 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Wykrywanie i obsługa błędów

  • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

  (Moduł trwa łącznie ok. 20 minut)

  Przydatne mechanizmy – wybór

  • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
  • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
  • Zabezpieczanie kodu

  (Moduł trwa łącznie ok. 30 minut)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować przygotowanie arkuszy z powtarzalnymi strukturami obliczeń (m.in. formułami i funkcjami),
  • automatyzować segregację i przygotowanie zestawów danych/obliczeń dla różnych odbiorców (w różnych arkuszach i zeszytach),
  • automatyzować uruchamianie przygotowanych procedur (np. w momencie otwierania zeszytu),
  • mierzyć szybkość działania procedur (sprawdzanie wydajności i ew. potrzeby optymalizacji algorytmów).
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

  • „VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym”.
 • POBIERZ PROGRAM

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

VBA part 2 (EN)

The training is designed for people who primarily want to expand their knowledge and skills gained in basic training and they need to automate the work associated with data processing in multiple sheets and / or workbooks.

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33