VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania - PREMIUM

Szkolenie z gwarancją realizacji, lokalizacją (centrum miasta)

 • Cel szkolenia

  1. Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.

  2. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.

  3. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.

  4. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.

  5. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) zagadnień poruszanych na szkoleniach „Microsoft Excel – kurs podstawowy” oraz „Microsoft Excel – kurs zaawansowany”.
 • Czas trwania i inne informacje

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych.

  PREMIUM - dedykujemy wszystkim tym z Państwa, którzy cenią sobie komfort i wygodę!

  Szkolenia PREMIUM organizowane przez Centrum Szkoleniowe Comarch to gwarancja realizacji, lokalizacji (centrum miasta) oraz catering o podwyższonej jakości.

 • Metoda realizacji

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
  • Rejestracja i uruchamianie makr
  • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
  • Paski narzędziowe
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 60 minut wykładu i ok. 30 min. ćwiczeń)
  Edycja i zarządzanie kodem VBA
  • Budowa okna edytora VBA
  • Moduły VBA (ang. modules)
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA 
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
  • (Moduł trwa łącznie ok. 45 min.)
  Wstęp do programowania
  • Procedury i funkcje
  • Zmienne
  • Typy danych VBA
  • Operatory
  • (Moduł trwa łącznie ok. 35 min.)
  Testowanie programu
  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
  • [opcja] Czujki – śledzenie wartości zmiennych
  • (Moduł trwa łącznie ok. 25 min.)
  Przetwarzanie tekstów
  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 90 min. wykładu i ok. 75 min. ćwiczeń)
  Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
  • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • [opcja] Instrukcja wyboru („Select Case”)
  • Pętla z licznikiem („For … Next”)
  • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 100 min. wykładu i ok. 300 min. ćwiczeń)
  VBA w arkuszu kalkulacyjnym
  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje
  • (Moduł trwa łącznie ok. 30 min.)
  Operacje na komórkach i obszarach
  • Operacje na aktywnej komórce
  • Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Odwołania do komórek i obszarów
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 90 min. wykładu i ok. 100 min. ćwiczeń)
  Pobieranie danych od użytkownika
  • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
  • Konwersja typów danych 
  • (Moduł trwa łącznie ok. 40 min.)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu VBA w Excel uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • automatyzować przetwarzanie i formatowanie dane w arkuszach kalkulacyjnych,
  • automatyzować sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
  • automatyzować poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:
  •  „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33